Block title
Block content

Birinci Dal

İçerikler

 1. "Ve padişaha karşı çok unvanlarla görünüyor ve görür." Bu kadar vasfı ve sıfatı olan bir insanın padişaha karşı çok unvanlarla görünmesi ve görmesi nasıl anlaşılmalıdır?

 2. Her insana neden faklı farklı kabiliyetler verildiğini merak ediyorum? Yani neden bazı insanlar bazı insanlardan daha çok kabiliyetli iken, diğerleri bunun gerisindedir? Risaleler ışığında cevaplar mısınız?

 3. İnsan-ı kamil mertebesine ulaşmak için, Cenab-ı Hakk'ın bütün isimlerinin tecelli etmesi şart mı?

 4. Peygamber Efendimizin mahiyeti ile diğer peygamber-i iza’mın farkını açıklar mısınız?

 5. Sure-i Nas’da üç unvan ile istiaze edilmesini ve besmelede üç isimle istiane yapılmasını, konumuzla ilgisi noktasında, açıklar mısınız?

 6. "Yokluk, Allah'ın hiçbir ismine ayine değildir." deniliyor, bu konuda bilgi verir misiniz?

 7. Allah'ın doksan dokuz ismi, en önemli isimler olduğundan hadiste bildirilmiş, desek doğru olur mu? Dua-yı ism-i a'zamda bazı isimlerin olmamasının veya başka isimlerin de olmasının hikmeti nedir?

 8. Allah'ın isimlerini zikretmenin fazileti hakkında Üstad ne buyuruyor?

 9. Allah, kainatın yıkılmasıyla şuunatını -haşa- nasıl devam ettirecek? Ahiret alemleri daha mı mükemmel olacak? Cehennemin olması, orada ebedi kalacak olanların olması Rahim ismine nasıl muvafık olacak? Kainat bir kereye mahsus mu var olacak?

 10. Cenab-ı Hak bütün isimlerini, Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bildirmiş mi, yoksa bildirmediği, bilemeyeceğimiz başka esma da var mı?

 11. Dünya darülhikmet olduğundan Hakim ismi, ahiret darülkudret olduğundan Kadir ismi daha net görünecek. Peki Allah'ın diğer isimleri ahirette mi yoksa dünyada mı daha net gözükecek?

 12. İsim ve sıfatların gölgesinde gitmek aynı mı, izah eder misiniz?

 13. İsimlerin tecellileri de sonsuz mudur? Her tecellide tüm esma var mı? Her şey tecelliyse, "yaratma" kavramı yanlış mıdır? Allah'ı sevmeyenleri Allah da hiç mi sevmiyor? Risaleler zaviyesinden nasıl bakar sınız?

 14. Risalelerde de beyan edildigi gibi, Allah'ın her ismi ve sıfatı nihayetsizdir; lakin hadiste Allah'ın rahmeti yüz ile ifade edilerek, bunun doksan dokuzunun ahirette tecelli edeceği ifade edilmiştir. Yüz rakamı bir sınır ifade etmiyor mu?

 15. Rivayetlerde bize Allah'ın 99 ismi bildirilmiş. Ama Cevşen'de, "Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bin bir esmasıyla dua ediyor." diye geçiyor. O zaman bin bir ismini bilmemiz gerekmiyor mu?

 16. Üstad çok yerde "İlahımız, Ya İlahi, Ya İlahena" diye dua etmektedir. İlah kelimesi esma mıdır? İlah kelimesi Rabbimizi ifade eder mi?

 17. Uzun Tesbihatta ism-i azam duasındaki isimler, doksan dokuz isimden farklılık arz ediyor. Hikmeti ne olabilir? Bir de "Doksan dokuz esmayı manasıyla bilene cennet vacip olur." deniliyor, bilgi verir misiniz?

Yükleniyor...