İçerik ve Külliyat

İçerikler


 1. Hadis-i şerifleri inkâr edenlere, Risale-i Nur'dan cevap var mıdır?

 2. Cehennemden çıkmak söz konusu mu?

 3. Terör ve PKK belasından kurtulacağımıza dair Risale-i Nur'dan ümit verici pasajlar paylaşır mısınız?

 4. Peygamber Efendimiz miraçta Allah'ı görmüş müdür? Kimileri görmediğini ifade ediyor. Bilgi verir misiniz?

 5. “Vema erselnake illa Rahmeten lil alemin” ayetinin, Peygamber Efendimize işaret etmediğini iddia edenler var; bu konuda ne diyebiliriz?

 6. İmam-ı Rabbanî Hazretleri 259. mektubunda bazı insanların toprak olacağından bahsediyor. İmam-ı Rabbanî Hazretlerinin bu görüşü yanlış mıdır, yanlışsa bunun sebebi nedir?

 7. "Kur’ân mı daha üstündür, Peygamber Efendimiz mi daha üstündür?" şeklindeki suallere, Risalelerden nasıl cevap verebiliriz?

 8. Tövbe almanın, rabıta yapmanın şirkle bir ilgisi olduğu söylenebilir mi? Üstat bu konuda ne diyor?

 9. Nur Risalelerinde zaman zaman rüyalara yer veriliyor. Rüyaya ne derece itimad edilebilir? Bir dava, rüyalara dayandırılabilir mi?

 10. Evliya ve asfiya konularını açıklar mısınız; asfiya olarak kimler zikredilebilir?

 11. Risale-i Nur'da can sıkıntısı nasıl anlatılıyor acaba? Diyorlar ki can sıkıntısı, dünyaya tembellikle birlikte gelmiştir. Bu doğru mudur?..

 12. Risaleler tefsir midir; neden Kur'an'dan çok okunuyor? Risalelerin hatasız olduğu söylenebilir mi?

 13. Psikoloji ilmine, Risale-i Nur gözüyle nasıl bakılmalıdır?

 14. Peygamberlerin peygamberlikte kesbi var mıdır? Risalelerden bir izah var mı?

 15. Kâinatın altı günde yaratılması meselesindeki "altı gün" kime göre veya neye göre altı gündür? Bir de zamanın ne zaman yaratıldığına dair bilgi verir misiniz?

 16. Mecazi Anlamı İtibariyle Kalp Nedir? Açıklar mısınız?

 17. En ehemmiyetli sünnetler hangileridir? Bu zamanda en çok hangi sünnetlere ehemmiyet verilmeli?

 18. Mehdinin mezhepleri birleştireceği söyleniyor, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 19. Üstadımız Nurlarda, Yahudi milletinden bahsetmiş midir; bahsi geçen risaleleri ve işlediği hususları izah eder misiniz?

 20. Risalelerde geçen dua çeşitlerini tafsilatıyla izah eder misiniz?

 21. Risalelerde Burçlar Hakkında İfadeler Mevcut mudur?

 22. “Yazı ve Şeker Mektubu” diye bir mektup var mıdır?

 23. Lahika mektuplarına genellikle İsra Suresi, 44. ayet olan; "Ve in min şeyin illa ..." ile (hamdele ve salvele duaları) giriş yapılıyor. Bunun sebebi nedir?

 24. İnsanın manevi mahiyetini bir sistem içinde, risalelerden de destek alarak tarif etmeniz mümkün mü acaba? Nefis nedir? Kalp, aklın kendisi midir? Düşünen kalp ise dimağın görevi nedir? Vicdan hakkında bilgi verir misiniz?

 25. Sahabe olup da daha sonra sahabelikten çıkan var mıdır? Bu konu Risalelerde geçiyor mu?

 26. Her sıkıntı imtihan mıdır? Sebeplerin sükûtuna rağmen, Allah'tan imdad beklenen mevzularda geri adım atılır mı?

 27. Alak sûresi'nin ilk ayeti olan "Oku!.." emrinden kasıt nedir? Neyin okunması istenmektedir? Bu konuda Risalelerde bir izahat var mıdır?

 28. Peygamber Efendimiz neden miraç için Mescid-i Aksa'dan semâya yükseltilmiştir, Mescid-i Haram'dan da yükselebilirdi?

 29. Subut-i Sıfatlar, Eş'ari ve Maturidilere göre neden farklılık arzediyor? Şafiiler neden Tekvin sıfatını dahil etmemişler, Üstadın bakışı nasıldır?

