Hizmet Metodları

İçerikler


 1. Nur cemaati "Yazıcılar" ve "Okuyucular" olarak ikiye ayrılıyor. Neden böyle bir ayrım yapılıyor ve bu kolların birbirinden farkları nelerdir?

 2. Nurcu görünüp, Nurcular adına Atatürk'e hakaret eden kişiler hakkında ne dersiniz?

 3. Nefsini ıslah etmeyen kişi, başkasının imanına hizmet edebilir mi? Risalelerde iki manaya da gelen cümleler vardır. Bu konuyu açıklar mısınız?

 4. İlköğretim çağındaki çocuklara, Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nurları nasıl anlatabiliriz, hizmeti nasıl sevdirebiliriz? Hizmette çocuklara yönelik neler yapılabilir, nereler okunabilir?

 5. Risaleler hakkında kitap yazan bir Nur Talebesi, Hulusi Ağabey'in kendisine, defalarca tesettürün yalnız çarşaf ile olacağını söylediğini belirtmiş. Ve bu ifadesini Üstad'a kadar da dayandırmış. Konu hakkında bilgi verir misiniz?

 6. "Haksızlık karşısında eğilme. Eğilirsen hem hakkını hem şerefini kaybedersin." demiş Hz. Ali. Peki müsbet hareket edenler bu yanlışı yapmış olmuyorlar mı?

 7. Üstad vefat ettikten sonra neden cemaat farklı gruplara ayrıldı? Her grup Risale-i Nur okumasına rağmen sohbet yerleri farklı; başka ortamlarda neden toplanılıyor?

 8. "Helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir..." Örneğin maç izlemek, film izlemek vb. faaliyetlere bazı cemaatler talebeleri haram ortamdan korumak için kontrollü bir şekilde bunlara müsade ediyorlar. Bunun hizmette yeri var mıdır?

 9. Meşveret cemaatinin niçin bir gazete ve dergisi yok, niçin dünyadan, iman hizmeti dışında içtinap ediyor?

 10. Risaleleri Osmanlıca yazıp okuyan arkadaşlar var. Osmanlıca dışındakilerini bid'at kabul ediyorlar. Konuya açıklık getirir misiniz?

 11. Risalelere yeni başlamış biri olarak hizmette bulunmayı çok istiyorum ve nerden nasıl başlayabilirim, neler yapabilirim? Hizmetin önemi nedir?

 12. "Allah bir kulu sevdiği vakitte,.. Onu kadınla ve evlâd ile meşgul ettirmez." hadisi ile "İzdivaç ediniz, çoğalınız; ben kıyamette sizin kesretinizle iftihar edeceğim." hadisini nasıl telif etmek gerek; evlilik ve hizmet açısından değerlendirir misiniz?

 13. Hizmet Adına Chat (int sohbet) Yapmanın Zararı Var mıdır?

 14. İstişare nedir? Meşveret heyeti nasıl kurulur? Genel ve geniş bilgiler verir misiniz?

 15. "Lügat çalışma tokat yersin, Risalenin dışında kitap okuma tokat yersin, bu gibi istifadeli sitelere girme tokat yersin,.." gibi birçok eleştiriler alıyoruz. Risale mesleği bu kadar kuralcı mı, sıkıntılı mı, cemaati bu şekilde yönlendirme doğru mu?

 16. Bayanların / Kadınların / Nisaların Hizmeti Nasıl Olmalıdır?

 17. "Her koyun kendi bacağından asılır." deniyor. Hele hele iş insanlara bir şey anlatmak olduğunda. Bu atasözünü sizin sitenizin gözlüğü ile değerlendirir misiniz?

 18. Hizmetteki tavrımız nasıl olmalı; Hz. Ömer gibi sert ve asabi mi, yoksa Hz. Osman gibi halim selim mi olmalıyız?

 19. Bazı cemaatlerde hizmet eden insanların lüks hayat sürmesi yadırganıyor; hizmetlere de sekte vuruyor. Binbir zorluklarla büyüyen vakıfların meyvesinin hizmet eden insanlara akması caiz mi?

