Nur Hizmetleri

İçerikler


 1. Namazdan sonra yaptığımız tesbihatın hadislerden delili, ellerin ters çevrilmesi sünnette var mı?

 2. Meşveret Cemaati Hakkında Bilgi Verir misiniz?

 3. Beş vakit namazların arkasından yaptığımız tesbihatlerden sonra bazı sureleri okuyoruz. Bunların vakitlere göre ne gibi hikmetleri vardır?

 4. Üstad hayattayken Hüsrev Ağabey ile arasının açıldığı söyleniyor. Hüsrev Ağabey ki Üstad'ın Risalelerde çok övdüğü ve Risalelerde birçok mektubu geçen bir Ağabeydir. Neden Üstad izin verdiği halde Latin harflerine karşı çıkmış?

 5. Tesbihat'ta "min şerri, belai, fitnetin nisa" deniliyor. Neden sadece kadınlar denilmiş, erkeklerden de sığınmak gerekmez mi? Bir de Üstad'ın isminin geçtiği bölümleri kendi mi eklemiş?

 6. Tüm adabımuaşeret kuralları hakkında bilgi verir misiniz?

 7. Ali Uçar Kimdir?

 8. Vakıflık olayının dinimizde yeri nedir? Vakıf Ağabeylere tarihte kimleri örnek gösterebiliriz. Mesela Suffa Ashabı olabilir mi? Ya da buna işaret eden ayet ve hadisler nelerdir?

 9. Müslüman, herhangi bir tarikata veya bir mürşid-i kamile bağlanmak zorunda mı, mürşidi olmadan ilerlemek mümkün mü? Nur cemaatine mensup bir kişi tarikatta da devam edebilir mi?

 10. Nur cemaati neden bu kadar ayrılıklar yaşamış, neden bu kadar grup var? Yazıcı, Okuyucu, Med-Zehra, Meşveret,.. Ayrılma olmasaydı da hepsi bir olsaydı daha büyük bir kuvvet olmaz mıydı?

 11. Nurculuk Bir Tarikat mıdır, Tarikata Girmekte Bir Sakınca Var mıdır?

 12. "Nurcuların yaptıkları namaz tesbihati bid'attir." diyenlere nasıl cevap verebiliriz?

 13. Risale-i Nur'da Rabıta Yapmak Var mıdır?

 14. Bazı Ağabeyler hiç Risale-i Nur'a layık hareketler yapmıyorlar. Bu kişiler cemaatten ayrılacağını söylese, cemaatin yüzde yetmiş beşini arkasından götürebilecek birileri... Ağabeylere yapılan aşırı muhabbetin nedeni nedir?

 15. Şevkimizi Canlı Tutmak İçin Nelere Dikkat Etmeliyiz?

 16. Tesbihat'taki, "Ve hüve hayyün lâ yemut," ifadesinin akşam namazından sonra okunmamasının sebebi ne olabilir?

 17. Ders çalışmak ibadet midir? Derslerin zorluğundan ancak namazımı kılıyor, az da Risale okuyabiliyorum. Üstad bu konuda ne diyor?

 18. Risalelerde, Nur hizmetinin sahabe mesleği olduğu belirtilmektedir. Bu ne demektir? Sahabe mesleğinin özellikleri nelerdir? Bu özelliklerin dayanakları nedir?

 19. Efendimiz "Hiç kimse için kalkılmaz. Ancak Allah için ayakta durulur." diye buyuruyor. Sohbet öncesi veya esnasında gelen olursa, kalkmamamızı mı bize bildiriyor?

 20. Günümüzde Risale-i Nur talabesi olmak için, Risale-i Nurları yazmak gerekir mi?

 21. "Hüsrev'in bin kusuru olsa ben onun aleyhinde bulunmaktan korkarım..." Korkusuz Üstadımız dahi ona karşı gelmekten korkarken, neden diğer ağabeyler onun aleyhinde bulunmuşlardır?

 22. "Risale-i Nur okuyanlar ilmihal bilmiyor." deniyor, buna nasıl cevap verilebilir?

 23. Meşverette İstediğim Olmazsa Ne Yapmalıyım?

 24. Nefis terbiyesi için, tarikata mı intisap etmek gerekir, yoksa cemaate mi mensup olmak gerekir?

 25. İbadetlerimizi Yapmak İçin Bir Cemaate Girmek Zorunda mıyız?

 26. Nur cemaatinin birçok kolu var, hepsi de kendilerini esas görüyorlar. Bu durumda biz ne yapalım, kim gerçekleri söylüyor?

 27. Herhangi Bir Nur Cemaatine Katılmak İçin Ne Yapmak Lazımdır?

 28. İmanımın kurtuluşu için tek başına Risale-i Nur yeterli mi? Tefsir, hadis ve ilmihal okumak lazım gelmiyor mu? Dershanelerde neden tefsir, hadis ve ilmihâl öğretilmiyor? Üstad bu konuda ne önermiştir?

