Nur Hizmetleri

İçerikler


 1. Namazdan sonra yaptığımız tesbihatın hadislerden delili, ellerin ters çevrilmesi sünnette var mı?

 2. Meşveret Cemaati Hakkında Bilgi Verir misiniz?

 3. Beş vakit namazların arkasından yaptığımız tesbihatlerden sonra bazı sureleri okuyoruz. Bunların vakitlere göre ne gibi hikmetleri vardır?

 4. Üstad hayattayken Hüsrev Ağabey ile arasının açıldığı söyleniyor. Hüsrev Ağabey ki Üstad'ın Risalelerde çok övdüğü ve Risalelerde birçok mektubu geçen bir Ağabeydir. Neden Üstad izin verdiği halde Latin harflerine karşı çıkmış?

 5. Tesbihat'ta "min şerrin nisa, belain nisa, fitnetin nisa" deniliyor. Neden sadece kadınlar denilmiş, erkeklerden de sığınmak gerekmez mi? Bir de mesela Üstad'ın isminin geçtiği bölümleri kendi mi eklemiş?..

 6. Ali Uçar Kimdir?

 7. Tüm adabımuaşeret kuralları hakkında bilgi verir misiniz?

 8. Nurcu Kimdir, Kime Denir, Nurculuk Nedir?

 9. Vakıflık nedir, kime vakıf denir, vakıflığın şartları nelerdir ve vakıflar ne iş yaparlar?

 10. Vakıflık olayının dinimizde yeri nedir? Vakıf Ağabeylere tarihte kimleri örnek gösterebiliriz. Mesela Suffa Ashabı olabilir mi? Ya da buna işaret eden ayet ve hadisler nelerdir?

 11. Nur cemaati neden bu kadar ayrılıklar yaşamış, neden bu kadar grup var? Yazıcı, Okuyucu, Med-Zehra, Meşveret,.. Ayrılma olmasaydı da hepsi bir olsaydı daha büyük bir kuvvet olmaz mıydı?

 12. Müslüman, herhangi bir tarikata veya bir mürşid-i kamile bağlanmak zorunda mı, mürşidi olmadan ilerlemek mümkün mü? Nur cemaatine mensup bir kişi tarikatta da devam edebilir mi?

 13. Nurculuk Bir Tarikat mıdır, Tarikata Girmekte Bir Sakınca Var mıdır?

 14. "Nurcuların yaptıkları namaz tesbihati bid'attir." diyenlere nasıl cevap verebiliriz?

 15. Risale-i Nur'da Rabıta Yapmak Var mıdır?

 16. Nur Hizmetindeki "Müsbet Hareket" düsturunu açıklar mısınız?

 17. Bazı Ağabeyler hiç Risale-i Nur'a layık hareketler yapmıyorlar. Bu kişiler cemaatten ayrılacağını söylese, cemaatin yüzde yetmiş beşini arkasından götürebilecek birileri... Ağabeylere yapılan aşırı muhabbetin nedeni nedir?

 18. Şevkimizi Canlı Tutmak İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 19. Risalelerde, Nur hizmetinin sahabe mesleği olduğu belirtilmektedir. Bu ne demektir? Sahabe mesleğinin özellikleri nelerdir? Bu özelliklerin dayanakları nedir?

 20. Ders çalışmak ibadet midir? Derslerin zorluğundan ancak namazımı kılıyor, az da Risale okuyabiliyorum. Üstad bu konuda ne diyor?

 21. Tesbihat'taki, "Ve hüve hayyün lâ yemut," ifadesinin akşam namazından sonra okunmamasının sebebi ne olabilir?

 22. Günümüzde Risale-i Nur talabesi olmak için, Risale-i Nurları yazmak gerekir mi?

 23. Efendimiz buyuruyor ki: "Hiç kimse için kalkılmaz. Ancak Allah için ayakta durulur." Acaba cemaat içinde oturulurken, sohbet başlamadan önce, gelen kişi büyük olsun küçük olsun, kalkmamamızı mı bize bildiriyor?..

 24. "Hüsrev'in bin kusuru olsa ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım..." Korkusuz Üstadımız dahi ona karşı gelmekten korkarken, neden diğer ağabeyler onun aleyhinde bulunmuşlardır?

 25. Meşverette İstediğim Olmazsa Ne Yapmalıyım?

 26. "Risale-i Nur okuyanlar ilmihal bilmiyor." deniyor, buna nasıl cevap verilebilir?

 27. İbadetlerimizi Yapmak İçin Bir Cemaate Girmek Zorunda mıyız?

