Block title
Block content

Hizmet Metodları

İçerikler

 1. Nur cemaati "Yazıcılar" ve "Okuyucular" olarak ikiye ayrılıyor. Neden böyle bir ayrım yapılıyor ve bu kolların birbirinden farkları nelerdir?

 2. Nurcu görünüp, Nurcular adına Atatürk'e hakaret eden kişiler hakkında ne dersiniz?

 3. Risaleler hakkında kitap yazan bir Nur Talebesi, Hulusi Ağabey'in kendisine, defalarca tesettürün yalnız çarşaf ile olacağını söylediğini belirtmiş. Ve bu ifadesini Üstad'a kadar da dayandırmış. Konu hakkında bilgi verir misiniz?

 4. Üstad'ın kendinden sonra şakirtlerinin ayrılacağına dair işaretleri var mı? Bu cematlerin hepsine Nur şakirtleri diresine dahil midirler? Risale-i Nur'un şu anki varisleri kimlerdir? Acaba Risale-i Nur'la ilgili yeniliklerde onlara danışılıyor mu?

 5. "Haksızlık karşısında eğilme. Eğilirsen hem hakkını hem şerefini kaybedersin." demiş Hz. Ali. Peki müsbet hareket edenler bu yanlışı yapmış olmuyorlar mı?

 6. Üstad vefat ettikten sonra neden cemaat farklı gruplara ayrıldı? Her grup Risale-i Nur okumasına rağmen sohbet yerleri farklı; başka ortamlarda neden toplanılıyor?

 7. "Helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir..." Örneğin maç izlemek, film izlemek vb. faaliyetlere bazı cemaatler talebeleri haram ortamdan korumak için kontrollü bir şekilde bunlara müsade ediyorlar. Bunun hizmette yeri var mıdır?

 8. Risaleleri Osmanlıca yazıp okuyan arkadaşlar var. Osmanlıca dışındakilerini bid'at kabul ediyorlar. Konuya açıklık getirir misiniz?

 9. İlköğretim çağındaki çocuklara, Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nurları nasıl anlatabiliriz, hizmeti nasıl sevdirebiliriz? Hizmette çocuklara yönelik neler yapılabilir?

 10. Risalelere yeni başlamış biri olarak hizmette bulunmayı çok istiyorum ve nerden nasıl başlayabilirim, neler yapabilirim? Hizmetin önemi nedir?

 11. Hizmet Adına Chat (int sohbet) Yapmanın Zararı Var mıdır?

 12. Meşveret cemaatinin niçin bir gazete ve dergisi yok, niçin dünyadan, iman hizmeti dışında içtinap ediyor?

 13. "Lügat çalışma tokat yersin, Risalenin dışında kitap okuma tokat yersin, bu gibi istifadeli sitelere girme tokat yersin,.." gibi birçok eleştiriler alıyoruz. Risale mesleği bu kadar kuralcı mı, sıkıntılı mı, cemaati bu şekilde yönlendirme doğru mu?

 14. Bayanların / Kadınların / Nisaların Hizmeti Nasıl Olmalıdır?

 15. Bazen internette forumları gezerken hakikatlere muhtaç bir çok kişi görüyoruz. Bunlarla iletişim kurmak çoğu zaman mümkün olabiliyor ve dolayısıyla internetteki hizmet çekici gelebiliyor. Ama bu sefer gerçek hayattaki hizmet aksamaz mı?

 16. "Hizmet" Ne Demektir?

 17. Nefsini ıslah etmeyen kişi, başkasının imanına hizmet edebilir mi? Risalelerde iki manaya da gelen cümleler vardır. Bu konuyu açıklar mısınız?

 18. Bazı cemaatlerde hizmet eden insanların lüks hayat sürmesi yadırganıyor; hizmetlere de sekte vuruyor. Binbir zorluklarla büyüyen vakıfların meyvesinin hizmet eden insanlara akması caiz mi?

 19. "Allah bir kulu sevdiği vakitte,.. Onu kadınla ve evlâd ile meşgul ettirmez." hadisi ile "İzdivaç ediniz, çoğalınız; ben kıyamette sizin kesretinizle iftihar edeceğim." hadisini nasıl telif etmek gerek; evlilik ve hizmet açısından değerlendirir misiniz?

 20. Nur talebeleri kendi içinde faklı gruplara ayrılmış. Bunlardan bir grup yazıcı diye tanımlanan gruptur. Neden Risaleleri Osmanlıca okuyup, yazıyorlar da diğerleri yazmıyor? Bu farklılığın sebebi nedir?

 21. "Hayr-ı kesir için şerr-i kalil irtikap edilir." Bu iafdeden "Bazen hizmet adına ufak günahlar, yani şer olan şeyleri işliyoruz, eğer işlemezsek büyük bir hayırdan vazgeçmiş olacağız.", diye bir sonuç çıkar mı; doğru mu bu içtihat?

