Nur Talebeliği-Talebeleri

İçerikler


 1. Nur talebeleri öğle namazının akabinde Fetih suresinin son beş ayetini okuyorlar, bunun hikmetleri neler olabilir? Neden bu sureler ve neden öğle namazında?

 2. Nur talebelerinin namaz tesbihatında okuduğu "Tuncina duası"nın anlamı nedir, okumak gerekir mi, bilgi verir misiniz?

 3. Hz. Ali der ki: "Haksızlığa karşı susarsanız, hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz." Bunun Risale-i Nur'ca yorumu yapılsa nereler alıntı yapılabilir? Üstad Hazretlerinin haksızlığı hak dava edenlere susma ile karşılık vermesinin izahı?

 4. Nur talebelerine tavsiye edilen tesbihat, kısa tesbihat mı, uzun tesbihat mı?

 5. Bir çok Nur talebesi evlenmiyor. Sebebini ise Peygamber (asm)'in, evlenmeyip kendini İslam'a adayan insanları övücü hadisine bağlıyorlar. Böyle bir hadis var mı ve yaptıkları doğru bir şey mi? Evlenmeden hizmet etmek hakkında bilgi verir misiniz?

 6. Risale-i Nur'a talebe olmanın şartı veya şartları nelerdir; Nur talebesi kimdir?

 7. Nur talebesi olmak için ne yapmak lazım; ne kadar ders okumalı, nasıl hizmet yapmalı, nasıl vird çekmeli?

 8. Üstad'ın sakal bırakmamasını anlıyoruz da; çoğu Nur Talebeleri niye sakal bırakmıyorlar? Yani bir engel, zorlama yoksa niçin bırakmıyorlar? Bu konuda sünnete ittiba gerekmez mi; mesuliyet yok mu?

 9. Bir Nur talebesi istiğna düsturunu, hediyeleşmenin sünnet olduğunu da gözardı etmeden hayatında nasıl tatbik edebilir?

 10. Evlenecek adayların, birbirlerine "Ya ben ya hizmet?" şeklinde şart koşmaları ne derece doğrudur, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 11. Nur Talebesi Tarikata Girebilir mi?

 12. BEDİÜZZAMAN VE NUR TALEBELERİYLE, PARALEL YAPI (FETÖ) ARASINDAKİ DERİN FARKLAR

 13. İradeyi güçlendirmenin yolları nelerdir, Risalelerde bu konuda bilgi var mı?

 14. "Nur talebelerinin zikre ve tesbih çekmeye ihtiyaçları var, zikirsiz olmaz. Aksi halde zikirsiz Risale-i Nur talebesi, akıl nurunu alıp, kalp nurunda sığ kalabilir." şeklindeki düşüncelere nasıl bakmalıyız?

 15. Nur talebelerinin; "durugörü" denilen metafiziksel olayı incelemesi, öğrenmesi caiz mi?

 16. Nur talebeleri neden başka kitap okumuyor; Üstad'ın hayatını çok iyi bilmelerine rağmen Peygamberimiz'in hayatını bilmiyorlar?

 17. Nur'un ilk talebesi Hulusi Ağabey'in Üstad ile sadece Barla'da mı irtibatı var? Kastamonu ve Emirdağ'da lahika mektubu yok gibi... Bilgi verir misiniz?

 18. Ruh cesede nasıl galip gelir ve en önemlisi, gerçek bir Nur talebesinin ruhu nelerden haz alır?

 19. Üstadın, hanımlara "evlenmeyin" şeklinde bir tavsiyesi var mı?

 20. Nur talebelerinin seyyid olduğu söyleniyor, bu konuda bilgi verir misiniz?

 21. Tarikat ehli insanları sekerata girdikleri zaman, şeytan iman çalmaya geldiğinde evliyanın manevi bir şekilde yardım edeceği söyleniyor. Peki Nur talebelerinde sekerat nasıl olacak? Üstadımız bu konuda ne demiş?