 28. Nefis terbiyesi için, tarikata mı intisap etmek gerekir, yoksa cemaate mi mensup olmak gerekir?

 29. Nur cemaatinin birçok kolu var, hepsi de sadece kendi liderlerini Üstad'ın seçtiğini yani "Benden sonra sen bu cemaatin başına geç." dediğini iddaa ediyorlar... Bu durumda biz ne yapalım, kim gerçekleri söylüyor?

 30. Herhangi Bir Nur Cemaatine Katılmak İçin Ne Yapmak Lazımdır?

 31. İmanımın kurtuluşu için tek başına Risale-i Nur yeterli mi? Tefsir, hadis ve ilmihal okumak lazım gelmiyor mu? Dershanelerde neden tefsir, hadis ve ilmihâl öğretilmiyor? Üstad bu konuda ne önermiştir?

 32. Cevşen'in sonunda neden Nur cemaatine özel bir dua yapılıyor? Cevşen sahih bir dua ise, tüm Müslümanların istifadesine sunulurken, neden hususi manada Nur cemaatini belirten ifadelere bu genel anlamdaki dua kitabında yer veriliyor?

 33. Hizmet edenler neden bazen birbirleri ile uğraşıyorlar, şevklerini kırıyorlar?

 34. Maddi ve manevi füyuzat hislerini terketmek ne demektir?

 35. Ashab-ı Suffe hakkında bilgi verir misiniz? Ayrıca Üstad'ın buna benzer bir uygulama ile talebelerine belirli miktar nafaka vererek, bu uygulamayı zamanımıza nasıl taşıdığını açıklar mısınız?

 36. Barla'daki mezarda Bayram Yüksel ve Ali Uçar Ağabeylerin ismi yazıyor. Ortadaki mezar kime ait olduğu konusunda bir bilginiz var mı?

 37. Nurcuların imanla kabre girmesinin, kabirde azap görmemesine, cehenneme uğramamasına şümulü var mıdır?

 38. "İslâm'da kişiye ancak çalıştığı kadar vardır." denir; ama Üstad bu hususta "Bir Nur talabesinin yaptığına başkası ortak olabilir şirketi maneviyece." diyor. Peki bunun kesinliği ne derecedir, bilgi verir misiniz?

 39. Nur cemaati şahs-ı manevi merkezli, lider ihtiyacı olmayan bir cemaattir. Bediüzzaman Hazretleri de kendisinden sonra kimseyi halife yahut vekil bırakmamıştır. Bu tarz ise mazinin geleneksel hizmet biçimine uymuyor. Bunun sebeplerini izah eder misiniz?

 40. Cemaatin önemi hakkında Risalelerde bilgi var mıdır?

 41. Meşverete katılacak olan insanlar nasıl seçilmektedir, meşveret heyetinden çıkarılmak istenen biri ne yapmalı?

 42. Tesbihatta, nisaların şerrinden, fitnesinden belasından diye üç kez söylenmesinin nedeni nedir? Kadın fitnesi neden en büyük tehlikedir?

 43. Evlendikten sonra, evimde dersane havasını tutturamadım, eşimle birlikte cemaatle namaz kılamıyoruz, mütalaa yapamıyoruz, nasıl davranmam gerekiyor?

 44. Risaleleri çok okuduğu halde, amele dökemeyen, bildiğini yaşayamayanlara ne önerirsiniz? Zülcenaheyn olmak -ilmiyle amel etmek- hakkında ne dersiniz?..

 45. Risale-i Nur hizmetlerinde; Fedakârlık Hisleri Nasıl Olmalıdır?

 46. Hizmet için yapılan meşveretlerde, gıybetin sınırını nasıl tayin edeceğiz. Bazen gıybet çizgisini aştığımızı düşünüyorum. Hangi hususlara dikkat etmek gerekir?

 47. Manevi kazanç, iştirak-i amali uhreviye, sadece Nur cemaatlerine mi hastır?

 48. Hak yol hangisidir? Eğer Risale-i Nur ise, Nakşibendiler nerede, İran nerede, Taliban nerde, Şia ve Lübnan nerede, Hamas nerede, Kadiriler nerede?..

 49. "Gavs-ı A'zam, İmam Rabbani, İmam Gazali gibi büyük veliler de velayeti kübra yolundan gitmiştir." demişsiniz. Ama onlar yıllarca riyazet, halvet yaptıktan sonra bu yola girmişlerdir. Ancak sahabe mesleğinde riyazet ve halvet hiç bulunmamaktadır.

 50. Risaleleri bildiği hâlde bir insan; şehvetine esir olup namahreme bakmaktan haram levhiyata bakmaktan kendisini almıyorsa ne yapmalıdır? Bu resimlere kendi rızalarıyla malzeme olan kadın suretlerine bakmak neden haram?