 22. Hizmetteki tavrımız nasıl olmalı; Hz. Ömer gibi sert ve asabi mi, yoksa Hz. Osman gibi halim selim mi olmalıyız?

 23. Evlenmemek fitne sebebi midir? Buna göre Nur hizmetine hayatını vakfedenlere nasıl bakmak lazımdır?

 24. "Her koyun kendi bacağından asılır." deniyor. Hele hele iş insanlara bir şey anlatmak olduğunda. Bu atasözünü sizin sitenizin gözlüğü ile değerlendirir misiniz?

 25. Risaleler zamana en uygun ve etkili metodun Risale-i Nur olduğunu bize bildirir. Hâl böyleyken tarikat şeyhleri olsun, başka bazı büyük takva ehli zatlar olsun, neden risale okudukları hâlde eski geleneklerine bağlı kalıyorlar?

 26. Risale-i Nur yazmak şartsa, yazanlar hiçbir şey kaybetmez; ama biz okuyucular çok şey kaybederiz belki de, öyle mi?

 27. Nur Cemeati Neden Farklı Kollara Ayrılmış?

 28. Risale-i Nur mesleğinde nefis, mertebe kat ediyor mu? Yoksa nefisin mertebe katetmesi itibari bir şey olup tarikata mı mahsustur?

 29. Hodfuruşluk ve Korunma Yolları Nelerdir?

 30. Günümüzdeki kişisel gelişim kitaplarındaki öz güven kazanma yöntemleri ile "acz - fakr - şükür - tefekkür - şefkat " sistemini karşılaştırabilir misiniz? Bu sistemin bize kazandırdığı nedir?

 31. Üstad'a göre müminde feraset nasıl olmalıdır? Feraset ile istişare ilişkisi var mıdır? Yoksa günümüzde istişare ferasetin kapısı mıdır?

 32. Ashab-ı Suffa Evlenmiş midir? Vakıf Şeklinde Hizmet Var mıdır?

 33. Bazı gençlerin enaniyetten kurtulması için biraz nefsini kırayım derken, kalbi kırılacağı da söz konusu oluyor. Bu dengeyi nasıl sağlayabiliriz?

 34. İstişare nedir? Meşveret heyeti nasıl kurulur? Genel ve geniş bilgiler verir misiniz?

 35. Cemaatlerin ve tarikatların amacı nedir? Bazıları, amaçlarının cumhuriyeti yıkmak, şeriati getirmek olduğunu söylüyor, bu konu hakkında bilgi verir misiniz?

 36. Nur cemaatinde bir çok grup var. Üstad'ın dediği şekilde hizmet eden grup hangisidir?

 37. Günümüzde hayatı içtimaiye çok günahlı; peki hayatı içtimaiyeye niye giriyoruz? Kendi halimizde yaşayıp gitsek ne olur; zaruret mi vardır sosyal hayata girmeye veya iman hizmeti için o kadar günaha girilir mi?

 38. Vakıflık hakkında Risale-i Nur'da bir teşvik var mıdır? Vakıf ağabeylerin ehemmiyeti nedir? Evlenip içtimai hayatta öğretmenliğini yapıp da hizmet etmek mi, yoksa vakıf olup hizmet etmek mi daha iyidir?

 39. Kadınların meşvereti caiz midir? Bazıları derlerki, şe'ran kadınlar hizmet için dersanede meşveret yapma hukukuna sahip değiller. Âyet, hadis ve Risale-i Nur ışığında bir açıklama yapar mısınız?

 40. Risale-i Nur Külliyatı'nı okuyup istifade edenlerin, değişik tarzlarda hizmet ifa etmeleri nedendir? Bu bir ihtilaf değil midir?

 41. İnsan Hizmet Şevkini Nasıl Devam Ettirebilir?

 42. Şahsi kemalat yerine, iman hizmetine vakit ayırmanın ne gereği var, hizmet edeceğim diye kendimizi unutup, yeterli donanıma sahip olmadan diğer tarafa göçersek halimiz nice olur?

 43. Bir yerde hizmet başlatmak için dershane açmak şart mıdır?

 44. Risalelerdeki hizmet prensipleri, hiç değişmez prensipler midir? Yani zamana ve mekâna göre ilerde değişiklikler yapılamaz mı?

 45. Cemaatin çok kollara ayrılmasının hikmeti nedir? Bir de Risale-i Nur mesleğinde tarikat da var deniliyor, bilgi verir misiniz?

 46. Nur cemaatindeki ayrılıklar ne zaman olmuştur, siyasetle alakası var mıdır bu ayrılığın?

 47. Kıyamete kadar Nur talebelerinin hizmeti böyle mi devam edecek? Duruma göre tarz değişikliği olmayacak mıdır?

 48. Neden herkes Risaleleri yazmıyor, Hz. Ali'ye kardeş olmuyor; bunlar sadece mizaç farkı mı?

 49. Üstad bayanlara ders vermiş midir? Biz de erkek olarak üniversitedeki bayanlara iman hakikatlerini nasıl anlatabiliriz?

 50. Türkiye'de yaşanan olayları -siyasi, adli, içtimai, askeri mevzular- takip etmek, gündemden haberdar olmak hususunda nasıl bir tutum içerisinde olmalıyız?

Yükleniyor...