 22. Sadık bir Nur talebesi nasıl olmalıdır? Her türlü imkan ve fırsatlara rağmen sadakatimizi ortaya koyamıyorsak, hizmetin manevi kazançlarından mahrum kalmamız ve ahirette mesuliyet altına girmemiz söz konusu olur mu?

 23. İmam Rabbani Hazretleri "Namazdan hemen sonra dua okumak bid'attir." diyor. Biz ise farzın akabinde Tuncina duasını okuyoruz. Bilgi verir misiniz?

 24. Bir Nur talebesinin bir günü nasıl geçmeli, yirmi dört saatini nasıl değerlendirmeli, nelere dikkat etmeli; ibadetler, yeme-içme, uyku, konuşma hususundaki tavrı nasıl olmalıdır?

 25. Üstad'ın tesbihatı uzundur; bizim bunlara vaktimiz olmuyor veya tembellik var bizde. Bu tesbihatı yapmaz isek sakıncası var mı? Bu durumda Nur talebelerinin duasına ortak olamaz mıyız, şahsı maneviye dahil olur muyuz?

 26. Sebat ve sadakati elden bırakan Nur talebesine, Üstad'ın kullandığı herhangi bir ifade var mı, Risalelerin neresinde geçiyor?

 27. Hz. Ali ile Abdulkadir Geylani Hazretleri, neden Nur talebeleri ile ziyade meşguldürler?

 28. Hizmet adına ya da zor durumda kaldığımızda "Medet Ya Üstad!.." ya da "Himmet Ya Üstad!.." demekte bir sakınca var mı?

 29. "İştirak-i emval" düsturu yalnız Nur talebeleri arasında mı var? Yoksa diğer cemaatlerde de geçerli bir düstur mudur?

 30. Nur cemaati neden Risale-i Nurları önde tutuyor? Oysaki en başta Kur'an'dan âyetlerin ve Peygamber Efendimiz'den hadislerin olması gerekmez mi?

 31. Mesleğimiz sahabe mesleği diyoruz da, sahabeler Hz. Peygamber (a.s.m.)'in vefatından sonra bir lider seçtiler. Ayrıca hadiste de üç kişi bir araya gelirse bir imam seçin diyor. Neden Nur talebeleri bir lider seçmedi; bu sahabe mesleğine zıt değil mi?

 32. "Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir." Bu ayet Nur cemaatindeki ayrılıklara bakar mı?

 33. Erzurum'da daha çok âlim ve Nur talebesi yetişmesinin sebebi ne olabilir; bunlara soğuk havanın etkisi olduğu söylenebilir mi?

 34. "Nur talebeleri İnşaallah imansız kabre girmezler ve ehl-i saadet olurlar." müjdesini açıklar mısınız? Bazılarınca biraz iddialı bir ifade olarak değerlendiriliyor.

 35. Farklı tarikatların farklı virdleri vardır. Nur talebeleri de bunları vird edinip yapsa, bunda bir sakınca olur mu?

 36. Bulunduğumuz bazı ortamlarda siyasi mevzular cereyan ediyor. Çok karamsar tablolar çizilerek insanlar yanlış yönlendiriliyor. Bu durumlarda tavrımız nasıl olmalıdır?

 37. Risaleleri okuyanların ve iman hakikatlarını derkedenlerin yine de günahlara kapılması nasıl olur; günahkâr Nur talebesi olabilir mi?

 38. İnsan, ister istemez içtimai hayata giriyor; kadın olsun, erkek olsun. Çalışma ortamında karşı cinsle beraber olma, tokalaşma gibi durumlar oluyor. Ne yapmalıyız, bu konuda Üstad'ın beyanı var mı?

 39. Bir Nur talebesinde bulunabilecek dua kitapları nelerdir?

 40. Risale-i Nur dairesindeki “dar daire”, “haslar dairesi” nedir; vazifesi, görevleri, nitelikleri nelerdir; başka daireler de var mıdır?

 41. Üstad, kusurumuzu görmeye ve kendimizi beğenmemeye teşvik ediyor. İlerlemek adına, şunu başaracağım demek ve daha güzel şeyleri hedeflemek yanlış mı oluyor?