 29. Cevşen'in sonunda neden Nur cemaatine özel bir dua yapılıyor? Cevşen sahih bir dua ise, tüm Müslümanların istifadesine sunulurken, neden hususi manada Nur cemaatini belirten ifadelere bu genel anlamdaki dua kitabında yer veriliyor?

 30. Ashab-ı Suffe hakkında bilgi verir misiniz? Ayrıca Üstad'ın buna benzer bir uygulama ile talebelerine belirli miktar nafaka vererek, bu uygulamayı zamanımıza nasıl taşıdığını açıklar mısınız?

 31. Hizmet edenler neden bazen birbirleri ile uğraşıyorlar, şevklerini kırıyorlar?

 32. Maddi ve manevi füyuzat hislerini terketmek ne demektir?

 33. Barla'daki mezarda Bayram Yüksel ve Ali Uçar Ağabeylerin ismi yazıyor. Ortadaki mezar kime ait olduğu konusunda bir bilginiz var mı?

 34. Nurcuların imanla kabre girmesinin, kabirde azap görmemesine, cehenneme uğramamasına şümulü var mıdır?

 35. Nur cemaati şahs-ı manevi merkezli, lider ihtiyacı olmayan bir cemaattir. Bediüzzaman Hazretleri de kendisinden sonra kimseyi halife yahut vekil bırakmamıştır. Bu tarz ise mazinin geleneksel hizmet biçimine uymuyor. Bunun sebeplerini izah eder misiniz?

 36. "İslâm'da kişiye ancak çalıştığı kadar vardır." denir; ama Üstad bu hususta "Bir Nur talabesinin yaptığına başkası ortak olabilir şirketi maneviyece." diyor. Nasıl anlayabiliriz?

 37. Tesbihatta, nisaların şerrinden, fitnesinden belasından diye üç kez söylenmesinin nedeni nedir? Kadın fitnesi neden en büyük tehlikedir?

 38. Meşverete katılacak olan insanlar nasıl seçilmektedir, meşveret heyetinden çıkarılmak istenen biri ne yapmalı?

 39. Evlendikten sonra, evimde dersane havasını tutturamadım, eşimle birlikte cemaatle namaz kılamıyoruz, mütalaa yapamıyoruz, nasıl davranmam gerekiyor?

 40. Risaleleri çok okuduğu halde, amele dökemeyen, bildiğini yaşayamayanlara ne önerirsiniz? Zülcenaheyn olmak -ilmiyle amel etmek- hakkında ne dersiniz?..

 41. Manevi kazanç, iştirak-i amali uhreviye, sadece Nur cemaatlerine mi hastır?

 42. Hizmet için yapılan meşveretlerde, gıybetin sınırını nasıl tayin edeceğiz. Bazen gıybet çizgisini aştığımızı düşünüyorum. Hangi hususlara dikkat etmek gerekir?

 43. Hak yol hangisidir? Eğer Risale-i Nur ise, Nakşibendiler nerede, İran nerede, Taliban nerde, Şia ve Lübnan nerede, Hamas nerede, Kadiriler nerede?..

 44. "Gavs-ı A'zam, İmam Rabbani, İmam Gazali gibi büyük veliler de velayeti kübra yolundan gitmiştir." demişsiniz. Ama onlar yıllarca riyazet, halvet yaptıktan sonra bu yola girmişlerdir. Ancak sahabe mesleğinde riyazet ve halvet hiç bulunmamaktadır.

 45. Risaleleri bildiği hâlde bir insan; şehvetine esir olup namahreme bakmaktan haram levhiyata bakmaktan kendisini almıyorsa ne yapmalıdır?

 46. Sadakat nedir? Tesbihatta kullandığım sadikin kelimesine dahil olmama endişesi duyuyorum. Acaba tesbihattaki duaya dahil olabilmek için gerekli sadakat nedir?

 47. Risale-i Nur ile meşgul olan biri, eş seçiminde neye dikkat etmelidir; farklı meslek veya meşrepten veya Risaleleri hiç bilmeyenlerle de evlenebilir mi?

 48. Risale-i Nur'un Şahsı Manevisi Ne Demektir?

 49. Nur dairesine girmek için ya da Nur dairesindeki hizmetlere ve dualara hissedar olabilmek için, bir Nur cemaatine ya da ağabeye bağlı olmak şart mıdır? Risale okuyup ondan feyz almak, Nur hizmetlerine hissedar olmak için yeterli olmaz mı?

 50. Uzun tesbihatta "kadının fitnesi, şerrinden ve belasından" Allah'a sığınıyoruz; peki kadınlar bu kısmı okumamalı mı, yoksa nasıl okumalı?

