Block title
Block content

İçerik ve Külliyat

İçerikler

 1. Risale-i Nur'da, mahşerin dehşeti ile ilgili bilgiler var mıdır?

 2. Risalelerde Allah için "O Zat" ifadesi geçiyor. Saygı çerçevesinde bu şekilde kullanımın doğru olmadığı ifade ediliyor, izah eder misiniz?

 3. "Görmediğime inanmam!" diyen birine, Risale-i Nur'dan, nasıl cevap verilebilir?

 4. Risale-i Nur yeterli mi?

 5. Risalelerde, cehennem bahislerine az yer verilmesinin hikmeti nedir acaba?

 6. Küçük kitapların ayrıca derlenip basılmasının ve aynı konuların Risalelerde tekrar etmesinin hikmeti ne olabilir?

 7. Risale-i Nur'dan yola çıkarak, bilim adına icatlarda bulunabilir miyiz?

 8. Bazı alimler "Teşbihten sakınmayan sapıtır." mealinde beyanat vermişlerken, Risale-i Nur'da temsil ve teşbihlerin sık kullanılmasını nasıl anlayabiliriz?

 9. Risale-i Nur tefsir, kelam, fıkıh ve vb. hangi ilimleri içeriyor diyebiliriz?

 10. Risale-i Nur'da baze ayetlerin tamamı konu ile ilgili olmasına rağmen, sadece ayetin bir kısmı alınmış. Bazen bir zamir ile koca bir konu tefsir edilmiş; bunun hikmeti ne olabilir?

 11. Üstad'ın mahkemelerdeki müdafaalarının şahsi hayatımıza bakan vechesi nedir, veyahut o müdafaalardan alacağımız dersler neler olmalıdır, hangi nazarı takınmalıyız?

 12. Kur'an'da savaştan bahseden ayetlerin olmasını, İslam'ın barış dini olmadığına yoruyorlar. Üstad'ın Risaleler'de bu konuda bir değerlendirmesi var mı?

 13. Risalelerde, toprak vs. gibi cansız maddelerde ilim, irade, kudret ve ruhun olmadığını söyleniyo; o zaman bazı hadis rivayetlerindeki "Hurma kütüğü ağladı.", "Uhud bizi sever, biz Uhud'u severiz." sözleri nasıl anlaşılmalıdır?

 14. Risale-i Nurlar gerek Türkiye'deki alimler gerekse İslam alemindeki diğer ilmi heyetlerce incelenip, olur raporu almış mı? İçerisinde itikadi anlamda problem var mı?

 15. Risale-i Nur'da sistemli olarak İslam tarihi işlenmiş mi? İslam tarihini bilmenin, bu ilme bakış açımızın nasıl olması gerektiği hakkında bilgi var mı?

 16. "Mâdem ki, Kur’ân sana Said demiş. Elbette sen saidsin hem ismin ve hem resmin saiddir. Mâdem ki, Kur’ân sana Said demiş. Elbette hem için temiz ve tahir, hem de dışın." İzah eder misiniz? Siracü'n-Nur'da geçen bu ifadeler neden Külliyat'ta yer almıyor?

 17. "Kur’an’ın elindeki kılıncı Kur’an’a çevirmek ve Kur’an’ın sadık hizmetkarını Kur’an’a karşı mübareze vaziyetini vermek; ve Kur’an’dan gelen ve Kur’an’ın nurundan ve mizan-ı i’cazında bulunan nurlarını Kur’an’a karşı muvazene etmek, elbette bir..." İzah?

 18. "Elhak bu risalenin İmam-ı Ali'nin (R.A.) ve evliyanın gaybî işaretleriyle makbuliyetine imza basmalarına tam lâyık bulunduğunu aynelyakîn derecesinde bildim ve şimdiki sıkıntımız yüz derece ziyade olsa da yine ucuzdur." Üstad nasıl bu kadar emin oluyor?

 19. Lahikalardaki selamlaşmaların, tebriklerin kaldırılması daha uygun olmaz mıydı? Bu tarz şeyler çıkarılsaydı, imani bahislerin okunması daha sık olmaz mıydı?

 20. Risale-i Nur'da, zeki ve dahi insanların Allah'ı inkar etmeleri, O'nu bulamamaları ile ilgili yerler var mıdır; konuyu açar mısınız?

 21. İnsanın geçmişi özlemesi, yalnızlık çektiğini düşünmesi gibi konulara Risalelerden ilaç var mıdır?

 22. "Kişileri imana getirmede, Risale-i Nurlar, Kur’an'dan daha etkilidir." şeklindeki görüş ne kadar doğru olabilir, bunu gerçekten söyleyenler var mı?

 23. Risalelerdeki temsillerin ateistlere hitap etmediği iddia ediliyor. Risalelerin ancak bir ağabey tarafından izah edilince anlaşılabildiği öne sürülüyor. Risale-i Nur'un üslubu gerçekten yetersiz mi?

 24. “Kelebek etkisi” nedir? Risalelerde bu konuya temas edilmiş mi? İslam’a ters midir? Yanlış bir şeyse nasıl çürütebiliriz?

