Basım ve Yazım

İçerikler


 1. Risale-i Nurlarda bir kısım kelime hataları oluyor. Mesela; "envaları", "mucizatları", "melaikeler", "tesbihatları" gibi, zaten cemi manası ifade ettiği halde sonlarına çoğul eki getirilmiş. Bu ve benzer hatalı yazılımları nasıl izah edebiliriz?

 2. Risale-i Nur Külliyatı neden Türkçe basılmıyor; bunun bir sebebi var mıdır? Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in bile meali varken, neden Risaleler sadeleştirilmiyor?

 3. Son Risale hangisidir? Ne zaman Latin harflerle yazılmaya başladı ve ilk Latince harflerle basılan risale hangisidir? Ne zaman teksir makinası ile yazılmaya başlandı? Elle ne zamana kadar yazıldı; nasıl dağıtıldı, ne zaman tamamlandı?

 4. Risale-i Nur Külliyatı Hangi Dilde Yazılmıştır?

 5. Latin harfleri ile Risale-i Nur hizmeti yapmak, okumak, yazmak bidat mıdır, bu konuda Üstad ne diyor?

 6. Envar Neşriyat'ta "Küçük taifeler", Sözler Yayınevi'nde "Kürt gibi küçük unsurlar" diye geçmesi nedendir? Üstad tashih etmişse neden iki neşriyat farklı yayınlıyor. Ayrıca Sözlerde; Türk ve Arap büyük harfle başlamış Kürt küçük harfle nedeni nedir?

 7. Risale-i Nur Kur'an'ın tefsiri, yani tefsir iki kısım ve Risaleler ikinci kısma giriyor. Peki lahikaları nasıl tefsirden sayabiliriz; onlar ağabeylerin yazdıkları mektupları içeriyor?..

 8. Risale-i Nurlar ne için yazılmış, Üstad'ın hedefi nedir, ne için mücadele etmiştir?

 9. Risale-i Nur'un çok yerinde "Nurları yazmanın önemi" vurgulanıyor. Kur'an hattı bilenlerin yazması mı gerekiyor, evet ise neden?

 10. Risalelerin Hepsi İlhamla mı Yazıldı?

 11. Bediüzzaman Said Nursi neden lahikaları yazma ihtiyacı duymuştur?

 12. Risaleyi yazmak ibadet oluyor mu? Yani diyorlarki mürekkebin her damlası şehit kanlarıyla eş değerdir. Bu ifade doğru mu?

 13. Risale-i Nur'un Üstad'a yazdırılmasını nasıl isbat edersiniz?

 14. Üstad, Eski Said Dönemi'nde yazdığı eserlerinin okunmasına ve neşrine izin vermiş midir?

 15. Üstadımız'ın yayınlanmayan eseri, Risale-i Nur'da hâlâ yayınlanmayan konu var mı?

 16. Osmanlıca nüshaların yazılarının altının çizgili olması hakkında bilgi verir misiniz?

 17. Risale-i Nur teksir makinasıyla ilk defa ne zaman tabedilmeye başlanmıştır ve bu tab işlemi Osmanlıca mı, yoksa Latince mi olarak yapılmıştır? Ve kimler teksir makinesiyle Risale tab etmişlerdir?

 18. Yayınevlerinden bazılarının menfi milliyetçiliği esas alıp, Risalelerde tahrifat yaparak bastıkları doğru mu?

 19. Risalelerin hapiste yazılması nasıl olmuştur? Bediüzzaman'ın yazısı iyi ve hızlı olmadığına ve tecritte olduğuna göre, bu eserler nasıl yazılmış ve kağıt nasıl temin edilmiş ve kimler yazmıştır?

 20. Risalelerin Yazdırılmasını Nasıl Anlamalıyız?

 21. Üstad Bediüzzaman Said Nursi, bazı ayetlerin Risalelere işaret ettiğini yazıyor. Bunun ise İslâm'a aykırı bir davranış olduğunu söyleyenler var. Bu konuyu açıklar mısınız?

 22. Risalelerde bazı yerler koyu, bazısı italik vs. Farklı yazı karakterleri kullanılmasının sebepleri var mı?

 23. Bazı mahrem risaleler, yazıldığı halde neden neşredilmiyor; bazı yerlerde geçen: "Kuvvetlidir, fakat yazamayız. Zahirdir, fakat gösteremiyoruz." gibi ifadeleri nasıl anlamalıyız?

 24. Risaleler Neden Daha Sonra Latin Harfleriyle Basılmıştır?

 25. Risalelerin ilhamen yazılmış olduğunu biliyoruz, peki lahikalar da mı ilhamen yazılmıştır?

 26. Günümüzde Risaleler makineler ile basılmakta ve çok sayıda temin edilebilecek vaziyettedir. Biz yine de Osmanlıca olarak el ile yazmaya devam etsek, bu sevaba nail olur muyuz?

 27. Risale-i Nur Külliyatı'nın hikmeti nedir? Risale-i Nur Külliyatı'nın ilhamen Bediüzzaman´a yazdırıldığı ifade ediliyor...

