Tebliğ Metodları

İçerikler


 1. Hizmet için, baş açılır mı? Bu konuda Bediüzzaman görüş bildirmiş midir?

 2. Risale-i Nur'u nasıl anlatabiliriz, tebliğde nelere dikkat etmemiz gerekir?

 3. Tebliğde dış görünümümüz (uzun kol gömlek, kumaş pantolon, bıyık vs) nasıl olmalıdır? Çevremizdekilere mi benzemek lazım, Peygamber Efendimiz'e mi benzemeye çalışmalıyız?

 4. Tebliğde ölçü nedir, neler önerirsiniz?

 5. Karşımızdaki bir insana, işlediği günahtan dolayı, "Sen cehennemliksin!.." denir mi? İnsanları sakındırmak için Bediüzzaman Hazretleri bir şey söylemiş midir?

 6. Bir insanın, inancı olmayan bir kardeşi hakkında dua etmesi caiz midir ya da ona Risale-i Nur'dan öncelikle nereleri okumak lazım?

 7. Tebliğde nasıl bir yol izlenmeli; sık sık karşıdakini rahatsız ederek bir şeyler anlatmak doğru bir davranış mıdır?

 8. Deccal ve Süfyan'ın kim olduğunu açık olarak ifade etmek doğru olur mu?

 9. Maneviyattaki bozukluğu, kendimizi muhafaza etmek şartı ile düzeltmek için neler yapabiliriz? Tebliğ ve hizmette ölçü ne olmalıdır?

 10. Yedi yaşında bir çocuk; "Allah hepimizi aynı anda nasıl duyuyor, görüyor?" derse, nasıl cevap vermemiz gerekir? Bu yaş grubunun sorularına; Risale penceresinden yaklaşımımız nasıl olmalıdır?

 11. Bizim üniversite özel olması hasebiyle, sefahat çok yaygın, ben günde az da olsa Risale-i Nur okuyan, kendimi muhafaza etmeye çalışan biriyim, burada nasıl davranmalı, tebliğde nasıl bir yol izlemeliyim?

 12. Risaleleri anlatmada, tanıtmada, tebliğde nasıl davranmalı, nasıl hareket etmeliyiz?

 13. İnançsız bir ülkede inançsız bir insana İslamı ne şekilde temsil ve tebliğ etmeliyiz? "İslam'da en önemli şey nedir?" şeklindeki bir soruya nasıl cevap vermeliyiz?

 14. Mü'minin, kardeşi tarafından zulme uğramasına karşın ondan uzak durması mı, yoksa tebliğ vazifesine -zulme rağmen- devam mı daha uygundur?

 15. Risale-i Nurları Nasıl Anlatmalı, Tebliğde Metodumuz Nasıl Olmalı?

 16. Birisine kusurunu söylerken, ölçümüz ne olmalıdır? Ölçü Allah rızası değil, nefsani olduğu zaman neler yapılmalı? Risalelerde bu konuyla ilgili bir bahis var mı?

 17. Ben fen lisesinde din kültürü öğretmeniyim. Çocuklar fen bilgilerine çok hakim. Onlara Risale-i Nur'dan mı açıklama yapılmalı, yoksa fenlerin detayına girerek mi dini hakikatler anlatılmalıdır?

 18. Üstad, Risalelerin tebliği hakkında, tedbirli olmak veya aşikâre ilan etmek hususunda bilgi vermiş midir?

 19. Muarız bir adama tevhidi nasıl ispatlayabiliriz? Onların bize bilimsel olarak söylediklerine karşı bizim de bilimsel konuşmamız mı gerekir? Bu konudaki irşad metodumuz nasıl olmalı?

 20. Dokuz yaşındaki bir çocuğa, "Hiçbir şey yok iken, Allah nasıl vardı?" sorusunun cevabını nasıl vermek uygun olur? Risaleler gözlüğü ile bir cevap verir misiniz?

 21. Risale-i Nur´un tebliğ tarzı insanların yaşına göre farklılık gösterir mi? Örneğin yaşlı insanlara nasıl anlatılmalıdır?

 22. Babama, Risale-i Nur'dan bir yer açıp bir şey okumaya çekiniyorum. Ama bir yandan da "Ya mesul olursam!.." diye korkuyorum!.. Ne yapmam gerekir?

