İçerik ve Külliyat

İçerikler


 1. “Biz Kur’an’ı sana her şeyin apaçık bir beyanı olarak indirdik.” (Nahl, 16/89) Bu ayetle ilgili Nur Külliyatı'nda bir açıklama var mı? Ya da bu ayeti ne şekilde anlamalıyız?

 2. Koronavirüsü (Coronavirus) dâbbetü’l-arz olabilir mi?

 3. Üstad'ın evlilik hakkında "tenakehu tabe lekum" hükmü daimi değil, diyor. Kur'an'ın hükmü daimi değil mi, açıklar mısınız? Bir de "Benden iki yüz yıl sonra evlenmeyen zarar etmez ya da evlenmeyebilirsiniz." diye hadis var mıdır?

 4. Kaderin, imanın şartlarından olmadığını iddia edenler, Amene'r-Resulü'de geçmemesini delil olarak gösteriyorlar; bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?

 5. Neden Risale-i Nurlara zaman zaman "Risalet-in Nur" denilmiştir. Buradaki "risalet" kelimesi neyi ifade etmektedir?

 6. Ahirette meleklerin durumunun ne olacağı, bahusus Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil'in vazifelerinin bitmesinden dolayı mevcudiyetlerinin devam edip etmeyeceği konusunda bilgi verir misiniz? Bu konuda Risalelerde bilgi var mı?

 7. Kaderin tanımında veya kapsamında, kaderi muallak ve kaderi müsemma denen kavramlar var mıdır? Risalelerde bu konuda bir açıklama yer almış mıdır?

 8. Basit bir insanın Allah'ı inkâr etmesi, neden ebedî cehenneme atılacak kadar ilahî hiddete sebep oluyor?

 9. Hayatımızda gerçekleşen veya etrafımızda gördüğümüz olaylarda, her şeyde bir tevafukluk var mı; yoksa bazı ufak hadiselerde tesadüf vardır diyebilir miyiz?

 10. Benlikten nasıl kurtulabiliriz, bunu açıklar mısnız? Kalp gözü nasıl açılır? Risale-i Nur evliyalık yolu açıyor mu?

 11. Neden İslâm? Yani neden diğer dinler, inançlar değil? Açıklar mısınız ve Risalelerde bununla ilgili yerleri belirtir misiniz?

 12. İçtihat edenler için doğru ise iki, yanlış ise bir sevap vardır denmektedir? Hâlbuki içtihat eden kişi, hata yapmışsa bir sürü kişinin yanlış itikat ve ameline sebep olduğundan büyük bir mes’uliyet içine girmiş olmaz mı? Herkes içtihad edebilir mi?

 13. Fahreddinü´r-Râzî´nin tefsirinin Üstad'ın Risale-i Nur tefsirine çok benzediği, esma-i hüsnanın tefsiri metodunu içerdiğini okumuştum bir makalede. Bu konuda bilgi verir misiniz?

 14. Nasıl Evliya Olunur?

 15. Jön Türkler hakkında bilgi verir misiniz?

 16. Şans nedir, kader ile bağlantısı nasıldır? Üstadımız Külliyat'ta şansı ne manada kullanıyor?

 17. Dünya Şemsü'ş-Şumus'a mı, karadeliğe mi gidiyor? Üstad bu konuda ne diyor?

 18. Bugün Nur dersinde, biri herkesin kabir azabı göreceğini iddia etti. Her ne kadar kelime-i tevhid bile getirerek ölmüşse yine de azab görecek, dendi. Bu nasıl olur? Hem imanla gidilecek, hem de azab görülecek; bunun delilleri nelerdir?

 19. Biz Risalelerde okuduğumuz kadarıyla, genelde iman bahsi işleniyor. Peki bir insan, sadece imanı tanısa yeterli olur mu? Yani fıkıh ve hadis bilgisi olmasa olur mu?

 20. Risale-i Nur'da; gaye-i hayatımızın nasıl olması hususunda bilgiler var mı?

 21. Âyetü'l-kürsî'nin hakikati risalelerde beyan ediliyor mu veyahut Üstad'ın bu konu hakkında sözleri var mıdır?

 22. Ruh ezelî midir; ruhun olmadığı bir zaman dilimi var mıydı?

 23. Meleklere iman konusunda kısa bir açıklama yapar mısınız?

 24. Habis ruh sadece cinlerden midir?

 25. Üstad kendinden konuşuyormuş gibi olan ve bazen de kendini metheden üslubu ile Risalelerin tefsir olup olmadığı konusunda bilgi verir misiniz?

