Külliyat Hakkında

İçerikler


 1. Risale-i Nur Külliyatı'nın telif tarihleri hakkında kronolojik bilgi verir misiniz?

 2. Risale-i Nur Nedir, Risaleler Hakkında Ayrıntılı Bilgi Verir misiniz?

 3. Bilindiği gibi Risale-i Nur Külliyatı on dört kitapta toplanmıştır. Ancak eserlerde yüz otuz küsur risaleden bahsedilir. Bu risalelerin neler olduğunu açıklar mısınız?

 4. Risale-i Nur'da Toplam Kaç Ayet Tefsir Edilmiş, Kaç Hadis Geçmektedir?

 5. Rumuzat-ı Semaniye Risalesi nedir? Neden gizli tutulmuştur, neden bahsetmektedir?

 6. İnsana verilen cüz'i iradenin kiminde daha güçlü kiminde daha zayıf olması yaratılıştan mıdır?

 7. Risale-i Nur Külliyatı'nı Şematik Olarak Gösterir misiniz?

 8. Risale-i Nur niçin sadeleştirilemez? Orijinal nüshaların muhafazasına ve neşrine niçin ehemmiyet vermeliyiz? Risaleleri nasıl anlayabilirim?

 9. Kızıl İcaz ve Talikat eserleri hakkında bilgi verir misiniz?

 10. Külliyattaki kitapların içerikleri nelerdir, konuları nelerdir, nelerden bahseder, genel hatlarıyla bilgi verir misiniz?

 11. Risale-i Nur Külliyatı'nın Kırmızı Ciltli Olmasının Hikmeti Ne Olabilir?

 12. Külliyat'ta sıklıkla bahsedilen "Zülfikâr", "Siracü'n-Nur", "Tılsımlar Mecmuası" eserleri hakkında bilgi verir misiniz?

 13. "Şeker Mektubu" diye bir mektup var mıdır?

 14. Risalelerin dili tam olarak nedir; Osmanlıca mı, Farsça mı, Arapça mı, Türkçe mi?

 15. "Cemaat" ve önemi hakkında Risalelerde bilgi var mıdır?

 16. Risalelerde temsillerden sonra; "وَ ِللهِ الْمَثَلُ اْلاَعْلٰى" âyetinin zikredilmesinin amacı ne olabilir?

 17. Asar-ı Bediyye, Sözler ve Kastamonu Lahikası'nda geçen "Lemeat"ların farklı olmasının sebebi ne olabilir?

 18. Külliyat'taki kitapların isimlerini kim koymuş ve ne anlam ifade etmektedirler?

 19. Risalelerde, Ayetlerin Başında Neden Bismillah Yok?

 20. Risalelerde, aynı anlama gelen kelimelerin ard arda kullanılmasının ne gibi hikmetleri olabilir?

 21. Risale-i Nur Külliyatının tamamına da "Sözler" denilmesinin hikmeti ne olabilir?

 22. Risalelerin bir kısmında ayet mealleri verilmemesinin hikmeti ne olabilir?

 23. Risalelerdeki tekrarların hikmeti nedir? Mesela, tevhid hakkında birkaç risale olsa yeterli olmaz mıydı?

 24. Risalelerde telif edilmeyen kısımlar neden var? Bazısı yazılmış ama basılmamış, unutulmuş, kaybolmuş, varislerin tensibine bırakılmış, ileride yazılacak gibi konularda bilgi verir misiniz?

 25. Münazarat adlı eserin sonradan değiştirildiği iddia ediliyor. Böyle bir şey var mıdır, iftira mıdır?

 26. Mektubat'ta yazılı olan, fakat şimdi basılmamış ve büyük kısmı Arapça olan Mektubat kitabı olduğu doğru mu?

 27. Risalelerde neden her konu başlığı için farklı bir kelime kullanılmış? Sır, Nükte, Nokta gibi...

 28. Risalelerin "İlk Dönem Eserleri" ile "Yeni Said Dönemi Eserleri" arasında fark görünmüyor! Üstad'ın ilmi kuvveti ile yazdığı eserler ile O'na yazdırılan eserler farklı olmalı değil mi?

 29. Risalelerin bazı yerlerinde "Makam münasebetiyle buraya alındı." şeklinde ifadeler geçiyor. Bunları nasıl anlamak lazım?

 30. Zülfikâr, Sirâcü'n-Nur ve Tılsımlar Mecmuası neden Külliyata dahil edilmeyip, Asâ-yı Mûsâ ile İman ve Küfür Muvazeneleri kadar yaygın değiller?

 31. Risale-i Nur’daki kitapların isimleri ve ara başlıkları başka eserlerde de var mı? Bunun hikmeti ne olabilir?

 32. Risale-i Nur’daki risalelerin, sırasının ve numarasının bir hikmeti var mı? Misal Yirminci ve Yirmi Birinci Lem’a niçin ihlas hakkındadır?

Yükleniyor...