 25. Risalelerde Türk kavimleri için "vahşi" tabiri kullanılmış mıdır, varsa eğer kısa bir izahı var mıdır?

 26. Mânâ nedir? Mânâ açılması ne anlama gelir; nasıl açılır ve açıldığı nasıl hissedilir?

 27. Risale-i Nurların, Ezher Üniversitesinde tetkik edildiği ifade ediliyor. Kimler, hangi açıdan, nasıl tetkik etmiş, bilgi verir misiniz?

 28. Risale-i Nur bazı din düşmanlarını ikna edip ilzam ediyorsa, neden kitaplarda, gazetelerde dine saldırılıyor?

 29. Risale-i Nurda bahsedilen bazı hadiseler ve bazı bölümler basit kalmıyor mu? Bunlar neden Nurlara eklenmiş?

 30. Üstad, Risale-i Nur için "Kimse itiraz edemez, kabul eder." manasında cümleler kurmuştur. Fakat bu zamanda görüyoruz ki çeşitli ve çok yönlü itirazlar oluyor. Üstad'ın bu sözünü nasıl anlamalıyız?

 31. Bediüzzaman Hazretleri eserlerinde, kitaplarından şahıs gibi bahsediyor, neden Risale-i Nur bu şekilde şahsa benzetiliyor?

 32. Kaynak göstermeden Risale-i Nur'dan alıntı yapılmasına karşı Bediüzzaman'ın görüşü var mıdır, varsa nedir?

 33. Risale-i Nur'da dikkat dağınıklığı konusuyla ilgili veya alakalı yerleri söyleyebilir misiniz?

 34. "İktisad şimdi herkese farzdır." İktisat risalesinin Osmanlıcasında geçen bu ibareyi nasıl anlamak lazım ve Latinceye alınmamasının hikmeti ne olabilir?

 35. "Bilhassa 'Hücumat-ı Sitte' içerisinde Eski Said’in şiddetli lisanı karıştığı için en has ve en sadık kardeşlerime mahsustur." ifadeleri nasıl anlaşılabilir?

 36. Ebced ve cifir ile yorumlanan ayetlerin; Üstada, Risalelere, Müslümanlara, hayata ve ahirete ne gibi faydaları olabilir?

 37. Risale-i Nur'da, bazı ayetler ve hadislerden katıp katıştırarak yeni cümleler kurma görülebiliyor, bilgi verir misiniz?

 38. "Yalnız biz tanzim ettik. O tanzimden hârika bir tevafuk tezahür etti. Yazdığımız Kur'anın parçalarını bir kısım ehl-i kalb görmüş, Levh-i Mahfuz hattına yakın olduğunu kabul etmişler." İzahı, muarızların bu konudaki ithamlarına nasıl cevap vermeliyiz?

 39. "Nerede Risale-i Nur okunuyorsa ruhum orada hazırdır." Risalelerde bu cümle nerede geçiyor, nasıl anlamalıyız?

 40. Kişi Müslüman değil ama doğru sözlü, hırsızlık yapmaz gibi vasıfları var. Kişi Müslümandır, ama yalan konuşuyor, gıybet ediyor, dürüst değil. Bu konu hakkında Risale-i Nur'dan nasıl cevap verilebilir, alakalı yerleri yazabilir misiniz?

 41. Risalelerde "hayali seyahat" ile temsiller veriliyor, bu nedir; rüya gibi bir şey midir?

 42. Risalelerde bazen "kendi kendine" ifadesi kullanılıyor. Küfrü işmam eden bazı sözlere örnek verilen bu ifadenin kullanılmasını nasıl anlayabiliriz?

 43. Risale-i Nur'da, karakter tanımından ve güçlü bir karaktere sahip olmanın yollarından bahsediliyor mu?

 44. On Yedinci Lem’a'nın, On Yedinci Notasının Meseleleri ve Yirminci Lem'a'nın eksik görünen Noktaları nerelerde geçiyor?

 45. "Cesed-i insan; havaya, suya, gıdaya muhtaç olduğu gibi, ruh-u insan da namaza muhtaçtır." cümlesini izah eder misiniz?

 46. Risale-i Nur'da; kaç çeşit istidabdattan bahsediliyor, geçtiği yerlerle beraber izah eder misiniz?

 47. Günahta beraber olmaktaki bir teselli bulmak, buna göre hüküm vermek ne kadar doğrudur? Risale-i Nur'dan nasıl cevap verilebilir?

 48. Risalelerde, "İki zararlı yoldan, daha az zararlı yol tercih edilebilir." mealinde ifade var mı? Konu ile ilgili ayet ve hadisler varsa bildirebilir misiniz?

 49. Bazı mektuplarda neden "Nurcu" kavramı kullanılmış? Bu kelime kötü niyetlilerce kullanıldığı halde, Üstad’ın bu kelimeyi kullanmasının hikmeti ne olabilir?

 50. Üstad'a musallat olunmasaydı veya daha fazla yardımcısı olsaydı, Risale-i Nur daha iyi yazılabilir miydi? Bazen bazı yerler erteleniyor veya yazılmıyor, konu hakkında bilgi verir misiniz?

Yükleniyor...