Risale-i Nur Dersleri

İçerikler


 1. Risale-i Nur dersi nasıl yapılmalı? Kitaptan düz mü okunmalı, sadece kelime manaları verilmeli, yoksa ders cümle cümle üzerinde durularak mı yapılmalı? Bu konuda çok farklı şeyler duyuyoruz; umumi bir ders nasıl yapılır?

 2. Bazen derslerde Risaleler düz okunuyor. Evde kendimiz de okuyabiliriz. Bunun farkı nedir, derse gitmenin asıl gayesi nedir?

 3. Ders yapan kişide olması gereken özellikler nelerdir, cemaat istifade edemiyor, konu açılamıyorsa, ne yapılmalıdır?..

 4. Risale-i Nur dersleri okumaya nasıl başlanmalı, ders nasıl bitirilmeli? Kimisi Üstad'ın derse âyet ve hadis meal ve izahları ile başladığını söylüyor. Bilgi verir misiniz?

 5. Üç Aylar; Mevlid, Regaib, Mirac, Berat kandilleri, Ramazan ve Kadir Gecesinde Risale-i Nur'dan okunabilecek yerler nerelerdir?

 6. Derslerden Sonra Fatiha Sûresi'ni Okumamızın Hikmeti Nedir?

 7. Nurcuların derslerinde sadece Risale-i Nur okumalarının sebebi nedir? Hem Risale-i Nur'da tüm İslamî sorulara cevap bulunmaz. Böyle yapmak insanları diğer ilimlerden mahrum etmez mi?

 8. Risale-i Nur dersleri sırasında izahat yapılmalı mı? Bunun ölçüsü ne olmalıdır?

 9. Ders okuyan kişilerde bulunması gereken vasıflar nelerdir? Salahiyet, ehliyet, takva, ihlas, vukufiyet gibi manevi şartları da içeren bilgiler verir misiniz? Külliyatı kaç defa bitirmek gerekir?

 10. Peygamber Efendimiz ve Üstadımız Risale-i Nur derslerine gelirler mi, hangi durumlarda gelirler, ihlaslı olmak mı gerekir?

 11. Derslere Yeni Gelenlere Hangi Risaleleri Okumalıyız?

 12. Risalelerden ders yaparken, izah edilip edilmemesi ve Risale-i Nur haricindeki bilgilerden de istifade edilmesi hususunda ne dersiniz?

 13. İslamiyet'i bildiği hâlde yaşamayanlara nerelerden ders yapılmalıdır?

 14. Bir haftada kaç derse gitmeliyiz; Risalelerde bir ölçü var mıdır?

 15. Ev Derslerinde Neler Okunmalıdır?

 16. Malayani şeyleri terk etmek konusunda Nur derslerinin yeri nedir?

 17. Risale sohbetlerinde, Peygamber Efendimiz herkesten üstün olduğu hâlde Üstat'tan daha çok, Peygamberimiz'den daha az bahsediliyor; sanki Üstad'a daha çok değer veriliyor, gibi görülüyor... Konu hakkında bilgi verir misiniz?

 18. Üstadımız, Yeni Yazıyla Basılan Risalelerden Ders Yapar mıydı?

 19. Risale-i Nur derslerinde, başka kaynaklardan örnekler verilebilir mi?

 20. Risale-i Nur derslerinde seyrü sülûku tamamlamak, âlem-i imkân ve vücûbu keşfetmek ve tecelliyât-ı Zâtiyyeye mazhar olmak hâsiyeti var mıdır? Varsa bu yol herkese açık mıdır?

 21. Ders yapmada; "kabiliyeti olmayan ders yapmamalı", diyorsunuz. Merak ettiğim şu, ondan başka kimse yoksa ders yapılmamasından o mesul mü?

 22. Risale-i Nur'dan bahisler okurken, hizmet ederken, Üstad'dan bahsetmek, onu övmek doğru olur mu acaba?

 23. Risale dersleri yapılırken, hadislerle teyid edilebilecek yerler varken, neden hadislerden bilgi verilmiyor? Yoksa bu tip bir ders hizmet metoduna aykırı mıdır?

 24. Sohbet yapan kişiye sohbet anında müdahale yapılır mı? Çünkü bütün cemaat o meseleyi yanlış anlıyor. Karşıdaki kişiyi de kırmamak gerekiyor; bu konuda yardımcı olur musunuz?