 51. Diyalog Girişimleri Hususuna Nasıl Bakmak Gerekiyor?

 52. "Mahmud" ismi Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden midir? Tesbihatta okuyoruz ama; bu hususta ayet-hadis var mı?

 53. Nur Talabeleri Neden Kumaş Pantolon Giyiyorlar?

 54. Hizmetimizde, tasavvufdaki manasıyla "riyazat" ve "erbain" gibi uzletler veya süreçler var mıdır?

 55. Nur cemaatinin farklı meşrepleri arasında ortak bir meşveretin olması şart mıdır?

 56. Dinler arası diyaloğu eleştirenler mi haklı, olması gerekir diyenler mi haklı?

 57. "İştirak-i amal-i uhreviye" düsturu Nur talebelerine mi hastır?

 58. Hizmette bazı kardeşlerimiz, diliyle insanı incitmeyi âdet haline getirmişse, ondan zarar görünüyorsa, bu kardeşimizle fazla samimi olmamak uygun olur mu?

 59. Üstad Nur Risalelerinin "velayet-i kübra" yolunu açtığını ifade etmektedir. Bu Risaleleri okuyanların velayet-i kübradan hisseleri nedir?

 60. Risale-i Nur Mesleğinin Hakikatleri ve Özellikleri Nelerdir?

 61. "Peygamberim Hz. Muhammed (asv), ben onun hayatına bakarım; Bediüzzaman ve eserleri beni ilgilendirmez." diyen ve hizmetten haberi olmayan birisine Risale-i Nur'u nasıl tanıtacağız?

 62. Hayatını iman ve Kur'an hizmetine vakfetmek ne demektir? Vakıfın vazifeleri nelerdir? Bu zamanda vakıflığın ehemmiyeti nedir?

 63. Sahabe mesleği tasavvuftan daha üstünse, neden sahabelerden sonra gelenler bu mesleği sürdüremediler de tasavvufu başlattılar? Üstad'la, sahabe mesleğinin tekrar tahakkuk ettiğini dikkate alırsak, Üstadı nasıl değerlendirmeliyiz?

 64. Sabah namazında yapılan dönerli okuma yeni kardeşlere biraz ağır geliyor. "Niye yapıyoruz?.." diye sorduklarında cevap veremiyoruz. Dönerli okuma yapma hakkında bilgi verir misiniz?

 65. Dershanelerde Risale´den başka dinî kitap okunmasına ve tavsiye edilmesine Üstad Hazretleri ne diyor? Böyle bir şey hizmete zarar verebilir mi?

 66. Risale-i Nur mesleğinde "sadakat ve sebat" manalarını nasıl anlamalıyız?

 67. Hizmette fedakârlık, fenâ fi'l-ihvan gibi düsturları içimize yerleştirmeye ve fıtrat haline getirmeye nasıl muvaffak olabiliriz?..

 68. "Sadaka belayı defeder." hadisini, risalelerin okunması ve neşredilmesine nasıl tatbik edebiliriz?

 69. Aidat, yardım ve himmet istemenin risalelerde bir ölçüsü var mıdır?

 70. Risale-i Nurların yasak olduğu dönem hakkında bilgi verir misiniz; okumak mı yasaktı, almak satmak mı yasaktı, Risalelere özel bir kanun mu vardı?

 71. Ben yeni evliyim. Bekârken Risaleleri daha düzenli okuyordum. Şimdi hizmete devam ediyorum ama okuma konusunda eksikliklerim oldu ve bu benim içimde büyük boşluk oluşturuyor. Ne önerirsiniz?

 72. Güzel halleri devamlı hale getiremiyoruz. Kur'an, Cevşen, Risaleleri çokça okuyor, evrad okuyoruz. Fakat bazen de farzı dahi kılma isteği olmuyor. Daimi bir şevk, mutlak takva için ne yapmalıyım?

 73. Nur medreselerindeki abiler hep "Üstad" diyor. Hz. Muhammed (asv) fazla demiyorlar... Üstadı, Peygamber Efendimiz'den daha mı üstün görüyorlar?

 74. Üstad, zamanın cemaat zamanı olduğunu söylüyor. Eski zamanla günümüz arasında nasıl farklar var? Şahs-ı manevî teşkil etmenin şart ve esasları nelerdir?

 75. Üstadımızın, sürekli Hulusi Ağabey'e birincilik makamını vermesinin hikmeti nedir?

 76. Risale-i Nur okuyanlara "Nurcu" tabirini kullanmak doğru mudur? Nurculuk nedir?

 77. "Kendine bir iş bul, düşünme derin derin." sözünü Nur mesleği ile nasıl alakalandırabilirz?