 42. Kimler keramet gösterebilir veya gösteriyor? Nur talebelerinde kerametin pek görünmemesinin nedeni ne olabilir?

 43. Risale-i Nurlarla, kabir suallerine rahatlıkla nasıl cevap verebileceğiz?

 44. Risale-i Nur okuyan herkes Risale-i Nur talebesi midir? Bir insan hem tarikattan hem Risale-i Nur hizmetinden olabilir mi?

 45. Nur Talebesinin Vasıfları Nelerdir?

 46. Namazdan sonraki uzun tesbihatın, detaylı olarak hadis dayanakları konusunda bilgi verir misiniz?

 47. Nur talebeleri neden vakit namazlarının çoğunu dershanelerde kılıyorlar da camilere gitmiyorlar? "Deccalin fitnesinin giremeyeceği tek yer camilerdir; eğer oraya da girerse evlerinize çekiliniz." şeklinde bir hadis var mı?

 48. Bir Nur talebesi umreye gittiği zaman neler yapar? Mesela; tavaf yaparken cevşen okunabilir mi?

 49. Nur talebeleri cennetlik midir? Öbür âlemde karşılaşacakları, diğer insanlardan farklı bir muamele var mı?

 50. Allah yolunda hizmet edenlerin hayatları zorluklar ile geçer diye biliyorum. Risalelerde ise Nur talebelerinin işlerinde bir kolaylık rahatlık olduğunu, derdi maişet sıkıntısı çekmeyeceği söyleniyor. Bu iki bakış açısını nasıl birleştirebiliriz?

 51. Hakiki Nur talebesi olmamız için hangi prensipleri uygulamamız gerekir? Ve hakiki Nur hizmet dairesine girmemiz için ne icap eder?

 52. Nur cemaatinden bir arkadaşa sordum, siz niçin sakalınızı kazıyorsunuz diye? Verdikleri cevap, büyüdükten sonra kesmek haramdır, şeklindeydi. Büyümeden kesilirse haram olmadığı ifade ediliyor. Bunun doğrusu nedir acaba?

 53. Zübeyir Gündüzalp Ağabey, Hüsrev Altınbaşak Ağabeyi Üstadımızın vefatından sonran başa geçebilecek en uygun kişi olarak görüyor, ama sonra neden ayrılıyor?..

 54. Günümüzde Sahabelerin Bir Yansıması Nur Talebeleri mi?

 55. Nur talebesinin zekât alması, Risale-i Nurların düsturlarına uygun mu?

 56. Nur talebesi olarak İran'a bakış açımız nasıl olmalı? "Müslüman bir ülke ama, uzak durmak gerekir!.." şeklinde yorumlar var. Toptancılık hatalı bir bakış değil mi?

 57. Üstad'ın gülmemesinden, bir Nur talebesinin mecbur kalmadıkça gülmemesi sonucunu istihraç edebilir miyiz?

 58. Neden çoğu Nur talebesi camideki cemaati bırakıp kendileri cemaat yapıyorlar? Camiye gitseler daha güzel olmaz mı? Her cemaat böyle yapıyor.

 59. Bir Nur talebesinin Hz. Hızır ile görüşmek istemesinde bir sakınca var mıdır?

 60. Nur talebeleri; cesaretin ve şecaatin, menbaı ve kaynağı olan iman hakikatlerini okuyup öğrendikleri hâlde, pasif gibi görünüyorlar. Bunu nasıl yorumlarsınız?

 61. Nur talebeleri olarak neden manevi cihattayız? Maddi cihat etmediğimizden Nur talebeleri olarak sorumlu olur muyuz, Mücahitlere katılsak, o da bizim davamız mı?

 62. Can sıkıntısının iman kuvvetiyle ilişkisi var mı? Nur talebelerinde, Kur'an ve iman ilimlerini tahsilden sonra, can sıkıntısı, zevk alamama, hiçbir şey yapamama gibi hâller olur mu?