 28. Risalelerin Hz. Ali yardımıyla yazıldığını duydum, bu konuda bilgi verir misiniz?

 29. Risaleler eksik veya yanlış mı basılıyor, neşriyat farklılıklarının sebepleri nelerdir?

 30. Bediüzzamanın sağlığında Risale-i Nurların basımını yabancılar yaptı mı? İngiliz, ABD veya herhangi bir yabancı ülke veya şirketler, para karşılığı veya başka bir sebeple Risale-i Nurları bastı mı?

 31. Üstad Hazretleri, Risale-i Nurları nasıl bu şekilde, akla uygun bir tarzda, hiçbir kaynağa başvurmadan yazabildi?

 32. Üstad, bazı risalelerin ihtiyaca binaen tekrar telif edildiğini söylüyor. Sonradan tekrar telif edilen bu risaleleri Üstad, sünuhatla yeniden yazdırmış mıdır? Yazdırdı ise bu telif edilen risaleler harfi harfiine aynısı mıdır?

 33. Risale-i-Nur'da sentaks / söz dizimi bozukluğu olduğu ve bu nedenle anlaşılmadığı iddia edilmektedir. Ne dersiniz?

 34. Eski Said döneminde yazılan kitaplar yayınlanırken (Mesnevi-i Nuriye, Muhakemat...) bazı kısımlar neden çıkarılmış?

 35. Niçin bazı meseleler Osmanlıca Risalelerde geçtiği halde, Latinceye çevrilmeyip mahrem tutulmuş?

 36. Peygamber Efendimiz'in, Risale-i Nur'un yazılacağına dair, Hz Ali'den rivayeti var mıdır?

 37. Nur Risalelerinin ilhamen yazıldığını okuyoruz. Yirmi Sekizinci Lem’anın Yirmi Sekizinci Nüktesi´ne göre, cin ve şeytanın casusları bu ilhama karışmış olabilir mi? Karışmadığını nereden bileceğiz?

 38. Risale-i Nur'u yazmamanın gerekçesi sadece teknik ilerleme midir? Bilgisayar ve matbaada Risaleler basılıyor diye yazmayacak mıyız?

 39. Küçük Risalelerde olup da büyük kitaplarda olmayan kısımlar nelerdir?

 40. Yazılmış diğer tefsirler de, Risale-i Nur gibi, Kur'an'ın bir mucizesi midir?

 41. Üstad'ın bazı eserlerinde, "şu kadar kısa sürede yazıldığından, şöyle kusurlar ve eksikler bulunabilir", tarzındaki ifadelerini nasıl anlamalıyız?

 42. Üstad, Risalelerin dağıtımında neden bu kadar çekinmiş, neden bu işi üstü örtülü, hep tedbirli ve gizli bir tarzda yapmış?

 43. Barla Lahikası'nın son sahifelerine yakın Üstad'ın çarşamba günü yazmış olduğu mektublar var; acaba Üstad o günün mübarekliğine mi dikkat çekmek istiyor yoksa başka bir şeyler mi var?

 44. Risalelerin yazdırılması ile ilgili bazen eleştiriler oluyor. "Yazdırıldı" yerine "ilham olundu" denilse, bu tartışmaların önü kesilmiş olmaz mıydı?

 45. Risale-i Nurların Osmanlıcasında olduğu halde, Latin harfleriyle yayınlanmayan kısımlar nelerdir?

 46. Üstad neden bazı yerleri yazmamış ve boş bırakmış? Bunun hikmeti ne olabilir? Mesela Altıncı Lem'a diye başlık var ama içi boş...

 47. Bediüzzaman, Celcelutiye'de geçen Âyetü'l-Kübra ve Asa-yı Musa gibi isimleri, önceden okuyup da sonradan kitapların ismini koyup basmış olamaz mı?

 48. "On Dokuzuncu Lem'a - 1934 - Ramazandan sonra Isparta'da" Üstad'ın 1353 (Rumi 1350) ifadesinden, tarih en az 1935 olmalı değil mi?

 49. Üstad Risaleleri yazarken -Belagatla yazılması, külli kaidelerin uçlarını göstermekle, örnek vermekle- Kur'an'ı taklit etmiş olmuyor mu?

 50. Üstadımız Risaleleri hangi dil ve alfabede yazdırmış? Osmanlıca ve Latince arasındaki fark nedir? Merhum Badıllı abinin tercümeleri ve diğerleri arasındaki fark nedir?

 51. Risalelerde bazı cümleler, neden tekil olarak başlayıp çoğul olarak bitiyor olabilir?

 52. Lahika mektuplarının tanzimi daha nizami olamaz mıydı? Mesela sonlarda olan bir mektubun cevabı, aynı kitabın baş kısmında olabiliyor. Hikmeti ne olabilir?

 53. Risale-i Nurlar "Eksik Türkçe" ile mi yazıldı?

Yükleniyor...