 26. Risale-i Nurlarda Peygamber Efendimiz (asv)'in adı geçtiğinde (a.s.m) ibaresi veya açılımı yer almaktadır. Ancak hadis kitaplarında (s.a.v) ibaresi veya açılımının tercih edildiğini görüyoruz. Neden Üstad bunu tercih etmiş, anlam farkı var mı?

 27. Sadece kalb mi, sadece akıl mı, yoksa ikisi birden mi yürütülmeli? Zamanın tarikat zamanı olmaması hakikat zamanı olmasını nasıl anlamalıyız? Büyük zatların tarikata devam etmelerini de izah eder misiniz?

 28. Kalb nedir? Risale-i Nur'a göre kalp neresidir? Sıkıntı ve üzüntü halinde kalbimde maddi ağrılar oluyor. Bu ağrıyan şey maddi kalbim midir? Maddi kalbim ise, fiziki bir müdahale olmayınca neden ağrısın ki?

 29. Kuvvet, Allah'ın kudretinin tecelisi ise, insanlardaki mevcut kuvveti nasıl bileceğiz? Yani insanlardaki mevcut kuvvet, yediğimiz gıdalardan oluşan bir enerji mi, yoksa sürekli tecceli halindeki Allah'ın kudretinin teccelisi midir?

 30. İlim ve teknoloji çok ilerlediği ve kâinatta tevhid delilleri açık-seçik görülmeye başlandığı hâlde, pek çok ilim adamı niçin halâ imandan yoksun yaşıyorlar?

 31. İmam-ı Gazali bir eserinde kelam ilmi için: "Açıkça anlaşılan, delile ihtiyacı olmayan sözlerden başka sözleri kabul etmeyenler için, bu usülün faidesi pek azdır." der. Risale-i Nur İmam Gazali'nin bu tesbitlerinden kurtulmuş bir eser midir?

 32. Risalelerde İçki İçmeden Vazgeçirmek İçin Okunacak Ders Var mı?

 33. Eski kavimlerden birinin çok soru sormasında dolayı helak olduğunu duydum. Biz de size çok soru soruyoruz; soru yazanların akibetleri ne olur? Sitenizin açılma amacını da bu nedenle sorgulanmış olmaz mı?

 34. "Gizli Enaniyet" diye bir makale okudum. Risale-i Nurlarda bu konuda bir izah yapılmış mıdır, nasıl?

 35. Risalelerdeki mektupların ekserisinin başında geçen; "Ebeden ve daimen" duasının Peygamberimizin duaları arasında yer alıp almadığını soruyorlar. Konu hakkında bilgi verir misiniz?

 36. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, risalelerde tesadüf kelimesini kullanıyor, mesela; kör tesadüf, sersem tesadüf, tesadüf oyuncaklığı, şuursuz tesadüf gibi ifadeler... Konu hakkında bilgi verir misiniz?

 37. Namazda, -farzlarda ve sünnetlerde- secdede çok kalmak istiyorum, bunun bir sakıncası var mıdır? Ayrıca maksimum minimum süresi var mıdır? Üstad'ın bu konuda bir açıklaması var mıdır?

 38. Risale-i Nur'da Einstein´in "İzafiyet Teorisi" ile İlgili Bilgiler Var mıdır?

 39. Risale-i Nur'da "ateizm ve ateistler" ile ilgili bilgi var mıdır?

 40. Allah her yerde hazırdır, diyoruz. Allah zatıyla mı her yerde hazır? Ya da bütün icraatları zatıyla mı yapıyor?

 41. Vücudumuzda dercedilen hadsiz hissiyat ve letaifin veriliş gayeleri nelerdir?

 42. Allah'ın ezelî ve ebedî olduğunu, Risale-i Nur'daki delillerle ispat eder misiniz?

 43. Acaba ahirette terakki olacak mı, yoksa herkesin makamı sabit mi olacak? Cennetin dereceleri hakkında Risalelerde bilgi var mı?

 44. Risale-i Nur'da bulunan ifade gücü, tesiri çok nadir görülen bir durumdur. Bunun sebebi nedir?

 45. "Allah en büyüktür." ifadesinin izahı nasıldır? Haşa, daha küçük büyükler de mi var?..

 46. Risale-i Nur'da cemaat olmanın gerekliliğine dair bahisler nerde geçiyor?

 47. "Kul fiilinin hâlıkıdır." iddiasını nasıl çürütebiliriz? Risalelerde bu konu nasıl geçiyor?

