Block title
Block content

Nur Talebeliği-Talebeleri

İçerikler


 1. Başka cemaatlere giden; ama Risaleleri de düzenli okuyup istifade edenler de Nur talebesi olabilir mi?

 2. Hizmet ederken yeterince ıstırap duyamamak, ihlas veya iman eksikliğinden mi? Dua ederken ıstırap insanı olmayı istemek ne kadar doğru?

 3. Zübeyir Gündüzalp Ağabey, Hüsrev Altınbaşak Ağabeyi Üstadımızın vefatından sonran başa geçebilecek en uygun kişi olarak görüyor, ama sonra neden ayrılıyor?..

 4. Nur Talebesine, Medeniyet Fantaziyeleri Nasıl Zarar Verebilir?

 5. Risale-i Nur kitaplarını günümüzde okuyarak evliya, halife, hazret veya insanı kamil olan bir zat var mı? Yok ise maksada ulaştırmayacağı açık bir şekilde görülmektedir?..

 6. Nur Talebelerinin, Necip Fazıl Kısakürek'e bakış açısı nasıl olmalıdır? İyi yönünü alıp, kötü yanını almadan; kitapları okunabilir mi? (Milliyetçilik damarı olması, şeyhinden büyüğünü tanımadığı için alimleri tahkir etmesi vs...)

 7. Günümüz sefahatinden nasıl kendimizi muhafaza edebilir ve takva sahibi olabiliriz? Risaleler zaviyesinden bakabilir misiniz?

 8. Hayatını Nurlara vakf etmek, vakıf olmak, evlenmemek sünnete muhalif değil mi?

 9. Bir Nur talebesinin işlediği sevaptan, diğer Nur talebeleri de hissedar oluyor. Sevapların dağılımı hakkında bilgi verir misiniz?

 10. Risale-i Nur dairesi içerisinde; bir büyükten tasavvufi zikir ders olarak alınabilir mi? Üstad Hazretlerinden; hizmette abiler aracılığıyla gelen özel zikir var mıdır?

 11. Politikadan şayet Nur şakirtleri uzak dursalar, o alan boş kalmış olmayacak mı? İki tarafı da dengede götürmek gerekmez mi? Bir tarafı boş bırakmak başka olumsuzlukları doğurmaz mı?

 12. Siyaseti, etkilenmeden takip etmek mümkün değil mi? Nur talebesi, feraseti ve Risale-i Nur mihengiyle doğru yanlışı ayırd edemez mi? Yoksa, siyaseti hiç takip etmemeli miyiz?

 13. Neden bir Nur talebesi yaptığı hizmetten dolayı bir mükafat veya bir beklentisi olamaz veya isteyemez?

 14. Nur Şakirtleri İtikatte Eş'ari midir?

 15. Bir Nur talebesi kardeşimizin, çalıştığı lokantaya ortak olmaya niyeti var. İlerde zarar edebilir düşüncesi var o kardeşimizde; elinden geleni yaptıktan sonra böyle bir şeyi düşünmesi uygun mu? Zarar ihtimalinden dolayı, ticaretten kaçmak doğru mu?

 16. Risale-i Nur'u okumaya başladığımdan beri film izlemeyi, günah olduğunu düşünerek bıraktım. Özellikle yeni çıkan filmleri izlemiyorum. Ancak daha önce izlediğim filmleri televizyonda görünce, nefsime mağlup olup izleyebiliyorum. Ne tavsiye edersiniz?

 17. Tarikat ehli kardeşlerimiz, kendi şeyhlerini, Allah'ın aynası olarak hayal edebiliyorlar. Nur talebeleri bu konuda neler yapabiliyorlar veya yapmalılar?

 18. Üstadımız Hazretleri, Risale-i Nur hizmetini şahsi kemalatına bile alet etmediğini belirtiyor. Ona talebe olmak isteyen bizler nasıl hareket edersek, bu hizmeti şahsi kemalatımıza alet etme yanlışına düşmüş oluruz?

 19. Nur talebesi, akrebiyet-i İlahiyeye mazhardır deniliyor. Sitede ise akrebiyet-i İlahinin vehbi olduğunu okudum. Bu haslet sadece Nur talebeleri için mi geçerli?..