 30. Kâinatta yaratılmış olan sınırsız sayıdaki gezegen ve yıldızların çok az kısmını görüp tefekkür edebiliyoruz. Diğerlerinin yaratılmasının hikmeti nedir? Bu durum Allah'ın iktisadına ters olmuyor mu?

 31. Hadiste, "Mehdinin ismi benim ismime, babasının ismi babamın ismine muvafıktır." deniyormuş. Bunu nasıl anlamak lazımdır? Risalelerde ne deniyor bu konuda?

 32. "İnsanlar üzerine bir zaman gelecek ki; kaygıları kursakları, şerefleri malları, kıbleleri kadınları olacak. Dinleri de altın ve gümüşleri olacaktır." Bu hadisi Risale-i Nur penceresinden yorumlar mısınız?

 33. "Kahtan’dan bir adam çıkıp insanları asasıyla sevk / idare etmeden kıyamet kopmaz." Risalelerde bu hadis ile ilgili bilgi var mıdır?

 34. Başımıza gelen bütün musibetler, geçmişte işlediğimiz günah ve hataların karşılığı mıdır?

 35. Risalelerde Hata Olamaz mı; Üstad Mehdi Bile Olsa Yanlış Yapamaz mı?

 36. Risalelerde vatan ve vatan sevgisi gibi kavramlar çokça geçmektedir. Diniminizin vatan konusudaki yaklaşımı da böyle midir, ayrıca dârülharp hakkında bilgi verir misiniz?

 37. Mu’cizeleri inkâr edenlerin delilleri nelerdir ve bunlara nasıl cevap verilebilir?

 38. Risaleleri Şerhetmek ya da Sadeleştirmek Uygun mu?

 39. Hayvanlarda şuur var mıdır? Melek, insan, hayvan, bitki ve cansızların akıl-şuur meselesini açar mısınız?

 40. Risalelerde de sıkça ifade edilen, "Allah bir şeye ol derse olur." ayetinden yola çıkarak şunu sormak istiyorum, Allah nerede ve ne zaman "Ol!.." dedi?

 41. Risalelerde "Kulakları çınlasın!" ifadesi geçiyor. Halbuki kulak çınlaması "Biri benden bahsediyor." anlayışı İslam'da yoktur. İslamda olmayan bir şeyi nasıl Üstadımız söylüyor? Ayrıca uğurlu saymak anlayışından da bahsediyor? Uğursuzluk da İslamda yok!

 42. Bediüzzaman, "Allah'ın eli" ifadesinin geçtiği ayeti nasıl açıklamıştır?

 43. Neden Risale-i Nur, Neden Bediüzzaman?

 44. Dünya dışında maddeden yaratılmış varlıklar var mı; Risale-i Nur bahsediyor mu?

 45. Hz. Muhammed'in (asm) mucize gösterdiğini Kur'an tasdik ediyor mu?

 46. Nefret, kin, adavet ve düşmanlık gibi duygulardan kurtulmanın yolları nelerdir?

 47. Üstad'ın Lügatlı Risaleler Hakkındaki Görüşü Nedir?

 48. Risalelerde Kul Hakkı Nasıl İşlenmiştir?

 49. Hased duygusu hararetli olanlara tavsiyeniz nedir, Üstad'ın bu konuda bir beyanı var mıdır?

 50. Tekfir konusunu açıklar mısınız? Büyük günahları işleyen ve İslâm'ın bazı esaslarından taviz veren insanların tekfir edilmesine (küfre girdiklerine hükmedilmesine) ne dersiniz?

 51. Tevrat'ta bazı bölümlerin değiştirildiğini söylüyorsunuz. Peki Peygamber Efendimizi anlatan bölümleri nasıl hasar görmedi? Tevratı değiştirenler bilerek mi değiştirmediler?

 52. Belalara, imtihanlara karşı sabır ve şükretmeli deniliyor. Dünya'nın değişik yerlerindeki savaşlarda, insanların en sevdikleri kişiler öldürülüyor, aileleri öldürülüyor. Böyle durumlara şükür nasıl olur?