 48. Din nedir, Risale-i Nur'da tarifi nasıl geçmektedir?

 49. Kur'an-ı Kerim'deki surelerin geliş sırasına göre ciltlenmemesinin hikmeti hakkında Üstadımızın beyanı var mıdır?

 50. İnsanın Allah'ı tanımak için akla ihtiyacı olduğuna göre, Allah aklı zaten insana vermeliydi. Akıl için Allah'a neden şükretmeliyim? Eğer akıl olmasaydı, Allah'ı zaten bulamazdım, bu yüzden yaratılmamızın bir anlamı olmazdı. Ne dersiniz?

 51. Ruh nedir, sadece bir çeşit mi ruh var? Letâif-i aşere nedir?

 52. Risale-i Nur ile Fizilal'il-Kur'an Tefsiri arasında nasıl bir fark vardır? Asrın reçetesi neden Risale-i Nur'dur? Risale-i Nur'a göre dili daha anlaşılır diyen kardeşlerimize ne tavsiye edersiniz?

 53. Üstad hidayeti nasıl izah ediyor? El-Hadi ismi nasıl tecelli ediyor? Hidayet Allah'ın dilemesiyledir sözünü nasıl anlamak lazım?

 54. Risalelerin dili tam olarak nedir; Osmanlıca mı, Farsça mı, Arapça mı, Türkçe mi?

 55. Risalelerin sade Türkçe halini okuyup anlamak istiyorum. Yabancılar için, kendi dillerinde, anlayacağı şekilde tercüme yapılıyor, Türkçe olunca neden olmaz diyorlar, neden sadeleştirmiyorsunuz ki?

 56. Şirketi maneviye müjdesinin kaynağı nedir? Bu müjde bizzat Üstad'ın müjdesi midir, yoksa Risalelerden çıkarılan bir yorum mudur?

 57. Risalelerden "şirk" hakkında bir örnek verir misiniz?

 58. Cinayete kurban gitmek kader midir?

 59. Meleklerde ene olmadığı için, marifetullahı idrakleri nasıldır?

 60. Risaleler için kullanılan; "Risale-i Nur", "Risaletü'n-Nur", "Resaili'n-Nur", Siracü'n-Nur", "Siracü's-Sürc" gibi isimler, hangi makamlarda kullanılıyor?

 61. İçtimai Reçeteler'de geçen "Elbette dağlarımızı müzeyyen edecek ferdimiz vardır." cümlesi hakkında değerlendirme...

 62. Ruh ve kalp ayrı şeyler mi?

 63. "Esma-i Hüsna, Allah’ın gayri ve fiili olan sıfatlarına denir." Esma-i hüsna Allah'ın güzel isimleri olarak biliyorum; isim ve sıfat birbirinden ayrı mıdır, aynı mıdır? Cevşen'de geçenler Allah'ın ismi midir, sıfatı mıdır?..

 64. "Risale-i Nur'a Eleştirel Bakış " isimli bir kitap yayımlanmaktadır. Bu kitapta bahsedilen konuların doğruluğu hakkında bilgi verebilir misiniz; bu tip iddia ve iftiralara karşı nasıl cevap verebiliriz?

 65. Üstad hazretleri, bilim ve gelişmişlik açısından neden geri kaldığımızı risalelerde nasıl açıklıyor?

 66. Risale-i Nurlarda irade konusu nasıl işlenmiştir? Maturidi ve Eş'ari'nin savunduğu düşüncelerden farklı olarak savunduğu meseleler var mıdır?

 67. "Cennette, hüzün ve elem yoktur" diyorsunuz. Peki, akrabası cehenneme giden birisi cennette üzülmeyecek midir?

 68. Risale-i Nur ahir zamanda karşılaşılan problemleri ele almış görünüyor. Eşcinsellik konusu Risalelerde geçiyor mu, nasıl işlenmiş?

 69. Risale-i Nur'dan özetle, imanın altı rüknünü akla kapı açması amacıyla örnek vererek bilgilendirir misiniz?

 70. "Kulum beni nasıl tanırsa, onunla öyle muamele ederim." diye buyruluyor. Bu hakikatı sonradan öğrenen insanlar, olaylar ve musibetlerdeki görüşlerini nasıl düzeltecekler?

 71. Kur'an-ı Kerim bile sadeleştirilip, tefsir edilip, diğer dillere çevriliyor da, Risale-i Nurlar neden sadeleştirilmiyor?

 72. Üstad hurilerin özellikleri hakkında ne demiş, Risalelerde geçiyor mu?

 73. Cenâb-ı Hak bütün isimlerini, Peygamber Efendimiz vasıtasıyla bildirmiş mi, yoksa bildirmediği, bilemeyeceğimiz başka esmâ da var mı?