 78. Risale-i Nur okuyan kardeşlerimizin, Üstad'a neden bu kadar taassubları var? İfrat ve tefritten nasıl muhafaza olunabiliriz?

 79. Risale-i Nur hizmetinin kerametinin tevafuklar olması konusunu açıklayabilir misiniz?

 80. Risale-i Nur’a intisab eden kişiler de; gerek okumaları, gerek tefekkürleri, gerekse tesbihatları ve sair evradlarıyla bir nevi seyrü sülûk aşamasına girmiş olmuyorlar mı? Yani belli aşamaları olan bir manevi gelişim sürecine girmiyorlar mı?

 81. Bu hizmetin, dershanelerin dönmesi için elbette ki büyük bir maddiyat gerekiyor. Cemaatin para kaynağını merak ediyorum.

 82. Meşverette alınan kararlara uyulması şart mıdır? Uyulmaması durumunda bir sorumluluk altına girmiş olur muyuz?

 83. Medrese-i Yusufiye, Medrese-i Nuriye ve Medresetü'z-Zehra kavramlarının açılımı nasıldır?

 84. Risale-i Nur hizmetlerinde ilmi ve fenni tahsil mi daha önemlidir, yoksa ihlas mı?

 85. Hizbullah, El-Kaide gibi örgütlerin eylemlerinin Risale hizmetinde yeri var mıdır?

 86. Risale-i Nur okuyan ve hizmet halkasına dahil olan kişiler, önceki alışkanlıklarını, huylarını değiştirirler mi, karakterleri değişir mi?

 87. Geniş daire hizmetleri nedir; Üstad nasıl bakmıştır? Geniş daire hizmetleri, Risale-i Nur'un planladığı bir hizmet türü müdür?

 88. "Niçin Risale-i Nur'un şahsı manevisi var da İslamiyet'in şahsı manevisi yok?" şeklindeki sorulara nasıl cevap verebiliriz?

 89. Yapılan hizmetlerden husule gelen sevapların iştirak-i emval-i uhreviye ciheti ile paylaştırılmasını anladım ama, şahsi ibadet sevabı nasıl paylaştırılır? O zaman tüm ibadetlerin sevabı dağıtılır, gibi bir şey çıkıyor ortaya. Bu nasıl olur?

 90. Dârülharp olan bir ülkede, dershanede cuma ve bayram namazı kılınabilir mi?

 91. Üstadımız Risale-i Nurların çeşitli yerlerinde, bu eserlerle meşgul olanların inşallah yüzde seksen doksanının kabre imanlı gireceği müjdesini vermiştir. Üstadımız işaret ettiği azınlık kimlerdir, bu gruptaki insanların özellikleri nelerdir?

 92. Yıllarını hizmete adamış, sonra bir şekilde ayrılmış bir zat için; "akıbetinin iyi olmayacağı, işlerinin yolunda gitmeyeceği" ifadelerinin doğruluk derecesi nedir?

 93. Hizmet nedir ve nasıl oluyor? Ne yapmakla hizmet etmiş oluyoruz? Risale-i Nur okumak, yazmak ve dinlemek hizmet etmiş olmak için yeterli midir?

 94. Resim öğretmeniyim. Resimlerle Risale-i Nur'u anlatmak istiyorum. İnsan ve hayvan tasvirlerini temsili çiçeklerle anlatacağım. Ortaya güzel bir çalışma çıkarsa, hizmet etmiş olur muyum? Çalışmalarımın dersanelere asılmasının bir sakıncası olur mu?

 95. Risale-i Nur'da ilköğretim öğrencilerinin seviyelerine uygun ve verilmesi gereken parçalar hangileridir?

 96. Sırat-ı müstakim üzere olmak gerçekten zor. Ailemizi maalesef dersane ortamına benzetemiyoruz. Ben bu ortamlardan gerçekten çok yıprandım. Evimde dershane havası oluşmuyor. Dışarıdaki yangından kendimizi nasıl muhafaza edebiliriz?

 97. Namaz tesbihatındaki sıralamanın hikmeti nedir? Yerini değiştirmede bir mahsur var mı?

 98. Dershanelere, sohbetlere sevemediğim kişiler yüzünden gitmek istemiyorum; tabi ki bu mazeret sayılmaz, ama görmek istemiyorum. Evimde ailemle istifadeye çalışıyorum. Ne dersiniz?

 99. Nur hizmetinin sahabe mesleği olmasını izah eder misiniz? Sahabe mesleğinin özellikleri ve dayanakları nelerdir? Bu meslek ve şuuruna sahip olabilmek için ne yapmalıyız?

 100. Irak'ta, Filistin'de, Afganistan'da kardeşlerimiz büyük eziyetler çekmektedirler. Cemaatin bu duruma tepkisiz kalmasının ya da az tepki göstermesinin hikmeti nedir acaba?

Yükleniyor...