Block title
Block content

Nur Talebeliği-Talebeleri

İçerikler

 1. Bir Nur talebesinin Hz. Hızır ile görüşmek istemesinde bir sakınca var mıdır?

 2. Nur talebesinin zekât alması, Risale-i Nurların düsturlarına uygun mu?

 3. Neden çoğu Nur talebesi camideki cemaati bırakıp kendileri cemaat yapıyorlar? Camiye gitseler daha güzel olmaz mı? Her cemaat böyle yapıyor.

 4. Hakiki Nur talebesi olmamız için hangi prensipleri uygulamamız gerekir? Ve hakiki Nur hizmet dairesine girmemiz için ne icap eder?

 5. Babası hizmete karşı olan bir Nur talebesinin yapması gereken şey nedir, hangisi önceliklidir?

 6. Nur talebeleri ne zamana kadar siyasete karışmaz? Nurcular maddi cihada hazırlanıp da hicret edenlerin hareketlerine nasıl bakar?

 7. Risale-i Nur Talebesinin Farklı Hatta Yanlış Düşünmesi Normal mi?

 8. Nur talebesi olarak İran'a bakış açımız nasıl olmalı? "Müslüman bir ülke ama, uzak durmak gerekir!.." şeklinde yorumlar var. Toptancılık hatalı bir bakış değil mi?

 9. Risale-i Nur, sahebe efendilerimizin gittiği yoldan gidiyor; sahebeler hayatı içtimaiyeye girdikleri halde -siyaset, meslek gibi- neden vakıf abiler sadece Risale-i Nur için çalışıyorlar?

 10. Hakiki bir Nur talebesi Peygamber Efendimiz'in şefaatinden yaralanabilecek mi, Üstad bu konu hakkında müjde veriyor mu?

 11. BEDİÜZZAMAN VE NUR TALEBELERİYLE, PARALEL YAPI (FETÖ) ARASINDAKİ DERİN FARKLAR

 12. "Zalimler için yaşasın cehennem!" sloganı ile tepki gösteren Üstad'ın bu yaklaşımı bizim için model olabilir mi? Müsbet hareket ile nasıl bağdaştırabiliriz? Nur talebelerinin nümayişlere katılmamalarını nasıl izah edersiniz? Bu ifade beddua değil mi?

 13. Risale-i Nur hakikatlerini bildiğim hâlde onu sahiplenemiyorum. Düsturları yerine getirmek istiyorum, ama bir türlü olmuyor; ne yapmam gerekir? İnandığımız gibi yaşamak için ne yapmalıyız?

 14. Risale-i Nur mesleği velayet-i kübra mesleğidir, diyoruz. Fakat velayet-i kübra ashabı olan Nur talebeleridir. Her Nurcunun velayet-i kübra ashabından olduğunu ifade edersek bu yanlış olmaz mı?

 15. Nerde eski kahraman Nur talebeleri; neden çok okunmasına rağmen bazı konularda yeterli olunamıyor?

 16. Nur talebelerinin "İsm-i Nur'a mazhariyetini" izah eder misiniz?

 17. Risale-i Nur talebelerinin, haşirde ayrı bir ümmet gibi haşrolacağına dair otuz üç hadis olduğu söyleniyor, bunlar hangileridir?

 18. Ehli tarikte kerametvari hadiseler çok vardır. Tarikat mensupları, Nur talebelerini genellikle kalple değil akılla giden, keramet gibi makbuliyet alameti şeyleri olmayan şeriat dairesindeki insanlar olarak görüyor. Nurcularda keramet yok mu?

 19. Bediüzzaman bütün ruhuyla ittihad-ı İslam için çalışıyordu. Fakat bugün Nur talebeleri Avrupa Birliği için çalışıyor. Avrupa Birliği, İslam birliğine engel değil mi? Ülkemiz Avrupa Birliği'ne alınırsa, İslam birliği sadece bir ideal olarak mı kalacak?

 20. Üstad'ın Bayram Ağabeyi Kore'ye savaşa gitmesine izin vermesini nasıl anlıyoruz? Halbuki o bir din muhaberesi değildi?

 21. Hulusi Ağabey, Üstad ile tanıştığı zaman, İhlas Risalesi yazılmadığı hâlde nasıl ihlasta birinci olmuş, fıtrattan gelen bir durum mudur?

 22. Neden Nur Talebeleri Üstadları Gibi Cübbeli-Sarıklı Gezmiyorlar?

 23. Namaz Tesbihatında Neden Yalnızca Nur Talebelerine Dua Edilmektedir?

 24. Nur talebeliği asfiya mesleği midir? Bununla ne kast ediliyor, açıklar mısınız?

 25. Ruhsatlarla Amel Eden Nur Talebesi Olamaz mı?

 26. Risale-i Nur Talebelerinin Sayısı Belli midir?

 27. Bir günlük okumayı veya derse gitmeyi aksatmak tedenni etmek manasını mı taşıyor? Hizmet ve talebelik ilişkisi hakkında bilgi verir misiniz?