 51. Risale-i Nur ile meşgul olan biri, eş seçiminde neye dikkat etmelidir; farklı meslek veya meşrepten veya Risaleleri hiç bilmeyenlerle de evlenebilir mi?

 52. Sadakat nedir? Tesbihatta kullandığım sadikin kelimesine dahil olmama endişesi duyuyorum. Acaba tesbihattaki duaya dahil olabilmek için gerekli sadakat nedir?

 53. Nur dairesine girmek için ya da Nur dairesindeki hizmetlere ve dualara hissedar olabilmek için, bir Nur cemaatine ya da ağabeye bağlı olmak şart mıdır? Risale okuyup ondan feyz almak, Nur hizmetlerine hissedar olmak için yeterli olmaz mı?

 54. Risale-i Nur'un Şahsı Manevisi Ne Demektir?

 55. Diyalog Girişimleri Hususuna Nasıl Bakmak Gerekiyor?

 56. Uzun tesbihatta "kadının fitnesi, şerrinden ve belasından" Allah'a sığınıyoruz; peki kadınlar bu kısmı okumamalı mı, yoksa nasıl okumalı?

 57. Nur Talabeleri Neden Kumaş Pantolon Giyiyorlar?

 58. Hizmetimizde, tasavvufdaki manasıyla "riyazat" ve "erbain" gibi uzletler veya süreçler var mıdır?

 59. Nur cemaatinin farklı meşrepleri arasında ortak bir meşveretin olması şart mıdır?

 60. Dinler arası diyaloğu eleştirenler mi haklı, olması gerekir diyenler mi haklı?

 61. Hizmette bazı kardeşlerimiz, diliyle insanı incitmeyi âdet haline getirmişse, ondan zarar görünüyorsa, bu kardeşimizle fazla samimi olmamak uygun olur mu?

 62. "Mahmud" ismi Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden midir? Tesbihatta okuyoruz ama; bu hususta ayet-hadis var mı?

 63. Hizmet nedir, nasıl yapılmalıdır? Haftada bir kez derse gitmekle hizmet yapmış olunuyor mu?

 64. "İştirak-i amal-i uhreviye" düsturu Nur talebelerine mi hastır?

 65. "Peygamberim Hz. Muhammed (asv), ben onun hayatına bakarım; Bediüzzaman ve eserleri beni ilgilendirmez." diyen ve hizmetten haberi olmayan birisine Risale-i Nur'u nasıl tanıtacağız?

 66. Üstad Nur Risalelerinin "velayet-i kübra" yolunu açtığını ifade etmektedir. Bu Risaleleri okuyanların velayet-i kübradan hisseleri nedir?

 67. Risale-i Nur Mesleğinin Hakikatleri ve Özellikleri Nelerdir?

 68. Hayatını iman ve Kur'an hizmetine vakfetmek ne demektir? Vakıfın vazifeleri nelerdir? Bu zamanda vakıflığın ehemmiyeti nedir?

 69. Sahabe mesleği tasavvuftan daha üstünse, neden sahabelerden sonra gelenler bu mesleği sürdüremediler de tasavvufu başlattılar? Üstad'la, sahabe mesleğinin tekrar tahakkuk ettiğini dikkate alırsak, Üstadı nasıl değerlendirmeliyiz?

 70. Dershanelerde Risale´den başka dinî kitap okunmasına ve tavsiye edilmesine Üstad Hazretleri ne diyor? Böyle bir şey hizmete zarar verebilir mi?

 71. Sabah namazında yapılan dönerli okuma yeni kardeşlere biraz ağır geliyor. "Niye yapıyoruz?.." diye sorduklarında cevap veremiyoruz. Dönerli okuma yapma hakkında bilgi verir misiniz?

 72. Dava kardeşliği nasıl olur, dava kardeşliğinin özellikleri nelerdir?

 73. Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin tavsiye ettiği “müsbet hareket metodu” hakkında kısa bir bilgi verir misiniz?

 74. "Sadaka belayı defeder." hadisini, risalelerin okunması ve neşredilmesine nasıl tatbik edebiliriz?

 75. Hizmette fedakârlık, fenâ fi'l-ihvan gibi düsturları içimize yerleştirmeye ve fıtrat haline getirmeye nasıl muvaffak olabiliriz?..

 76. Risale-i Nur mesleğinde "sadakat ve sebat" manalarını nasıl anlamalıyız?

 77. İslam bir bütündür, neden cemaatlere ayrılmıştır, halbuki, ashab ayrılmamıştır. İslam'ı bilmeyenler bu hâlimize şaşırmaz mı? Neden sürekli Bediüzzaman'dan bahs ediliyor? Bunun gibi eleştirilere ne cevap verilebilir?

