Nur Hizmetleri

İçerikler


 1. Sohbetlere ve kitap okuma programlarına, dünyevi şerlerden korunmak için gitmek, ihlas düsturlarına aykırı mıdır?

 2. Cemaat olarak vaktimizin çoğunu medresemizde geçiriyoruz ve yeme-içme oluyor. Maddi ihtiyaçlar da genellikle has ablalar tarafından temin ediliyor. Oraya gelen erzaklar ve ikramlardan, medresede kalan talebeler haricindeki bizlerin faydalanması doğru mu?

 3. Nur medreselerindeki demirbaş eşyalar, vakıf malına girer mi? Medreselerdeki eskiyen eşyaların satılması veya yenileriyle değiştirilmesini, vakıf malı hassasiyeti noktasından izah eder misiniz?

 4. Yapılan bağış veya aidatlarla, hizmete ait mekânlarda, yemek ikramı verilmesi uygun mudur? Üstadımız ücretini vermediği ikramları kabul etmezken, bizler bunu yapabilir miyiz? Yoksa yediğimiz miktarda para vermek mi gerekir?

 5. Üstad hayatı boyunca kimseden maddi bir beklenti ve destek almadan yaşadığını ifade ediyor. Peki bir cemaatin Kur'an kursu için halktan para toplaması, istiğna düsturuna aykırı değil mi?

 6. Medreselerde veya vakıf binalarında, para karşılığı kişinin kendi hesabına hacamat yapması uygun mudur?

 7. "Kandil gecelerinde, Nur medreselerinde neden mevlit okunmuyor?" diyenlere nasıl cevap verilebilir?

 8. Nur medreselerine zekat verilebilir mi? Pandemi sürecinde kapalı olan yerler için nasıl düşünmeliyiz?

 9. Yanlışlıkla devletten bize geçen maddi hakları geri iade etmemiz mümkün değilse, Risale okunan medreselere veya medrese inşaatlarına veya vakıflara verebilir miyiz?

 10. "Şeriat ikinci üçüncü derecededir, birinci olan iman hizmetidir." fikrini savunan nurcular var, bu düşünce doğru mu?

 11. Nur Hizmeti, İslamiyet'i Hristiyanlaştırmaya çalışan bir akım mıdır?

 12. Lisede medresede kalan bir çocuk üniversitede ülfet oluyor. Üniversitede medresede kalmıyor deniliyor. Bir çocuğun lise okurken medresede kalmasını tavsiye eder misiniz?

 13. Maddi masrafları karşılamak için, medresede kumbara bulundurmak doğru mu?

 14. Bazı ehl-i tarik ve cemaatler, Nurcuları sadece Risale-i Nur okumakla tenkit ediyorlar. Onların bu yaptıkları gıybet olur mu?

 15. Risale-i Nur'un mehdilik cereyanı olduğu kanaatindeyiz. Peki Mehdinin üç vazifesi umumi değil mi? Risaleler ve Üstad'ın davası neden hala cihanşümul değil?

 16. Birilerinin ticari amaçla gittikleri bir şehirde; bir iki gün medresede kalmalarına bazıları soğuk bakıyor. Otel veya pansiyona gitmeleri gerektiğini düşünüyorlar. Niyeti hizmet olmayanların medresede ağırlanmaları yanlış mı?

 17. Âdab-ı muaşeret kaidelerinden olan selamlaşma adabında "Büluğ çağına ermemiş gençlerle kucaklaşma değil sadece tokalaşma yapılması gerekiyor." denmiş. Bunun sebebini açıklayabilir misiniz?

 18. Vakıflığın herhangi bir beldedeki süresi ile ilgili Risalelerde veya hatıralarda bir bilgi var mı? Herhangi bir sınır koyulmuş mu? Bir vakfın bir yerde ne kadar duracağı, neye göre belirlenir?

 19. Medreselerde bazı nasihatlerin ikaz mı aşağılamak mı olduğu anlaşılmıyor. Nur hizmetlerinde uyarı nasıl olmalı?

 20. Nur cemaatinde, Risale-i Nur ve muhtelif kitapların satışına nasıl bakılabilir? Kurban kesim ve dağıtım hizmetini yapmak doğru mu?

 21. Urfa, Nur hizmetlerinde nasıl bir rol üstlenecek? Üstadımız istikbalde yapılacak hizmetlerle ilgili bir şey demiş mi?

Yükleniyor...