 20. Evlenmemek fitne sebebi midir? Buna göre Nur hizmetine hayatını vakfedenlere nasıl bakmak lazımdır?

 21. Bazen internette forumları gezerken hakikatlere muhtaç bir çok kişi görüyoruz. Bunlarla iletişim kurmak çoğu zaman mümkün olabiliyor ve dolayısıyla internetteki hizmet çekici gelebiliyor. Ama bu sefer gerçek hayattaki hizmet aksamaz mı?

 22. "Hayr-ı kesir için şerr-i kalil irtikap edilir." Bu iafdeden "Bazen hizmet adına ufak günahlar, yani şer olan şeyleri işliyoruz, eğer işlemezsek büyük bir hayırdan vazgeçmiş olacağız.", diye bir sonuç çıkar mı; doğru mu bu içtihat?

 23. Risale-i Nur yazmak şartsa, yazanlar hiçbir şey kaybetmez; ama biz okuyucular çok şey kaybederiz belki de, öyle mi?

 24. Nur talebeleri içinde yazıcı diye tanımlanan grup var. Neden Risaleleri Osmanlıca okuyup, yazıyorlar da diğerleri yazmıyor? Bu farklılığın sebebi nedir?

 25. Risaleler zamana en uygun ve etkili metodun Risale-i Nur olduğunu bize bildirir. Hâl böyleyken tarikat şeyhleri olsun, başka bazı büyük takva ehli zatlar olsun, neden risale okudukları hâlde eski geleneklerine bağlı kalıyorlar?

 26. "Yüz seksen veya iki yüz sene sonra evlenmese de olur." diye bir hadis var mı? Bu gibi hadisleri göstererek evlenmemek doğru mu? Hizmet niyeti olan herkese bu tavsiyede bulunmak, evlenmeden hizmetin daha yararlı olduğunu söylemek doğru mu?

 27. Risale-i Nur mesleğinde nefis, mertebe kat ediyor mu? Yoksa nefisin mertebe katetmesi itibari bir şey olup tarikata mı mahsustur?

 28. Hodfuruşluk ve Korunma Yolları Nelerdir?

 29. Ashab-ı Suffa Evlenmiş midir? Vakıf Şeklinde Hizmet Var mıdır?

 30. Günümüzdeki kişisel gelişim kitaplarındaki öz güven kazanma yöntemleri ile "acz - fakr - şükür - tefekkür - şefkat " sistemini karşılaştırabilir misiniz? Bu sistemin bize kazandırdığı nedir?

 31. Üstad'a göre müminde feraset nasıl olmalıdır? Feraset ile istişare ilişkisi var mıdır? Yoksa günümüzde istişare ferasetin kapısı mıdır?

 32. Cemaatlerin ve tarikatların amacı nedir? Bazıları, amaçlarının cumhuriyeti yıkmak, şeriati getirmek olduğunu söylüyor, bu konu hakkında bilgi verir misiniz?

 33. Nur Cemeati Neden Farklı Kollara Ayrılmış?

 34. Nur cemaatinde bir çok grup var. Üstad'ın dediği şekilde hizmet eden grup hangisidir?

 35. Hayat-ı içtimaiyeye niye giriyoruz? Kendi halimizde yaşayıp gitsek ne olur; sosyal hayata girmeye zaruret mi var, veya iman hizmeti için o kadar günaha girilir mi?

 36. Bazı gençlerin enaniyetten kurtulması için biraz nefsini kırayım derken, kalbi kırılacağı da söz konusu oluyor. Bu dengeyi nasıl sağlayabiliriz?

 37. Vakıflık hakkında Risale-i Nur'da bir teşvik var mıdır? Evlenip içtimai hayatta öğretmenliğini yapıp da hizmet etmek mi, yoksa vakıf olup hizmet etmek mi daha iyidir?

 38. İnsan Hizmet Şevkini Nasıl Devam Ettirebilir?

 39. Şahsi kemalat yerine, iman hizmetine vakit ayırmanın ne gereği var, hizmet edeceğim diye kendimizi unutup, yeterli donanıma sahip olmadan diğer tarafa göçersek halimiz nice olur?

 40. Kadınların meşvereti caiz midir? Bazıları derlerki, şe'ran kadınlar hizmet için dersanede meşveret yapma hukukuna sahip değiller. Âyet, hadis ve Risale-i Nur ışığında bir açıklama yapar mısınız?

