Basım ve Yazım

İçerikler


 1. Risale-i Nurlarda bir kısım kelime hataları oluyor. Mesela; "envaları", "mucizatları", "melaikeler", "tesbihatları" gibi, zaten cemi manası ifade ettiği halde sonlarına çoğul eki getirilmiş. Bu ve benzer hatalı yazılımları nasıl izah edebiliriz?

 2. Risale-i Nur Külliyatı neden Türkçe basılmıyor; bunun bir sebebi var mıdır? Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bile meali varken, neden Risaleler sadeleştirilmiyor?

 3. Son Risale hangisidir? Ne zaman Latin harflerle yazılmaya başladı ve ilk Latince harflerle basılan risale hangisidir? Ne zaman teksir makinası ile yazılmaya başlandı? Elle ne zamana kadar yazıldı; nasıl dağıtıldı, ne zaman tamamlandı?

 4. Risale-i Nur Külliyatı Hangi Dilde Yazılmıştır?

 5. Latin harfleri ile Risale-i Nur hizmeti yapmak, okumak, yazmak bidat mıdır, bu konuda Üstad ne diyor?

 6. Risale-i Nur Kur'an'ın tefsiri, yani tefsir iki kısım ve Risaleler ikinci kısma giriyor. Peki lahikaları nasıl tefsirden sayabiliriz; onlar ağabeylerin yazdıkları mektupları içeriyor?..

 7. Envar Neşriyat'ta "Küçük taifeler", Sözler Yayınevi'nde "Kürt gibi küçük unsurlar" diye geçmesi nedendir? Üstad tashih etmişse neden iki neşriyat farklı yayınlıyor. Ayrıca Sözlerde; Türk ve Arap büyük harfle başlamış Kürt küçük harfle nedeni nedir?

 8. Risale-i Nur'un çok yerinde "Nurları yazmanın önemi" vurgulanıyor. Kur'an hattı bilenlerin yazması mı gerekiyor, evet ise neden?

 9. Risale-i Nurlar ne için yazılmış, Üstad'ın hedefi nedir, ne için mücadele etmiştir?

 10. Risalelerin Hepsi İlhamla mı Yazıldı?

 11. Bediüzzaman Said Nursi neden lahikaları yazma ihtiyacı duymuştur?

 12. Risale-i Nur'un Üstad'a yazdırılmasını nasıl isbat edersiniz?

 13. Risaleyi yazmak ibadet oluyor mu? Yani diyorlarki mürekkebin her damlası şehit kanlarıyla eş değerdir. Bu ifade doğru mu?

 14. Üstad, Eski Said Dönemi'nde yazdığı eserlerinin okunmasına ve neşrine izin vermiş midir?

 15. Üstadımız'ın yayınlanmayan eseri, Risale-i Nur'da hâlâ yayınlanmayan konu var mı?

 16. Osmanlıca nüshaların yazılarının altının çizgili olması hakkında bilgi verir misiniz?

 17. Risale-i Nur teksir makinasıyla ilk defa ne zaman tabedilmeye başlanmıştır ve bu tab işlemi Osmanlıca mı, yoksa Latince mi olarak yapılmıştır? Ve kimler teksir makinesiyle Risale tab etmişlerdir?

 18. Yayınevlerinden bazılarının menfi milliyetçiliği esas alıp, Risalelerde tahrifat yaparak bastıkları doğru mu?

 19. Risalelerin hapiste yazılması nasıl olmuştur? Bediüzzaman'ın yazısı iyi ve hızlı olmadığına ve tecritte olduğuna göre, bu eserler nasıl yazılmış ve kağıt nasıl temin edilmiş ve kimler yazmıştır?

 20. Risalelerin Yazdırılmasını Nasıl Anlamalıyız?

 21. Risalelerde bazı yerler koyu, bazısı italik vs. Farklı yazı karakterleri kullanılmasının sebepleri var mı?

 22. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, bazı ayetlerin Risalelere işaret ettiğini yazıyor. Bunun ise İslâm'a aykırı bir davranış olduğunu söyleyenler var. Bu konuyu açıklar mısınız?

 23. Risaleler Neden Daha Sonra Latin Harfleriyle Basılmıştır?

 24. Bazı mahrem risaleler, yazıldığı halde neden neşredilmiyor; bazı yerlerde geçen: "Kuvvetlidir, fakat yazamayız. Zahirdir, fakat gösteremiyoruz." gibi ifadeleri nasıl anlamalıyız?

 25. Risale-i Nur Külliyatı'nın hikmeti nedir? Risale-i Nur Külliyatı'nın ilhamen Bediüzzaman´a yazdırıldığı ifade ediliyor...

