Risale-i Nur Dersleri

İçerikler


 1. Risale-i Nur dersi nasıl yapılmalı? Kitaptan düz mü okunmalı, sadece kelime manaları verilmeli, yoksa ders cümle cümle üzerinde durularak mı yapılmalı? Bu konuda çok farklı şeyler duyuyoruz. Umumi bir ders nasıl yapılır?

 2. Ders yapan kişide olması gereken özellikler nelerdir, cemaat istifade edemiyor, konu açılamıyorsa, ne yapılmalıdır?..

 3. Risale-i Nur dersleri okumaya nasıl başlanmalı, ders nasıl bitirilmeli? Üstad nasıl yapardı? Kimisi Üstad'ın derse âyet ve hadis meal ve izahları ile başladığını söylüyor. Konu hakkında bilgi verir misiniz?

 4. Cemaat olarak bir araya gelip sohbetlerin yapılmasındaki hikmet, yani sohbetlere katılmanın önemini yazar mısınız?

 5. Derslerden Sonra Fatiha Sûresi'ni Okumamızın Hikmeti Nedir?

 6. Nurcuların derslerinde sadece Risale-i Nur okumalarının sebebi nedir? Hem Risale-i Nur'da tüm İslamî sorulara cevap bulunmaz. Böyle yapmak insanları diğer ilimlerden mahrum etmez mi?

 7. Peygamber Efendimiz ve Üstadımız Risale-i Nur derslerine gelirler mi, hangi durumlarda gelirler, ihlaslı olmak mı gerekir?

 8. Risale-i Nur dersleri sırasında izahat yapılmalı mı? Bunun ölçüsü ne olmalıdır?

 9. Ders okuyan kişilerde bulunması gereken vasıflar nelerdir? Salahiyet, ehliyet, takva, ihlas, vukufiyet gibi manevi şartları da içeren bilgiler verir misiniz? Külliyatı kaç defa bitirmek gerekir?

 10. Derslere Yeni Gelenlere Hangi Risaleleri Okumalıyız?

 11. İslamiyet'i bildiği hâlde yaşamayanlara nerelerden ders yapılmalıdır?

 12. Risalelerden ders yaparken, izah edilip edilmemesi ve Risale-i Nur haricindeki bilgilerden de istifade edilmesi hususunda ne dersiniz?

 13. Bir haftada kaç derse gitmeliyiz; Risalelerde bir ölçü var mıdır?

 14. Ev Derslerinde Neler Okunmalıdır?

 15. Risale-i Nur Külliyatı'nda çocuklara yapılabilecek dersler, konular hangileridir?

 16. Malayani şeyleri terk etmek konusunda Nur derslerinin yeri nedir?

 17. Bazen derslerde Risaleler düz okunuyor. Evde kendimiz de okuyabiliriz. Bunun farkı nedir, Risale-i Nur derslerine gitmenin asıl gayesi nedir?

 18. Risale sohbetlerinde, Peygamber Efendimiz herkesten üstün olduğu hâlde Üstat'tan daha çok, Peygamberimiz'den daha az bahsediliyor; sanki Üstad'a daha çok değer veriliyor, gibi görülüyor... Konu hakkında bilgi verir misiniz?

 19. Üstadımız, Yeni Yazıyla Basılan Risalelerden Ders Yapar mıydı?

 20. Risale-i Nur derslerinde, başka kaynaklardan örnekler verilebilir mi?

 21. Ders yapmada; "kabiliyeti olmayan ders yapmamalı", diyorsunuz. Merak ettiğim şu, ondan başka kimse yoksa ders yapılmamasından o mesul mü?

 22. Risale dersleri yapılırken, hadislerle teyid edilebilecek yerler varken, neden hadislerden bilgi verilmiyor? Yoksa bu tip bir ders hizmet metoduna aykırı mıdır?

 23. Sohbet yapan kişiye sohbet anında müdahale yapılır mı? Çünkü bütün cemaat o meseleyi yanlış anlıyor. Karşıdaki kişiyi de kırmamak gerekiyor; bu konuda yardımcı olur musunuz?

 24. Risale-i Nur'dan bahisler okurken, hizmet ederken, Üstad'dan bahsetmek, onu övmek doğru olur mu acaba?

 25. Risale-i Nur derslerinde seyrü sülûku tamamlamak, âlem-i imkân ve vücûbu keşfetmek ve tecelliyât-ı Zâtiyyeye mazhar olmak hâsiyeti var mıdır? Varsa bu yol herkese açık mıdır?

 26. Cemaate ders yapan kişiler, hangi noktalarda cemaatin rızasını aramalı, hangi noktalarda aramamalı? Bu tür mevzularda ihlas, riya ve cemaatin rızası dengesi nasıl korunur?

 27. Üç Aylar; Mevlid, Regaib, Mirac, Berat kandilleri, Ramazan ve Kadir Gecesinde Risale-i Nur'dan okunabilecek yerler nerelerdir?

 28. Ders okurken, bazı meselelerin anlaşılması için temsil yoluna başvurulabilinir mi, temsilin tebliğdeki yeri nedir?

 29. Bir Nur talebesinin diğer cemaatlerin veyahut tarikatların derslerine katılması, o kişinin Risale-i Nur'dan alacağı feyzi düşrür mü?