 78. Ben yeni evliyim. Bekârken Risaleleri daha düzenli okuyordum. Şimdi hizmete devam ediyorum ama okuma konusunda eksikliklerim oldu ve bu benim içimde büyük boşluk oluşturuyor. Ne önerirsiniz?

 79. Aidat, yardım ve himmet istemenin risalelerde bir ölçüsü var mıdır?

 80. Üstadımızın, sürekli Hulusi Ağabey'e birincilik makamını vermesinin hikmeti nedir?

 81. Güzel halleri devamlı hale getiremiyoruz. Kur'an, Cevşen, Risaleleri çokça okuyor, evrad okuyoruz. Fakat bazen de farzı dahi kılma isteği olmuyor. Daimi bir şevk, mutlak takva için ne yapmalıyım?

 82. Risale-i Nurların yasak olduğu dönem hakkında bilgi verir misiniz; okumak mı yasaktı, almak satmak mı yasaktı, Risalelere özel bir kanun mu vardı?

 83. Nur medreselerindeki abiler hep "Üstad" diyor. Hz. Muhammed (asv) fazla demiyorlar... Üstadı, Peygamber Efendimiz'den daha mı üstün görüyorlar?

 84. Üstad, zamanın cemaat zamanı olduğunu söylüyor. Eski zamanla günümüz arasında nasıl farklar var? Şahs-ı manevî teşkil etmenin şart ve esasları nelerdir?

 85. Risale-i Nur okuyanlara "Nurcu" tabirini kullanmak doğru mudur? Nurculuk nedir?

 86. "Kendine bir iş bul, düşünme derin derin." sözünü Nur mesleği ile nasıl alakalandırabilirz?

 87. Gece gündüz Risale-i Nur okuyan kardeşlerimizin, Üstad'a neden bu kadar taassubları var? Hâlbuki Risale'yi bu kadar okuyan birinin tassubu olmaması gerekmez mi? İfrat ve tefritten nasıl muhafaza olunabiliriz?

 88. Risale-i Nur’a intisab eden kişiler de; gerek okumaları, gerek tefekkürleri, gerekse tesbihatları ve sair evradlarıyla bir nevi seyrü sülûk aşamasına girmiş olmuyorlar mı? Yani belli aşamaları olan bir manevi gelişim sürecine girmiyorlar mı?

 89. Risale-i Nur hizmetinin kerametinin tevafuklar olması konusunu açıklayabilir misiniz?

 90. Risale-i Nur hizmetlerinde ilmi ve fenni tahsil mi daha önemlidir, yoksa ihlas mı?

 91. Bu hizmetin, dershanelerin dönmesi için elbette ki büyük bir maddiyat gerekiyor. Cemaatin para kaynağını merak ediyorum.

 92. Meşverette alınan kararlara uyulması şart mıdır? Uyulmaması durumunda bir sorumluluk altına girmiş olur muyuz?

 93. Hizbullah, El-Kaide gibi örgütlerin eylemlerinin Risale hizmetinde yeri var mıdır?

 94. Medrese-i Yusufiye, Medrese-i Nuriye ve Medresetü'z-Zehra kavramlarının açılımı nasıldır?

 95. Risale-i Nur okuyan ve hizmet halkasına dahil olan kişiler, önceki alışkanlıklarını, huylarını değiştirirler mi, karakterleri değişir mi?

 96. Geniş daire hizmetleri nedir; Üstad nasıl bakmıştır? Geniş daire hizmetleri, Risale-i Nur'un planladığı bir hizmet türü müdür?

 97. "Niçin Risale-i Nur'un şahsı manevisi var da İslamiyet'in şahsı manevisi yok?" şeklindeki sorulara nasıl cevap verebiliriz?

 98. Yapılan hizmetlerden husule gelen sevapların iştirak-i emval-i uhreviye ciheti ile paylaştırılmasını anladım ama, şahsi ibadet sevabı nasıl paylaştırılır? O zaman tüm ibadetlerin sevabı dağıtılır, gibi bir şey çıkıyor ortaya. Bu nasıl olur?

 99. Dârülharp olan bir ülkede, dershanede cuma ve bayram namazı kılınabilir mi?

 100. Yıllarını hizmete adamış, sonra bir şekilde ayrılmış bir zat için; "akıbetinin iyi olmayacağı, işlerinin yolunda gitmeyeceği" ifadelerinin doğruluk derecesi nedir?

Yükleniyor...