Block title
Block content

Risale-i Nur Külliyatı'na Yönelik İtirazlar ve Cevaplar

İçerikler

 1. Risalelerde yer alan: "Benim insanlara Cenâb-ı Hak tarafından bi'setim ve gelmemin ehemmiyetli bir hikmeti, ahlak-ı haseneyi ve güzel hasletleri tekmil etmek ve beşeri ahlâksızlıktan kurtarmaktır.” ifadesine, Üstad’ın ilaveler yaptığı iddia ediliyor...

 2. Risalelerde yer alan; Peygamberimizin (asm), Hz. Ali’nin hilafetini arzu etmesi ve ona “soğuk ve sıcağın zahmetini çekmemesi” ile ilgili rivayetlere yapılan itirazları cevaplar mısınız?

 3. Risalelerde, büyük zatların özellikle Gavsı Azamın himmet ve yardımlarından bahsediliyor. Ancak birileri Allah’tan başka kimsenin himmet ve yardım etmesinin mümkün olmadığını dile getirerek, bu hususu tenkit ediyorlar. Bu konuda ne dersiniz?

 4. Risalelerde, Kur’an’daki tevafuklarla ilgili bazı tespitler yer almaktadır. Bunlardan bir tanesi de Ashab-ı Kehfin köpeğinin ismi ile ilgilidir. Ancak bu tespiti eleştirenler var. Bu kapsamda aşağıda yer alan itirazları cevaplar mısınız?

 5. Risalelerde; “Deccalın bir yalancı cenneti var (...),” şeklinde geçen rivayetin doğru olmadığı ve yorumunun da yanlış olduğu ifade edilmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 6. Risalelerin, tereddüt ve vesveselere maruz kalan insanların imanlarını kurtarmak adına, dinin tılsımlarını izah ederek önemli hizmetlere vesile olması tespitini yanlış görerek tenkit edenler var. Bu konuda ne dersiniz?

 7. Üstad eserlerinde, Kur’an’ın lafızları, kelimeleri ve harflerinin yazılışı ve dizilişinin dahi mucize olduğunu ifade etmiş. Ancak bazı insanlar bu yaklaşımın gereksiz ve hatta uydurma olduğunu iddia etmektedirler. Bu konuyu izah eder misiniz?

 8. Üstadı ve Risale-i Nurları eleştiriyorlar. Verdiğiniz cevapları da tenkit ediyorlar. Peki Üstad Hazretleri tenkid edilecek konuları neden işlemiş? Ebcedden vs bahsetmeseydi olmaz mıydı?

 9. “Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır” cümlesi risalelerde hadis olarak rivayet edilmiştir. Ancak aşağıdaki itirazlarda görüleceği gibi, bu cümlenin hadis olmadığı iddia edilmektedir. Bilgi verir misiniz?

 10. “Boynuzsuz olan hayvanın kısası kıyamette alınır.” cümlesi Nur Risalelerinde hadis olarak rivayet edilmiştir. Ancak aşağıda yer alan iddialarla bu ifadenin hadis olmadığı savunulmuştur. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

 11. “Cehennemin dibine düşen taş” konusundaki rivayet Nur risalelerinde hadis olarak yer almaktadır. Ancak aşağıda yer alan iddialarla bu rivayetin mesnetsiz olduğu ve hatta uydurma olduğu savunulmaktadır. Bilgi verir misiniz?

 12. “Deccalın bir gözü kördür.” Hadisinin Bediüzzaman tarafından yanlış yorumlandığı aşağıda ileri sürülmektedir. Bu iddia doğru mudur?

 13. “Fitne-i ahirzaman o kadar dehşetlidir ki kimse nefsine hâkim olmaz.” rivayeti Risalelerde geçmektedir. Ancak aşağıda iddia edildiği üzere böyle bir rivayetin söz konusu olmadığı savunuluyor. Bu iddianın doğruluk payı var mıdır?

 14. “İktisat eden, maişetçe aile belasını çekmez.” cümlesi Risalelerde metni ile birlikte hadis diye geçmektedir. Ancak aşağıdaki iddiada bu hadis hem rivayet ve hem de muhteva olarak tenkit edilmektedir. Sizce bu tenkidin haklılık payı var mıdır?

 15. “Nefsini bilen Rabbini bilir.” sözü risalelerde hadis olarak ele alınmıştır. Ancak aşağıda yer alan iddiada bu sözün hadis olmadığı ileri sürülmektedir. Bu konuda bizleri aydınlatır mısınız?

Yükleniyor...