 53. Allah insanı yok edebilir mi? Bu sualin cevabına "evet" dersek o zaman insanın bekasından emin olamayız demektir!

 54. Hodfuruşluk, süm’a, tasannu, insanların teveccühünü, alkışını ve sevgisini istemek şirk veya gizli küfür müdür?

 55. İnsan kendini beğenme hastalığından ve övülmek istemesinden nasıl kurtulur? Bu konuda Risalelerde ölçü var mıdır?

 56. Cinler, insanların yanına gelirler mi? Gelirlerse ne zaman gelirler? Cin çağrılır mı? Cinlerle ilgili Risalelerde ne tür açıklamalar vardır?

 57. Risalelerde kibir nasıl anlatılıyor? Kibrin insanlara hiç mi faydası yok? Kibirli insanlar kendini yetersiz görmemesi, diğerlerine oranla daha başarılı olmalarını sağlamaz mı?

 58. Kalplerin mühürlenmesi ne demektir? Allah insanları bir musaviliğe tabi tutup böylece sınava medhal ettiyse, bazı insanları özellikle seçip niçin onları ''mühürlü kalpler'' olarak yaratıyor ve onlara azap verici bir cehennemi önceden müstehak görüyor?

 59. Ehl-i Tasavvufun kâinat ve varlıklara bakış açısı ile Üstad'ın bakışını değerlendirebilir misiniz?

 60. Kur'an'da Risale-i Nur'a işaret edilmiş mi, biraz açar mısınız?

 61. "Panteizim" ve "vahdet-i vücud" görüşü arasında ne tür farklar vardır?

 62. İnsan nedir? İnsan ruh mudur, nefs midir, irade midir? İnsanı insan yapan bileşenler nelerdir? Risaleler gözlüğü ile bakar mısınız?

 63. Allah'ın subuti sıfatlarının tecellileri ve diğer isimler ile bağlantısı Risalelerde nasıl ele alınmış, merak ediyorum. Özet olarak ifade eder misiniz?

 64. "Bir insan öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir..." şeklinde bir ifade Risalelerde geçiyor mu?

 65. Hatemü'l-Evliya meselesinin hükmü nedir? Âlimlerin ve Risale-i Nur'un bu meseleye bakışı nedir?

 66. “Biz Kur’an’ı sana her şeyin apaçık bir beyanı olarak indirdik.” (Nahl, 16/89) Bu ayetle ilgili Nur Külliyatı'nda bir açıklama var mı? Ya da bu ayeti ne şekilde anlamalıyız?

 67. Koronavirüsü (Coronavirus) dâbbetü’l-arz olabilir mi?

 68. Evliya veya herhangi imanlı bir insan, kendinde zuhur eden keramâtı kendinden bilirse, evliya dahi olsa şirke mi düşmüş olur? Evliya olmayan bir insan, eşyayı uzaktan hareket ettiriyorsa ve bunu da kendinden değil de Allah'tan biliyorsa, istidrac olur mu?

 69. Üstad, Lahikalarda talebelerine sıklıkla, "Aziz, Sıddık Kardeşlerim." şeklinde hitap ediyor. Hep bu hitabın kullanılmasının özel bir sebebi var mıdır? "Aziz" ve "sıddık"kelimeleri ne anlama geliyor; verilmek istenen mesaj nedir?

 70. Kıyametle tüm kâinat mı, yoksa sadece Samanyolu galaksisi olan bizim içinde bulunduğumuz galaksi mi yok olacak?

 71. Evlenmeye teşvik eden hadisler yanında evlenmemeyi teşvik eden hadislere de rastlıyoruz. Bunu nasıl izah edersiniz?

 72. Rezzak ismi ve tecellileri hakkında açıklamalar yapar mısınız?

 73. İnsan, varlığını sorgulayabilir mi? Yani "Allah bana mı sormuş beni bu dünyaya gönderirken, ben gelmek istemedim..." şeklindeki ifadelere nasıl cevap verilebilir?

 74. Kaderin tanımında veya kapsamında, kaderi muallak ve kaderi müsemma denen kavramlar var mıdır? Risalelerde bu konuda bir açıklama yer almış mıdır?

 75. Haram ve helal konusunun Risalelerde nasıl işlendiğini merak ediyorum. Yardımcı olur musunuz?

 76. "Ahmed" ve "Muhammed" isimleri arasında fark var mıdır? Mesela "Mucizat-ı Ahmediye", "Hakikat-ı Muhammediye" gibi tabirlerdeki isimlerin seçilmesi nasıl olmaktadır?