 20. Müslümanlar arasında üstünlük takvadaysa, biz Nur talebeleri neden imanî meselelere daha çok çalışıyoruz, takvalı olmaya çalışmamız gerekmez mi?

 21. Şu kâinat kitabında, bir günde neleri tefekkür etmeliyiz, açıklar mısınız?

 22. Yıllardır Risaleleri okuyorum elhamdülillah... Ama bir şey asla takviye olmuyor; havf duygusu... Rabb'ime karşı havf duygusu duymak istiyorum, ama neden olmuyor?.. Hep bu yüzden günahlara sürükleniyorum; ne yapmalıyım?..

 23. Risale-i Nur şakirdlerindeki bu cehd ve kuvvetin, bu feragat ve fedakârlığın ve bu derece sebat ve sadakatın sebebi ne olabilir?

 24. İmanımızı insanlara da ispat etmekle mükellef miyiz? İnsanların hakkımızdaki zanlarını, inancımızı sorgulamalarını, kınamak için kusurumuzu aramalarını umursamayıp, "Allah bizi biliyor, O'nun rızası daha önemli." diyerek yolumuza devam etmekte normal mi?

 25. Mısır ve Suriye gibi ülkelerdeki olaylara bakış açımız nasıl olmalı, yapabileceğimiz bir şeyler var mıdır?

 26. Nur medresesinde kalan kişi ile kalmayan kişi arasındaki farklar nelerdir?

 27. Tefsirler Kur'an'a nasıl ayine olabilir? Tefsirler Kur'an'dandır denilebilir mi? Nur talebelerinin Risaleleri çok iyi bilmelerini, ancak Kur'an-ı Kerim'deki birçok hakikati bilmemelerini nasıl değerlendirmeliyiz?

 28. Nefsim, kendinin vazgeçilmez olduğunu zannediyor; insanlar hep beni dinlesinler istiyor. Bunu aşmak için ne yapmam lazım?

 29. Üstad velayet makamından bahsediyor mu; tam olarak ne demektir? Bu makam Kur'an ve sünnete uyuyor mu; bu makama nasıl çıkılır?

 30. İslam dünyası paramparça edilmişken, tek çare ittihad-ı İslam iken, Nur talebeleri neden ümmeti birlik olmaya davet etmiyor?

 31. Üstad'ın, Hüsnü Bayram Ağabeye şifahi olarak ifade ettiği; "Ben talebelerimi alem-i ervahta seçmişim. Kardeşim! Senin bir beldede bulunman, orada Risale-i Nurları okuman, göstermen, o beldeye bedeldir." sözünü nasıl anlamalıyız?

 32. Türkiyede yapılan eylemler; Nur Talebelerinin tasvip edebileceği eylemler midir? Üstad bu yapılanları kabul eder miydi?

 33. Vakıf ağabeylerin hatıraları çoğu zaman birbirini tutmuyor, birbirine çok zıt şeyler anlatılabiliyor. Bu nasıl olabilir, bu durumdan etkilenmemek için ne yapmamız gerekir?

 34. İmamet, hilafet, ittihad-ı İslam ve İslam şeriatı değerlerimizin kuvveden fiile çıkmasını hedeflemek ve bunun için çalışmak bir Nur talebesinin vazifesi midir?

 35. Samimi bir mümin ile halis bir nur talebesinin, ahiretteki makamlarının farklı olacağını ifade etmenin hikmeti ne olabilir?

 36. Vakıf kardeşler, cemaat fertleri ile çoğu zaman gergin olabiliyor ve "Ben bilirim, benim dediğim olur." şeklinde dayatmalar görünüyor. Bunun sebebi ve çözümü ne olabilir?

 37. Bir ağabey; "Risale-i Nur'u bütüncül olarak kabul etmeyen, nurcu değildir." diyor. Esas olan imanın akidelerine ters düşmemek değil midir? Herkes Risalelerin her meselesini anlayıp kabul etmeyebilir; konuyu biraz açar mısınız?

 38. Günümüzde yaşanan darbe girişimine bakmak bizde tarafgirlik hissi uyandırır mı? Bu olayları ve dünyada kopan cereyanları, çarpışmaları takip etmekte sakınca var mı? Bilgi kirliliği had safhada bir de...