 41. Cemaatin çok kollara ayrılmasının hikmeti nedir? Bir de Risale-i Nur mesleğinde tarikat da var deniliyor, bilgi verir misiniz?

 42. Bir yerde hizmet başlatmak için dershane açmak şart mıdır?

 43. Üstad bayanlara ders vermiş midir? Biz de erkek olarak üniversitedeki bayanlara iman hakikatlerini nasıl anlatabiliriz?

 44. Risale-i Nur Külliyatı'nı okuyup istifade edenlerin, değişik tarzlarda hizmet ifa etmeleri nedendir? Bu bir ihtilaf değil midir?

 45. Nur cemaatindeki ayrılıklar ne zaman olmuştur, siyasetle alakası var mıdır bu ayrılığın?

 46. Risalelerdeki hizmet prensipleri, hiç değişmez prensipler midir? Yani zamana ve mekâna göre ilerde değişiklikler yapılamaz mı?

 47. Rabbim bize hizmet etme imkanı bahşetmiştir, ama geçmişte işlediğimiz büyük günahları hatırladıkça, utanıyor ve bazen de bu nezih ortam bana göre değildir, diyorum. Bu tavrım doğru mudur? Günahkar insanın hizmette yeri nedir?

 48. Üstad'ın, "Allah'ın emirlerine karşı gelinerek O’nun rızası kazanılamaz, şeriat dışına çıkılarak hizmet yapılamaz, helale haram yoldan gidilemez." mealinde ifadelerinin olması lazımdır. İzahı ile birlikte yardımcı olur musunuz?

 49. Neden herkes Risaleleri yazmıyor, Hz. Ali'ye kardeş olmuyor; bunlar sadece mizaç farkı mı?

 50. Cemaat ve tarikatların herbiri neden farklı yolda gidiyor? Bazen birbirlerinin yaptıklarını eleştirenler oluyor, konu hakkında bilgi verir misiniz?

 51. Arkadaşlarımızı Risale-i Nur'a nasıl davet etmeliyiz, sohbetlere nasıl çağırabiliriz? Yeni tanıştığımız birine ve eski dostlarımıza farklı şekilde mi Risale-i Nur anlatmalıyız?

 52. Kıyamete kadar Nur talebelerinin hizmeti böyle mi devam edecek? Duruma göre tarz değişikliği olmayacak mıdır?

 53. Türkiye'de yaşanan olayları -siyasi, adli, içtimai, askeri mevzular- takip etmek, gündemden haberdar olmak hususunda nasıl bir tutum içerisinde olmalıyız?

 54. Bu zamanda imana ve Kur'an'a hizmet etmek, hizmetlerin en fevkinde midir?

 55. Hizmet ederken yalan, riya vs mübah mıdır ki, böyle davrananlar var? Talebe yetiştirmedeki bazı eksiklikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela, ışığını açık bırakıp uyumuyor süsü veren müdebbirler...

 56. Hizmette takip edilen medotun bazı kısımları, Kur'an'a ve sünnete aykırıysa, haramı helal kılıyorsa ve istişareden de böyle bir karar çıkmışsa; ona uymak yanlış olmaz mı, ağabeyler en doğrusunu bilir, mantığı ne kadar doğru?

 57. Bu zamanda, kişinin tek başına nefsiyle mücadelesi mümkün müdür? Üstad Hazretleri bu konuda ne diyor?

 58. Bir sahabi cihada gitmek için gelince Efendimiz "Anne-babana hizmet et." der. Kur'an'da cihad emredildiği hâlde ve gerçekten Üstad'ın başlatmış olduğu bu cihad çok güzel, ailemize bakmamız mı gerek, yoksa hizmete canı gönülden katılmamız mı?

 59. Aile toplantılarında veya benzeri yerlerde, bir türlü dini ve imani sohbet konularına giremiyorum, nasıl bir yol izlemeliyiz?

 60. Üstad, "menfi hareket etmeyin" diyor. Peki çevremizdeki yanlışlıkları, yanlış düşünen insanları uyarma ihtiyacı duyduğumuz kimseleri vb. durumları menfi hareket etmeden nasıl yapacaz? Üstad´ın bu sözünü nasıl anlamak gerekir?