 63. "Ramazan'ın sonu, günahların bağışlanması için bir fırsattır." diye bir ifade var. Bunu yapmamız için bir Nur Talebesine ne tavsiye edersiniz?

 64. Bediüzzamanın şiddetle siyasetten kaçınması, talebelerini de siyasetten uzak tutmasına rağmen Nur cemaatinin önde gelen isimleri 12 Eylül referandumunda EVET diyeceklerini ve demek gerektiğini medya yolu ile ilan ettiler. Yapılanlar sizce doğru mudur?

 65. Namaz tesbihatında okuduğumuz esmâ-i hüsnâlar, halkın bildiği, bazı kitaplarda da yazılı olan 99 ismin tamamını kapsamıyor. Üstad Hazretlerinin, tesbihatta ya da Cevşen'de geçen esmâ-i hüsnâları tercih etme ya da nakletme ruhsatını nasıl anlamalıyız?

 66. Babası hizmete karşı olan bir Nur talebesinin yapması gereken şey nedir, hangisi önceliklidir?

 67. Medreselerde yapılan program çerçevesinde; medresede kalan ile kalmayan arasında dağlar kadar fark vardır. Bunun böyle olması itibariyle, bir kişinin hizmette Nur talebesi olması; belli bir süre için medresede kalmayı mı gerektirir?

 68. Üstad'ın Bayram Ağabeyi Kore'ye savaşa gitmesine izin vermesini nasıl anlıyoruz? Halbuki o bir din muhaberesi değildi?

 69. Risale-i Nur kitaplarını günümüzde okuyarak evliya, halife, hazret veya insanı kamil olan bir zat var mı? Yok ise maksada ulaştırmayacağı açık bir şekilde görülmektedir?..

 70. Namaz Tesbihatında Neden Yalnızca Nur Talebelerine Dua Edilmektedir?

 71. Hakiki bir Nur talebesi Peygamber Efendimiz'in şefaatinden yaralanabilecek mi, Üstad bu konu hakkında müjde veriyor mu?

 72. "Zalimler için yaşasın cehennem!" sloganı ile tepki gösteren Üstad'ın bu yaklaşımı bizim için model olabilir mi? Müsbet hareket ile nasıl bağdaştırabiliriz? Nur talebelerinin nümayişlere katılmamalarını nasıl izah edersiniz? Bu ifade beddua değil mi?

 73. Nur talebeleri ne zamana kadar siyasete karışmaz? Nurcular maddi cihada hazırlanıp da hicret edenlerin hareketlerine nasıl bakar?

 74. Risale-i Nur Talebesinin Farklı Hatta Yanlış Düşünmesi Normal mi?

 75. Risale-i Nur'a intisap etmek ne demektir ve bu intisabın iktizası nedir?

 76. Neden Nur Talebeleri Üstadları Gibi Cübbeli-Sarıklı Gezmiyorlar?

 77. Nur Talebelerinin, Necip Fazıl Kısakürek'e bakış açısı nasıl olmalıdır? İyi yönünü alıp, kötü yanını almadan; kitapları okunabilir mi? (Milliyetçilik damarı olması, şeyhinden büyüğünü tanımadığı için alimleri tahkir etmesi vs...)

 78. Risale-i Nur, sahebe efendilerimizin gittiği yoldan gidiyor; sahebeler hayatı içtimaiyeye girdikleri halde -siyaset, meslek gibi- neden vakıf abiler sadece Risale-i Nur için çalışıyorlar?

 79. Risale-i Nur talebelerinin, haşirde ayrı bir ümmet gibi haşrolacağına dair otuz üç hadis olduğu söyleniyor, bunlar hangileridir?

 80. Nur talebesinin herhangi bir fen ilimini tahsil etmesine gerek var mı? Yoksa "Risale-i Nur bana yeter!.." mi demesi lazım?