 77. Evladın anne babaya itaati hususunda -baba ve anne hizmetten habersiz ise de- dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

 78. Üstad risalelerde münafıklara ve münafık karakterine dikkat çekmekte. Bediüzzaman'ın münafıklarla ilgili kişilik tahlileri yaptığı sözlerini toplu olarak nasıl okuyabilirim?

 79. Ahirette meleklerin durumunun ne olacağı, bahusus Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil'in vazifelerinin bitmesinden dolayı mevcudiyetlerinin devam edip etmeyeceği konusunda bilgi verir misiniz? Bu konuda Risalelerde bilgi var mı?

 80. Kâinatı yaratmak için, kâinatı yaratacak kadar bir kudret mi gerekiyor, yoksa her şey sonsuz kudretle mi yaratılıyor?

 81. Risale-i Nur'daki hicri ve rumi tarihleri miladiye nasıl çevireceğiz? Bir formülü var mı?

 82. İslamiyet'in genel akidesine ters olan Şialık ya da Vehhabilik ehl-i necat olabilir mi? Üstad'ın bu konudaki görüşü nedir?

 83. Risaleler perspektifinde, Allah'ın varlığı, ahiret ve kaderin delillerini özetleyebilir misiniz?

 84. "Nimetin şükrü nimet nev'indendir." cümlesini izah eder misiniz?

 85. Hz. Ali´nin "Ahir zamandaki zat bu duayı okursa, bir ifrit taifesi onun emrine verilir." şeklinde bir ifadesi var mıdır?

 86. İnsandaki "sır hissi" nedir, "kainattaki esrar" nedir; bu ikisi birbiriyle alakalı mıdır?

 87. Üstad'ın evlilik hakkında "tenakehu tabe lekum" hükmü daimi değil, diyor. Kur'an'ın hükmü daimi değil mi, açıklar mısınız? Bir de "Benden iki yüz yıl sonra evlenmeyen zarar etmez ya da evlenmeyebilirsiniz." diye hadis var mıdır?

 88. Peygamberimize hitap nasıl olmalıdır? Üstadımız bazı yerlerde "Muhammed-i Arabi" diyor; ayette ise, "Peygamberle, birbirinizle konuştuğunuz gibi konuşmayın." diyor, bilgi verir misiniz?

 89. Allah’ın zamandan münezzeh olması ne demektir, izah eder misiniz?

 90. Neden İslâm? Yani neden diğer dinler, inançlar değil? Açıklar mısınız ve Risalelerde bununla ilgili yerleri belirtir misiniz?

 91. Kâinattaki kanunlar, -yer çekimi, suyun kaldırma kuvveti vs-, gerçekten var mı yok mu; bu konuyu nasıl anlamalıyız?

 92. Felsefeyle uğraşan Farabi gibi İslam düşünürlerinin zamanla itikadlarında zedelenme meydana geldiği doğru mudur? İnsan sadece akılla Allah'a ulaşabilir mi?

 93. Hayatımızda gerçekleşen veya etrafımızda gördüğümüz olaylarda, her şeyde bir tevafukluk var mı; yoksa bazı ufak hadiselerde tesadüf vardır diyebilir miyiz?

 94. Kaderin, imanın şartlarından olmadığını iddia edenler, Amene'r-Resulü'de geçmemesini delil olarak gösteriyorlar; bunun hakkında ne düşünüyorsunuz?

 95. Başkasından dua istemek ne demektir, yanlış mıdır, ihlasa zarar verir mi?

 96. Benlikten nasıl kurtulabiliriz, bunu açıklar mısnız? Kalp gözü nasıl açılır? Risale-i Nur evliyalık yolu açıyor mu?

 97. Rıza-yı İlahi dışında hiçbir şey maksat yapılmayacak, deniyor. Çok hadis-i şerifte Peygamberimiz bir hayırdan dolayı gelecek sevabı, hatta dünyevi faydasını söylediği de olmuştur...

 98. Basit bir insanın Allah'ı inkâr etmesi, neden ebedî cehenneme atılacak kadar ilahî hiddete sebep oluyor?

 99. İnsan gaflet uykusundan uyanmak için neler yapmalı? Bu konuda Risalelerden tavsiyeleriniz var mıdır?

 100. Allah'a inanıyorum demekle, O'na iman etmek arasındaki fark nedir?

Yükleniyor...