 23. Risale-i Nur'un çoğu yerinde, tebliğ veya imana çağrılırken, sadece insanlara çağrı yapılıyor; oysa Peygamber Efendimiz, insanlara ve cinlere gelmiştir?..

 24. Dinden tamamen uzak gençlere hizmet için, onlarla bir arada, taviz vererek yaşamak uygun mu? Erkeğin bayanlara Risale dersi yapması mesela... Risalelerde geçen "maddi ve manevi her şeyi feda etmek"ten kasıt nedir?

 25. İmanî ve İslamî meselelerden konuştuğumuzda, bize gerici, bağnaz, yobaz gibi ifadeleri kullanıyorlar. Üstadımız veya talebelerinin bu konuda bir tavsiyesi var mıdır veya başlarına geldiğinde nasıl hareket ettiler?

 26. Tabiat Risalesi'ndeki ağır tabirler, sırr-ı irşada ters değil mi? Ateist biri kendisine bu hakaretin yapıldığını görürse okuyamaz bu Risaleyi!..

 27. Ben Allah rızası denince, "Allah'ın Kur'an'da emrettiği hususları yerine getirince Allah rızası kazanılır." anlıyorum. Risale-i Nur'dan okuyarak çevremdekilere anlatmak istiyorum...

 28. Risaleleri Alevi kardeşlerimize tebliğ ederken nasıl sunmalıyız, Muaviye'ye "hazret" dediğimizde tepki gösteriyorlar?..

 29. Tebliğde sadece Risale-i Nur yeterli midir? Tefsir, hadis, fıkıh bilgilerini almadan Risale-i Nur'da derinleşmek yeter denilebilir mi?

 30. İçki içenlerin olduğu ağaçlık bir bölgeye, Nur'dan vecizeleri levha olarak asmayı düşünüyoruz; böyle bir tebliğ metodu olabilir mi?

 31. Hitabeti yüksek bir kardeşin sürekli nazarların kendine çekilmesinden korkup geri durması uygun olur mu? "Meziyetin varsa hafâ türabında kalsın; tâ neşvünemâ bulsun." ile "Ey zîhassa-i meşhure! Taayyünle zulmetme!" ifadelerini nasıl anlamalıyız?

 32. Tebliğ sınırı nedir? "Bilerek zarara razı olana şefkat edip lehinde bakılmaz." hakikate binaen hakikatleri çevremize anlattığımız insanlara karşı tekrar dünyaya dalarlarsa anlatmayacak mıyız?

 33. "İhlaslı değilim!" diye hayırlı bir amel terkedilebilir mi? Birini uyarmak gerekiyor ve bunu ihlas ile yapmadığımızı zannediyorsak ne yapmalıyız?

 34. Tebliğde Allah'ın hangi isimlerine ayine oluruz?

 35. Hastanelere, hastalara -pandemi sürecinde- Hastalar Risalesi dağıtmak, Risale-i Nur'un hizmet düsturlarına göre uygun mudur?

 36. Meyve bahsinde geçen güneşin yanması için gereken malzemeler ile ilgili "Zaten bunu bilim de söylüyor. Niye çok ilginçmiş gibi anlatıyorlar?" diye tenkid etmeye çabalayanlar var...

 37. Tebliğ konusunda inanmayan insanlar ile samimi olmanın ölçüsü nedir? Bana samimi bağ kurmak uzak geliyor...

 38. Şii mezhebine bağlı bir insana, Risale-i Nur nasıl anlatılır veya anlatılmalıdır?

 39. Ön yargı asrında, iman hakikatlerinin tebliğinde, bazı sünnetlerin terk edilmesi doğru mu? Nur talebeleri neden sarık ve cübbeye gereken ehemmiyeti vermiyor?

 40. Risale okuyunca hakikatlerinden istifade ediyoruz, ama inanmayanlar ile konuşurken veya menfi yazılara denk gelince, bu hakikatler akla gelmiyor, sebebi ve kurtulma çaresi ne olabilir? Batılın, safi zihinleri karıştırdığından mıdır?

 41. Çocuklarıma Risale-i Nur okutmak istiyorum, onlar da şevkli. Nasıl bir sıralama yapabilirim, nelere dikkat etmeliyim?

 42. Namaz kılmakta gevşeklik gösteren, vakit namazını geçiren bir kardeşe nasıl davranmalı? Risale-i Nur perspektifinden değerlendirir misiniz?

Yükleniyor...