 81. Nur talebeliği asfiya mesleği midir? Bununla ne kast ediliyor, açıklar mısınız?

 82. Risale-i Nur hakikatlerini bildiğim hâlde onu sahiplenemiyorum. Düsturları yerine getirmek istiyorum, ama bir türlü olmuyor; ne yapmam gerekir? İnandığımız gibi yaşamak için ne yapmalıyız?

 83. Üstadımız siyasetten uzak durmuştur. Geldiğimiz noktada ise bazı Nur talebeleri siyasete girmekte ve bazı partileri desteklemektedirler. Aradaki dengeyi nasıl korumalıyız?

 84. Bazı Nur talebeleri, Üstad öyle yaptı diye cemaatle namazda Fatiha'yı imamın arkasında okuyorlar ve seferi iken Hanefi olmalarına rağmen iki değil, dört rekat kılıyorlar. Bu mevzularda kişinin mezhebine göre amel etmemesi uygun mudur?

 85. Bediüzzaman bütün ruhuyla ittihad-ı İslam için çalışıyordu. Fakat bugün Nur talebeleri Avrupa Birliği için çalışıyor. Avrupa Birliği, İslam birliğine engel değil mi? Ülkemiz Avrupa Birliği'ne alınırsa, İslam birliği sadece bir ideal olarak mı kalacak?

 86. Hayatını Nurlara vakf etmek, vakıf olmak, evlenmemek sünnete muhalif değil mi?

 87. Ehli tarikte kerametvari hadiseler çok vardır. Tarikat mensupları, Nur talebelerini genellikle kalple değil akılla giden, keramet gibi makbuliyet alameti şeyleri olmayan şeriat dairesindeki insanlar olarak görüyor. Nurcularda keramet yok mu?

 88. Nerde eski kahraman Nur talebeleri; neden çok okunmasına rağmen bazı konularda yeterli olunamıyor?

 89. Risale-i Nur mesleği velayet-i kübra mesleğidir, diyoruz. Fakat velayet-i kübra ashabı olan Nur talebeleridir. Her Nurcunun velayet-i kübra ashabından olduğunu ifade edersek bu yanlış olmaz mı?

 90. Nur talebelerinin "İsm-i Nur'a mazhariyetini" izah eder misiniz?

 91. “Gül” ve “Nur” ve “Mübarekler” ve “Medrese-i Nuriye” hey’etleri ve "ümmî ihtiyarlar" ve "mâsumlar heyeti" gibi isimler neden kullanılmıştır?

 92. Ruhsatlarla Amel Eden Nur Talebesi Olamaz mı?

 93. Risale-i Nur Talebelerinin Sayısı Belli midir?

 94. Bir Nur talebesi, imanı tahkikiyi Risale-i Nur'dan aldıktan sonra ve farzları da gereği gibi ifâ ediyorsa, tarikata mı girmelidir?

 95. Hulusi Ağabey, Üstad ile tanıştığı zaman, İhlas Risalesi yazılmadığı hâlde nasıl ihlasta birinci olmuş, fıtrattan gelen bir durum mudur?

 96. Bir günlük okumayı veya derse gitmeyi aksatmak tedenni etmek manasını mı taşıyor? Hizmet ve talebelik ilişkisi hakkında bilgi verir misiniz?

 97. Hayat-ı içtimaiyede olan bir Nur talebesinin, hizmet etme ölçüsü ne olmalıdır?

 98. Üstad'ın meşverette talebelerin fikirlerine göre kendi fikrini değiştirdiği olmuş mudur? Misal verir misiniz?

 99. Risale-i Nur'u okumaya başladığımdan beri film izlemeyi, günah olduğunu düşünerek bıraktım. Özellikle yeni çıkan filmleri izlemiyorum. Ancak daha önce izlediğim filmleri televizyonda görünce, nefsime mağlup olup izleyebiliyorum. Ne tavsiye edersiniz?

 100. Nur talebesi ya da bu dairede bulunabilmek için; her hafta Nur dersanesine gitmek mi gerekir? Kendi evimizi bir dersaneye çevirmeye çalışmakla da bu boşluk dolduralamaz mı?

Yükleniyor...