 61. İhlas Risalesinin sonunda Risale-i Nur'u yazmanın faziletinden bahsetmektedir. O gün matbaa olmaması nedeniyle yazmak çok lüzumlu bir ihtiyaçtı. Günümüzde bu ihtiyaç ortadan kalktı, ama yine de kalemle yazmak gerekli midir?

 62. Risale-i Nur cemaatlerinin bazılarında evliliğin problem olarak görülmesi ve latin harflerle okuyanlara karşı çıkılmasının sebepleri nelerdir?

 63. Nur cemaatindeki farklılıkların sebebi nedir, düsturlar kişilere göre değişiklik arz eder mi, yoksa farklılıklar normal mi?

 64. Cemaatlerde hizmet eden bayanların varlıkları, erkeklerden çok daha belirgin, televizyon, gazete, radyolarda sunuculuk yapmaları, bu kadar ön safta olmaları doğru mu? Hizmetten çıkmak istiyorum!..

 65. Bir kenara çekilip kendini ibadete vermek, mevcut vazifesini ve hizmetini terketmek doğru mudur?

 66. Hizmetteki düsturları sadece hizmet dairesinde değil, şüphesiz toplumsal hayatımızda da yaşamalıyız. Fakat bazıları bizi zorluyor, alçak gönüllü olmak vs... Bu konuda nasıl itidalli olunabilir?

 67. Diyalogla İlgili İddia, İtiraz ve İftiralara Cevaplar...

 68. Biz Almanyalı gençler olarak, Nurları ve Üstadı Almanlara tanıtmak istiyoruz. Bir broşür hazırladık ve bunu posta kutularına dağıtmak istedik... "Sırran beyanen ve sırren tenevveret" kavramlarını bugünkü hizmet açısından nasıl anlamak lazımdır?

 69. İnsanlara hizmet etme hususu için, ne kadar vakit ayırmalıyız?

 70. Hayat-ı içtimaiyede günahlara maruz kalıyoruz. Kırsal kesimde günahtan uzak bir ortama çekilsek daha iyi olmaz mı, ne dersiniz?

 71. Sohbete davet edilip gittiğimizde bizlere para veya maddi bir şey hediye edilmek isteniliyor. Almamakta ısrar ediyoruz. Bazen de sadaka kutusuna koymak için alıyoruz; almak uygun mudur?

 72. Tebliğ yapan ve ancak dediklerini yaşamayan insanlara nasıl bakacağız?

 73. Büyük başarılar bir kısım insanlara mal edilerek anlatılıyor. Bunun böyle olmadığını nasıl anlatabiliriz?

 74. Ben (...) tarikate devam etmekle beraber Risaleleri iştiyakla okuyorum. Bırakıp da Nur cemaatine geçmeli miyim? Yoksa devam edip de Risaleleri okusam olur mu?

 75. Birisi, "Ben Hanefi mezhebindeyim ve Nurcuyum" deyip, yine hadislere bakarak bazı hükümleri çıkarıp, namazda ayakları başkasının ayağına yapıştırması, her tekbirde elleri kaldırması, bu hizmette nasıl karşılanmalı? Bu kişiyi dershanede tutmak nasıl olur?

 76. Ömrünün yirmi beş yılını tarikatte geçirip, sonradan Nur talebesi olan bir ağabeyin; "Tüm tarikatlerin meslek ve meşreplerini bırakıp, Risale-i Nur'a şakirt olmaları gerektiğini" söylemesi doğru mu?

 77. Kadınların evlilik sonrası hizmetlerinin devamı nasıl olmalı, eşi izin vermiyorsa ne yapmalı? Hatta kandillere katılmanın bile dinen caiz olmadığını söyleyenler var!

 78. "Ferdi elde edemeyeceğimiz makamları cemaat ile elde etme imkanını Allah bu zamanda bize bahşetmiştir. Bu mana, tamamen bu zamanın zorluğuna ve şartların ağırlığına binaen Allah’ın bir ihsan ve ikramıdır." Bunun dayanağı nedir?

 79. Risale talimi mi önemli, yoksa meşrebe körü körüne bağlılık mı önemli? Ayrıca Ramazan'da camilere bidatlar girmesi konusunu soracağım. O dönemde Türkçe ezan sadece Ramazan'da mı okunuyordu?