 28. Hayat-ı içtimaiyede olan bir Nur talebesinin, hizmet etme ölçüsü ne olmalıdır?

 29. "Dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir." Bu ayet Nur cemaatindeki ayrılıklara bakar mı?

 30. Namaz tesbihatında okuduğumuz esmâ-i hüsnâlar, halkın bildiği, bazı kitaplarda da yazılı olan 99 ismin tamamını kapsamıyor. Üstad Hazretlerinin, tesbihatta ya da Cevşen'de geçen esmâ-i hüsnâları tercih etme ya da nakletme ruhsatını nasıl anlamalıyız?

 31. “Gül” ve “Nur” ve “Mübarekler” ve “Medrese-i Nuriye” hey’etleri ve "ümmî ihtiyarlar" ve "mâsumlar heyeti" gibi isimler neden kullanılmıştır?

 32. Can sıkıntısının iman kuvvetiyle ilişkisi var mı? Nur talebelerinde, Kur'an ve iman ilimlerini tahsilden sonra, can sıkıntısı, zevk alamama, hiçbir şey yapamama gibi hâller olur mu?

 33. Demokratik Açılımda Nur Talebelerinin Vazifesi Ne ve Nasıl Olmalıdır?

 34. Üstad'ın meşverette talebelerin fikirlerine göre kendi fikrini değiştirdiği olmuş mudur? Misal verir misiniz?

 35. Risale-i Nur'a intisap etmek ne demektir ve bu intisabın iktizası nedir?

 36. Bazı Nur talebeleri, Üstad öyle yaptı diye cemaatle namazda Fatiha'yı imamın arkasında okuyorlar ve seferi iken Hanefi olmalarına rağmen iki değil, dört rekat kılıyorlar. Bu mevzularda kişinin mezhebine göre amel etmemesi uygun mudur?

 37. Üstadımız siyasetten uzak durmuştur. Geldiğimiz noktada ise bazı Nur talebeleri siyasete girmekte ve bazı partileri desteklemektedirler. Aradaki dengeyi nasıl korumalıyız?

 38. Risale-i Nur asrımızın ve gelecek asırların müceddidi olduğuna göre, Nur talebeleri bu müceddidlik hizmetini ifa etmiş oluyorlar mı ve müceddidlik sevabına şirket-i maneviye sırrıyla hissedar oluyorlar mı?

 39. Nur talebeleri niçin cemiyet ve siyasî teşekküllerden uzak duruyorlar?

 40. Nur cemaatinden bir arkadaşa sordum, siz niçin sakalınızı kazıyorsunuz diye? Verdikleri cevap, büyüdükten sonra kesmek haramdır, şeklindeydi. Büyümeden kesilirse haram olmadığı ifade ediliyor. Bunun doğrusu nedir acaba?

 41. Dernek kurmak, işletmek ve üyesi olmak Risale-i Nur hizmetine uygun mudur? Nur talebelerinin dernek kurmasını nasıl değerlendirmeliyiz?

 42. Bir Nur talebesi, imanı tahkikiyi Risale-i Nur'dan aldıktan sonra ve farzları da gereği gibi ifâ ediyorsa, tarikata mı girmelidir?

 43. Nur talebeleri üretici değil de nakli bir bilgi sistemini kabul etmiş olmuyor mu? Halbuki biz Müslümanların üretici olması gerekir. Üstad Hazretleri bir şey söylemişse, olduğu gibi kabul etmek mi gerekiyor? Bu bağnazlığa kaçmıyor mu?

 44. Risaleler, "miri malıdır", deniyor. Diğer taraftan da talebeliğin özelliği anlatılırken, "kendi malınız gibi kabul edin", deniliyor; burada bir tezat yok mudur?

 45. İleride tüm dünyayı kaplayan veya Türkiye'ye karşı bir savaş olursa; Risale-i Nur talebelerinin görevi nedir? Üstad bize bir görev belirlemiş midir?

 46. Nur talebelerinin sayısı biliniyor mu, sayıdaki artış çok mu yavaş ilerliyor?

 47. Medreselerde yapılan program çerçevesinde; medresede kalan ile kalmayan arasında dağlar kadar fark vardır. Bunun böyle olması itibariyle, bir kişinin hizmette Nur talebesi olması; belli bir süre için medresede kalmayı mı gerektirir?

 48. Risale-i Nur talebelerinin eğitim sistemi nedir? Cezaevinde yatıp da Nurları tanıyanlara farklı bir metod uygulanabilir mi?

 49. Nur talebesinin herhangi bir fen ilimini tahsil etmesine gerek var mı? Yoksa "Risale-i Nur bana yeter!.." mi demesi lazım?

 50. Hizmet ederken yeterince ıstırap duyamamak, ihlas veya iman eksikliğinden mi? Dua ederken ıstırap insanı olmayı istemek ne kadar doğru?

Yükleniyor...