 74. Risale-i Nur içeriği bakımından neleri kapsamaktadır ve bunlara Kur'an tefsiri denmesinin nedeni nedir?

 75. Ülfetten nasıl kurtulabiliriz?

 76. Risale-i Nur'da geçen "kâinat" kelimesiyle anlatılmak istenen nedir? Sadece uzay mı yoksa yedi kat sema mı belirtilmek isteniyor?

 77. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Arapça ve Türkçe bildiği halde, Mesnevi-i Nuriye ve İşaratü'l-İ'caz kitaplarını, kardeşi Abdülmecit Efendi'ye tercüme ettirmiştir. Acaba bunun sebebi nedir?

 78. Uzaylılara, Risale-i Nur'un bakışı nasıldır; Risalelerde nerede geçmektedir?

 79. Meleklerin ruhları var mıdır?

 80. Risale-i Nur ışığında zaman diliminden bahseder misiniz? Örneğin, dünya milyarlarca yıldır hayatta, peki bu milyarlarca yıl Allah katında nasıl geçiyor? Mesala kabirde zamanın çok çabuk ya da çok yavaş geçmesi, Efendimiz (asv)'in miraca o hızla çıkması?..

 81. Namazın hareketleri ve o hareketlerde Allahü ekber demenin hikmeti nedir? Namazın hakikatına hayalen, niyeten, tasavavvuren, manen mazhariyet ne demektir?

 82. "Altın Oran" nedir; Üstad Bediüzzaman Said Nursi, Risale-i Nurlarda altın orandan bahsetmiş midir?

 83. Risale-i Nurlar velayete mi yoksa risalete mi mazhardır? Sahabeler risalet yönünü almış, Nurculuk da sahabe mesleği olduğuna göre; Risalete mi mazhar olmuş oluyor?

 84. Risale-i Nur'un Dili Neden Çok Ağır?

 85. Allah'ın isimleri doksan dokuz diye bilindiği hâlde, Cevşen'de bin bir esma geçmesinin sebebi nedir?

 86. Risalelerin iman kurtarması nasıl oluyor, Nur talebelerinin yüzde kaçının imanını kurtarıyor?

 87. Bir takım çevreler, din ile fenni iki zıt kutup gibi gösterme gayretindeler. Nur Külliyatı`nda bu konuya nasıl yaklaşılıyor?

 88. Kan veya organ nakli ile ilgili Risale-i Nur'da herhangi bir bilgi var mı?

 89. Üstadımızın, farklı mezheplerin farklı hükümlerinin hak olması hakkındaki açıklamaları ayet ve hadislere mi dayanıyor, yoksa kendi içtihadı mıdır?

 90. Said Nursi'nin vefatından sonra bazı risalelerin tahrif edildiği söyleniyor. Bu rivayet doğru mudur? Eğer böyle bir şey varsa, bunu yapabilecek kişilerin ehliyeti var mıdır? Bilgi verir misiniz?

 91. "Küçük Sözler" kitapçığının içeriği hakkında bilgi verir misiniz?

 92. Cehenneme Giden, Bir Daha Cennete Gitmeyecek mi?

 93. Toplumumuzda, "Her kim, La ilahe illallah derse Cennet'e girecektir." hadisi herkesin dilindedir. Namaz kılan da diyor kılmayan da... Peki Risale-i Nur'da Lailaheillallah kavramına bakış nasıldır?

 94. Cehennemdeki insanın, sadece nefsi mi azap çekecek? Cehenneme gidenler, cennette olan ahbabının saadetiyle sevinebilir mi?

 95. Risale-i Nur'da dinler arası diyalog ile bağlantılı olumlu ya da olumsuz yerler var mıdır?

 96. Risale-i Nur'da Alevilik ile ilgili arama yaptım ve gelen dökümanları okudum. Tam olarak anlayamadım. Alevilik nedir? Allah'ı, İslam'ı kabul etmiyorlar mı, ibadetleri nasıldır?

 97. İnsan nasıl bir mahluktur? İnsanın gayesi ve vazifeleri nelerdir? Konu ile alakalı Risae-i Nur'da geçen yerler?

 98. Cennet ve cehennem yaratılmış mıdır?

 99. Her şeyi yaratan Allah Teala'dır elbette. Deniyor ki, bilgisayarı, televizyonu, otomobili yaratan da odur. İnsan elbette bir şey yaratamaz, ancak yaratılan şeyleri kullanabilir, yapabilir. "Otomobili, bilgisayarı yaratan da Allah'tır." ifadesinin izahı?..

 100. Risale-i Nurların üç isme mazhar olduğu söyleniyor, üç esma-i hüsna hangileridir?

Yükleniyor...