 30. Ben ders okurken, iki kişi kalkıp başka odaya geçtiler, çok üzüldüm. Diğer kardeşlerimle paylaşmak için soruyorum; ders Risale-i Nurlar için mi şahıs için mi dinlenir?

 31. Peygamber Efendimizin o zamandaki sohbetlerindeki azim feyizleri, Risale-i Nur derslerinde de bulunur mu?

 32. Neden Evde Okumayıp da Haftalık Derslere Gidiyoruz? Derslere gitmek için Risalelerden delil var mı?

 33. İnsanlara güzelliklerden nasıl bahsedebiliriz, onları nasıl çekebiliriz? İslami ve iman hakikat derslerini nasıl sevdirip, iştirak etmelerini sağlayabiliriz?

 34. Bir insanı derslere ne zamana kadar çağırmaya devam etmeliyiz? "İstediğin kadar çağır, ben oraya gelmem." diyorsa ne yapmalıyız? Her şey ortada apaçık dururken bunların gelmemesini neye bağlayabiliriz?

 35. Ders anlatmak için kürsüye çıkan ablamız, çoğu zaman Nurlara perde oluyor, yaptığı izahat okunan yerle bağlantılı olmuyor. Bunu kendisine anlatmaya çalıştıysak da kabullenmiyor. Ne yapmamızı tavsiye ederiz?

 36. Bir insanın Risale-i Nur derslerine katılmasına ailesi engel oluyorsa, o insan ne yapmalı?

 37. Bazı Ağabeyler Kürtçe risale okunmasını hoş görmeyip, orjinalini muhafaza adına Türkçe okunması gerektiğini ifade ediyorlar. Kürtçe derslerin yapılması uygun mudur?

 38. Risale-i Nur derslerine katılımı nasıl arttırabiliriz? FETÖ'den dolayı derslere iştirakta zayıflamalar var, hizmet düsturlarımıza muvafık, nasıl takviye yapılabilir?

 39. Risaleleri nasıl izah etmeliyiz, herkes kendi idrakine göre anlıyor, bizim ölçümüz ne olmalı, nasıl anlayıp izah etmeliyiz?

 40. Risale-i Nur derslerinden bazılarını anlayamıyorum, özellikle tefekküri mevzularda zorlanıyorum. Ne önerirsiniz?

 41. Cemaatin kendi içinde ayrılık yaşaması, derslerin eskisi gibi devam etmemesi, derse gelenlerin sayısının az olması gibi problemler neden oluyor ve bunda da bir hayır var mıdır?

 42. Neden Risale-i Nur sohbetlerinde hep Risale okunuyor da Kur'an-ı Kerim okunmuyor?..

 43. Risale-i Nur ile Üstad arasındaki dengeyi nasıl kurmalıyız; ikisinden birini ön plana çıkarmak doğru mudur?

 44. Bayanlardan müteşekkil bir cemaate -bayanların kamera ve mikrofonları kapalı olmak kaydıyla- bir ağabeyin ders yapması uygun mudur?

 45. Ders günlerinde, cemaatin telefonla sık sık aramaları beni sıkıyor. Bakış açım nasıl olmalı?

 46. Umumi derste söylenen "Risale-i Nur haricindeki her sohbet İsrailiyat gibi etki yapar, yemeğin kıvamını bozar. Hadis-meal dahi bu bağlamda değerlendirilmeli." şeklindeki ifadelere nasıl cevap vermeli?

 47. "Lahika derslerine günlük on sayfa Risale okuyanlar girebilir." şeklinde bir kuralımız var. Herkesi almadığımız için eleştiriliyoruz, ne önerirsiniz?

 48. Bazı ağabeyler, umumi derslerde izah olmaması, düz okunması, hatta dönerli okumanın bile daha çok istifadeye medar olacağını ifade ediyorlar. Bu tarz ise her kesime hitap etmiyor, nasıl yorumlanabilir?

 49. Üstadımız nazardan kaçınmıştır. Peki ders anlatan insanlara pür dikkat bakılıyor, onlara isabet-i ayn olmaz mı? Ders yapmayı mı dinlemeyi mi tercih etmeliyiz?

 50. "Lahika derslerine sadece Risale okuyanlar girebilir." şeklinde bir kural var mı? Risale okumalarımı aksattığım için bu müzakerelerden mahrum edilmem doğru mu?

 51. Üstadımız zamanında kalabalık ders halkaları yoktu, bu zamanda bizim çok kişi olarak bir araya gelmemiz, toplanmamız uygun mu?

 52. Ders yapma ve meşveret ekibinde olmayı ısrarla isteyen, lahika okuma görevini küçümseyen kardeşe nasıl davranmak icab eder? Küsmemesi için katlanmak mı, hizmetin selametini düşünmek mi lazım?

 53. "İlim ve tarikattan gelen eski sermayeleriyle ona kuvvet vermek ve genişlemesine çalışmak." ile "Bazı lügatların mânâlarını söyleyerek aynen okumak daha müessir ve daha efdaldir." cümlesi zıt değil mi?

 54. Hanım ablalarımızdan bazısının ders videoları yayınlamaları uygun mudur? Üstadımız buna cevaz vermiş midir?

Yükleniyor...