 39. Ben Nur talebesi olma yoluna baş koymuş biriyim. Bunun için üniversite eğitimime ara verdim. Bulunduğum yerde "Bir nur talebesinin ehl-i dünya eğitimine ihtiyacı yoktur, hakkıyla Risale-i Nur okusa yeterli olur." deniliyor. Bakış açımız nasıl olmalı?

 40. Nur talebelerinin, tarikattaki gibi, düzenli bir şekilde zikir, vird, evratları var mı; bu konuda nasıl davranılıyor?

 41. Nur talebeleri cumhuriyete karşı mı? Ne zaman sizinkilerle konuşsak; cumhuriyetin başlangıç döneminde olmamış veya birkaç kişi üzerinde yoğunlaşılmış bilgiler duyuyoruz; herkesin bir gecede cahil bırakılması, alimlerin asılması, Osmanlı hatasızlığı...

 42. Üstadımız talebeliğin şartlarında "Sözleri kendi malı bilmek" diyor. İçtimai hayatta bu mümkün mü? Veya Nur Talebesi olmak için illa vakıf mı olmak gerekir?

 43. Medresede esnaf bir ağabeye hakaret edilirken, vakıf ağabey orada olmasına rağmen müdahale etmiyor. Esnaf ağabey de vakıf ağabeyden darılıyor. Böyle durumlarda ne yapmalıyız?

 44. Üstad hayatta iken Nur talebelerinde ayrılık başlamış mıydı, ağabeylerin birbirleri ile uyuşmazlığı var mıdır?

 45. Ben ırk olarak Türk kökenliyim. Kur'an ve Risale-i Nur talebesi olmak istiyorum. Fakat Bediüzzaman farklı bir ırktan olduğu için, şeytan çok vesvese veriyor. "O Kürt, sen Türksün." diye; istemiyormuşum gibi; bunları nasıl aşabilirim?

 46. Tesbihatın öneminden bahseder misiniz? Tesbihatı yaptığımız zaman Üstadımız ile aramızda bağ oluşuyor mu?

 47. Risale okumalarını aksatan, namaz kılmakta zorlanan, malayani işlerle ilgilenen, gaflet çöken birine ne önerebilirsiniz? Kişinin bu duruma düşmesinde günahların etkisi var mı?

 48. Nur Talebelerinin; vatan için savaşmadıkları, PKK sempatizanlarını dövmedikleri bahanesiyle eleştiriliyorlar. Van'da inşa edilen Bediüzzaman Külliyesinin yakılma hadisesinde öcünüzü almıyorsunuz diyorlar. Dahildeki bu hadiselere bakış açımız nasıl olmalı?

 49. Eşim ehl-i tariktir ve benim Nur medresesine gitmemi istemiyor. İşi inada bindiriyor, yardımcı olur musunuz?

 50. "Cemaatle namaz kılındığında; bir kişinin sesli tesbihat yapması yetersiz olur, herkesin kendisi de tesbihat yapmalı." şeklinde bir şey duydum, doğru mu? Üstad zamanında öyle mi yapılmış?

 51. Kabir başlarında Risale-i Nur okuyan nurcular var ve doğal olarak eleştiri alıyorlar. Bu ifrat değil mi, Üstad böyle bir şeye izin vermiş mi?

 52. Saff-ı evvel ağabeylerin; sadece Risale-i Nur okumalarını, başka eserlerden istifade etmemizi önermemelerini nasıl anlayabiliriz?

 53. Cumhuriyet döneminde şapka sebebiyle asılan alimleri, Üstada yapılan işkenceleri, dinin toplum hayatından nasıl çekip alındığını gördüğümüz halde, meşrebimize ters düşmemek için bunları eleştirmeyecek miyiz? Zulme rıza zulümdür, taraftar olsa zalim olur?

 54. "Her Nur talebesi imanla kabre girecektir." ifadesi ucba girer mi, nasıl anlamalıyız?..

 55. Nur talebelerinin "Ferdiyet" makamında olduğu söyleniyor, doğru mu?

 56. Kardeşler arasında çabuk sinirlenen bir yapıya sahibim. En ufak bir arızada, kendimi tartışma içerisinde buluyorum. Sükut edebilsem problem çıkmayacak ama susamıyorum bir türlü. Ne önerirsiniz?

 57. Medresedeki vakıfların ve Üstad'ın, odada tek başlarına yatmaları sünnete aykırı değil mi; konu hakkında bilgi verir misiniz?