 26. Risalelerin ilhamen yazılmış olduğunu biliyoruz, peki lahikalar da mı ilhamen yazılmıştır?

 27. Günümüzde Risaleler makineler ile basılmakta ve çok sayıda temin edilebilecek vaziyettedir. Biz yine de Osmanlıca olarak el ile yazmaya devam etsek, bu sevaba nail olur muyuz?

 28. Üstad, bazı risalelerin ihtiyaca binaen tekrar telif edildiğini söylüyor. Sonradan tekrar telif edilen bu risaleleri Üstad, sünuhatla yeniden yazdırmış mıdır? Yazdırdı ise bu telif edilen risaleler harfi harfiine aynısı mıdır?

 29. Risaleler eksik veya yanlış mı basılıyor, neşriyat farklılıklarının sebepleri nelerdir?

 30. Bediüzzamanın sağlığında Risale-i Nurların basımını yabancılar yaptı mı? İngiliz, ABD veya herhangi bir yabancı ülke veya şirketler, para karşılığı veya başka bir sebeple Risale-i Nurları bastı mı?

 31. Eski Said döneminde yazılan kitaplar yayınlanırken (Mesnevi-i Nuriye, Muhakemat...) bazı kısımlar neden çıkarılmış?

 32. Üstad Risale-i Nurları yazarken hiçbir kaynaktan yararlanmamış. Acaba Üstad Hazretleri bu kitapları nasıl bu şekilde, akla uygun bir tarzda, hiçbir kaynağa başvurmadan yazabildi, Risale-i Nurlar nasıl teşekkül etti?

 33. Risalelerin Hz. Ali yardımıyla yazıldığını duydum, bu konuda bilgi verir misiniz?

 34. Niçin bazı meseleler Osmanlıca teksir risalelerinde dercolunmuş, fakat Türkçe yeni harflerle yazıda dercolunmamış?

 35. Peygamber Efendimiz'in, Risale-i Nur'un yazılacağına dair, Hz Ali'den rivayeti var mıdır?

 36. Risale-i Nur'u yazmamanın gerekçesi sadece teknik ilerleme midir? Bilgisayar ve matbaada Risaleler basılıyor diye yazmayacak mıyız?

 37. Nur Risalelerinin ilhamen yazıldığını okuyoruz. Yirmi Sekizinci Lem’anın Yirmi Sekizinci Nüktesi´ne göre, cin ve şeytanın casusları bu ilhama karışmış olabilir mi? Karışmadığını nereden bileceğiz?

 38. Yazılmış diğer tefsirler de, Risale-i Nur gibi, Kur'an'ın bir mucizesi midir?

 39. Üstad'ın bazı eserlerinde, "şu kadar kısa sürede yazıldığından, şöyle kusurlar ve eksikler bulunabilir", tarzındaki ifadelerini nasıl anlamalıyız?

 40. Üstad, Risalelerin dağıtımında neden bu kadar çekinmiş, neden bu işi üstü örtülü, hep tedbirli ve gizli bir tarzda yapmış?

 41. Risalelerin yazdırılması ile ilgili bazen eleştiriler oluyor. "Yazdırıldı" yerine "ilham olundu" denilse, bu tartışmaların önü kesilmiş olmaz mıydı?

 42. Üstad neden bazı yerleri yazmamış ve boş bırakmış? Bunun hikmeti ne olabilir? Mesela Altıncı Lem'a diye başlık var ama içi boş...

 43. Bediüzzaman, Celcelutiye'de geçen Âyetü'l-Kübra ve Asa-yı Musa gibi isimleri, önceden okuyup da sonradan kitapların ismini koyup basmış olamaz mı?

 44. "On Dokuzuncu Lem'a - 1934 - Ramazandan sonra Isparta'da" şeklinde telif tarihi verilmiş sitenizde. Ben Üstad'ın 1353 (Rumi 1350) ifadesinden, tarihin en az 1935 olması gerektiğini düşündüm, yardımcı olmanız mümkün mü?

 45. Üstad Risaleleri yazarken -Belagatla yazılması, külli kaidelerin uçlarını göstermekle, örnek vermekle- Kur'an'ı taklit etmiş olmuyor mu?

 46. Risale-i Nurların Osmanlıcasında olduğu halde, Latin harfleriyle yayınlanmayan kısımlar nelerdir?

 47. Üstadımız Risaleleri hangi dil ve alfabede yazdırmış? Osmanlıca ve Latince arasındaki fark nedir? Merhum Badıllı abinin tercümeleri ve diğerleri arasındaki fark nedir?

 48. Risalelerde bazı cümleler, neden tekil olarak başlayıp çoğul olarak bitiyor olabilir?

Yükleniyor...