 80. Üstad, dünyaya hiç bakmamayı salık verirken, bugün Nurlarla irtibatlı kimselerin, dünyevi hadiseleri takip etmeleri, nasıl değerlendirilmeli?

 81. Belli bir dönemde çok risale okuduk, ancak aynı isteğimizi hep koruyamıyoruz. Vaktimizi hizmetle mi, yoksa şahsi okuma ile mi geçirmemizi tavsiye edersiniz?

 82. Üstad Hazretleri, bu zamanda siyasetin hizmetimize zarar vereceğinden bahsediyor, siyasete girmenin ölçüsü ne olmalı, siyasete girip de dine hizmet edilebilir düşüncesi şeytanın oyunu mudur?

 83. Hizmetteki ağabeylerin, yardım yaptığımız halde, daha fazla beklenti içerisine girmeleri, hâl ve kal diliyle söylemeleri ne kadar doğrudur?

 84. Zulüm gören bir milletin, zulmüne bilerek sebeb olan Müslüman kardeşine ayaklanması, dini açıdan nasıl değerlendirilmelidir?

 85. Külliyatı alıp, hizmet olmayan bir yerde, yapayalnız kimselere vesile olmak... Kişi ferdi hareket edip, yalnız başına hizmet edebilir mi?

 86. Derse yeni gelen öğrenci ve çalışan kardeşlerleri, iman ve Kur'an derslerine kazandırmak için, iyi ve güzel bir diyalog nasıl olur?

 87. Dışardaki nisa tanıdıklara da risale verip okumalarını sağlamak uygun mu, değil mi?

 88. Pek çok din, mezhep, tarikat ya da felsefi görüşler var. Herkesin farklı eğitimi, akıl ve zeka düzeyi, yetiştirilme şartları var. Bu yüzden herkese kendi inancı doğru gelebilir. Kendi yolumuzun doğruluğunu nasıl anlayabiliriz?

 89. Risale-i Nurları aileme nasıl tanıtabilirim, başka eserlerle karşılaştırma yapmak ne kadar doğru?

 90. Yapabileceğim işlerde, kabiliyetim olan alanlarda kendime güveniyorum."Allah´ın izniyle yaparım." diyorum. Bu enaniyet oluyor mu? Hizmete zarar verir mi?

 91. Hizmetlerle ilgilenen ağabeylerin ve vakıfların, üst düzey (zengin, doktor, vs...) insanlarla daha çok ilgilenmeleri, avam tabakasını takmamaları, yeterince ilgi göstermemeleri ne kadar doğrudur; bu tip hatalardan dolayı hizmet bırakılabilir mi?

 92. Hizmet dairesinde, bir insanı kazanabilmek belki seneler sürüyor, ama kaybetmekse çok ani olabiliyor. Bunun için bir suçlu aramak doğru mu, yoksa kısmet değilmiş deyip çekilmek mi gerekiyor?

 93. Hizmet edenler, niçin bu kadar ayrı gruplar halindeler, yeni tanıştırdığımız kişilere nasıl izah edebiliriz, bize nereyi tavsiye edersiniz?

 94. Kişinin kendi yaşamadığı hakikatleri başkalarına ders veremeyeceği ve verdiği takdirde bundan mesul olacağını duymuştum, bu doğru mudur?..

 95. İnsanların kusurlarını kendilerine nasıl söylemeliyiz? Risalelerde bu konuda bir izah var mıdır?

 96. İslam tarihinde hak adına hareket eden grupların, zamanla içtihat farklılığı ile birçok gruba ayrılıp hizmet etmişler. Bununla birlikte şahsi his ve duygular da karışabilir de, Nur cemaatindeki ayrılmaların nedeni nedir?

 97. Hizmette bulunan insanlar, bu iklimi hiç solumamış kişilerle ilişkilerini nasıl ayarlamalı ve elastikiyetini ne ile belirlemelidir?

 98. Kamuda çalışan biri olarak nasıl hizmet edebilirim?

 99. Bizim, hizmetimizi hangi kaynaklarla yürüteceğimize dair Üstadımız'ın görüşleri nelerdir; hizmetin gelirleri nelerdir?

 100. Zamanımızda Risale-i Nur dairesine girmeden de hizmet yapılabilir mi? Üstadımız hizmet-i imaniyede Nurlardan başka yöntemleri de önermiş miydi?

Yükleniyor...