 58. Kendi yaptığımız tesbihatın sonunda da sure ve ders okumak zorunda mıyız?

 59. Nur talebesi ağabeyler "Risale-i Nur olmasaydı, Kur'ân'ı anlayamazdık." , "Kur'ân, Risale-i Nur olmadan anlaşılmaz." benzeri sözler sarf ediyor. Bu sözler ifrat-ı muhabbet midir, yoksa hakikat payı var mıdır?

 60. Bazı Nur talebeleri, namazda okunan Kur'an-ı Kerim'i veya tesbihatları makamında okumuyorlar. Düz okuyorlar. Biri de düz okuyup manaya ehemmiyet vermenin daha doğru olduğunu söyledi. Yani camilerdeki gibi makamında okumaktan bahsediyorum; nasıl yapmalı?

 61. Nur talebelerinin "İ'la-yı Kelimetullah" ve "Nizam-ı Alem" gibi gayeleri var mıdır?

 62. Risale-i Nur okuyanların ya da tesbihat yapanların sevaplarının ortak olmasına dair elimizde olan veriler nelerdir, izah eder misiniz?

 63. Ayda iki bin sayfa okuyan, haftada beş gün derse giden; fakat ihlasın eksik olduğunu düşünen birisi, Cevşen okuyamıyor, kısa tesbihat yapıyor, ne önerirsiniz?

 64. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin vasıflarından zikredilen meşveret için; birkaç kişinin önceden kulis yaparak, meşverette ortak hareket edip, başkalarına kendi fikirlerini oylama usulüyle de olsa kabul ettirmeye çalışması meşveretin esaslarına uygun mudur?

 65. Nizamlı ve programlı yaşamak nasıl olmalıdır? Bir dava adamının notlarında geçen "Bir insan meş’ûr ve sebatkâr bir şekilde çalışmasını ve nizamlı yaşamasını bilmezse, kabiliyetlerini inkişaf ettiremez." Sözünün izahı nasıldır?

 66. Hizmet eden bir ağabeyin, uzun zaman bedensel sıkıntı çekmesine rağmen hizmeti aksatmadığını söyleyerek, iş esnasında gelmeyenlere gösterdiği tavır; ihlasa münafi olur mu?

 67. Nur talebeleri, zamanında fıtratları farklı olmasına rağmen uhuvveti nasıl tesis etmişler? Şimdilerde yaşanan fıtrat çatışmalarının nedeni nedir?

 68. Risale-i Nur mesleğinde; hanımların yüksek eğitim sahibi, üniversite mezunu olmalarına bakış açısı nedir?

 69. Medresede üç kardeşten biri kusurlu ise, diğer ikisi o kardeş hakkında -zahiren bilgi edinmek amacıyla- konuşsa gıybet olur mu? Kulis yapmak ile ilgili bilgi verir misiniz?

 70. Namaz tesbihatında "ecirna" duaları ve "esma-i hüsna" kısımlarını okumasak, şirket-i maneviyeye dahil olabilir miyiz?

 71. "Müdebbir" kelimesinin kullanımına baktığımız zaman Allah (c.c) için kullanılan bir sıfat iken, bu sıfatı insanlar için; özellikle Risale-i Nur dairesi içerisindeki abiler için kullanmak doğru mudur?

 72. "Risale-i Nur kutsal kitaptır Said Nursi de peygamberlik vazifesi ile gelmiştir." ifadesini kullanan birisinin itikadi durumu nedir?

 73. Risale-i Nur talebesi olan biri tarikatte devam edemez mi? Birden fazla meslek ve meşrepten istifade etmek zor mu?

 74. "Mübarek gün ve geceleri neden diğer insanlar gibi camide kutlamıyorsunuz? Yine vakit namazlarını beraber kılıyorsunuz ama neden bunu camide yapmıyorsunuz?" sorularına nasıl cevap verilebilir?

 75. Nur talebeleri ve Bediüzzaman teşekkür eder mi? Bir tane Nurcu "kökü şükür olduğu için" teşekkür edilmediğini ifade etti, bilgi verir misiniz?

 76. Risale-i Nur okuduktan sonra, nurlu alemden dünyaya dönünce, âdeta gaflete giriyorum, ne önerirsiniz?

Yükleniyor...