 25. Cemaate ders yapan kişiler, hangi noktalarda cemaatin rızasını aramalı, hangi noktalarda aramamalı? Bu tür mevzularda ihlas, riya ve cemaatin rızası dengesi nasıl korunur?

 26. Bir Nur talebesinin diğer cemaatlerin veyahut tarikatların derslerine katılması, o kişinin Risale-i Nur'dan alacağı feyzi düşrür mü?

 27. Neden Evde Okumayıp da Haftalık Derslere Gidiyoruz? Derslere gitmek için Risalelerden delil var mı?

 28. Ders okurken, bazı meselelerin anlaşılması için temsil yoluna başvurulabilinir mi, temsilin tebliğdeki yeri nedir?

 29. Ben ders okurken, iki kişi kalkıp başka odaya geçtiler, çok üzüldüm. Diğer kardeşlerimle paylaşmak için soruyorum; ders Risale-i Nurlar için mi şahıs için mi dinlenir?

 30. Peygamber Efendimizin o zamandaki sohbetlerindeki azim feyizleri, Risale-i Nur derslerinde de bulunur mu?

 31. Risale-i Nur derslerine katılımı nasıl arttırabiliriz? FETÖ'den dolayı derslere iştirakta zayıflamalar var, hizmet düsturlarımıza muvafık, nasıl takviye yapılabilir?

 32. İnsanlara güzelliklerden nasıl bahsedebiliriz, onları nasıl çekebiliriz? İslami ve iman hakikat derslerini nasıl sevdirip, iştirak etmelerini sağlayabiliriz?

 33. Birini derse ne zamana kadar çağırmaya devam etmeliyiz? "İstediğin kadar çağır, ben oraya gelmem." diyorsa ne yapmalıyız? Her şey ortada apaçık dururken bunların gelmemesini neye bağlayabiliriz?

 34. Bir insanın Risale-i Nur derslerine katılmasına ailesi engel oluyorsa, o insan ne yapmalı?

 35. Ders anlatmak için kürsüye çıkıp, çoğu zaman Nurlara perde olan kişilere anlatmaya çalıştıysak da kabullenilmiyor. Ne yapmamızı tavsiye edersiniz?

 36. Bazı Ağabeyler Kürtçe risale okunmasını hoş görmeyip, orjinalini muhafaza adına Türkçe okunması gerektiğini ifade ediyorlar. Kürtçe derslerin yapılması uygun mudur?

 37. Risaleleri nasıl izah etmeliyiz, herkes kendi idrakine göre anlıyor, bizim ölçümüz ne olmalı, nasıl anlayıp izah etmeliyiz?

 38. Risale-i Nur derslerinden bazılarını anlayamıyorum, özellikle tefekküri mevzularda zorlanıyorum. Ne önerirsiniz?

 39. Neden Risale-i Nur sohbetlerinde hep Risale okunuyor da Kur'an-ı Kerim okunmuyor?..

 40. Cemaatin kendi içinde ayrılık yaşaması, derslerin eskisi gibi devam etmemesi, derse gelenlerin sayısının az olması gibi problemler neden oluyor ve bunda da bir hayır var mıdır?

 41. Hanım ablalarımızdan bazısının ders videoları yayınlamaları uygun mudur? Üstadımız buna cevaz vermiş midir?

 42. Umumi derslerde izah olmaması, düz okunması, dönerli okumanın bile daha çok istifadeye medar olacağı ifade ediliyor. Herkese hitap etmeyen bu durum nasıl yorumlanabilir?

 43. Bayanlardan müteşekkil bir cemaate -bayanların kamera ve mikrofonları kapalı olmak kaydıyla- bir ağabeyin ders yapması uygun mudur?

 44. Risale-i Nur ile Üstad arasındaki dengeyi nasıl kurmalıyız; ikisinden birini ön plana çıkarmak doğru mudur?

 45. Ders yapma ve meşveret ekibinde olmayı ısrarla isteyen, lahika okuma görevini küçümseyen kardeşe nasıl davranmak icab eder? Küsmemesi için katlanmak mı, hizmetin selametini düşünmek mi lazım?

 46. Umumi derste söylenen "Risale-i Nur haricindeki her sohbet İsrailiyat gibi etki yapar, yemeğin kıvamını bozar. Hadis-meal dahi bu bağlamda değerlendirilmeli." şeklindeki ifadelere nasıl cevap vermeli?

 47. Ders günlerinde, cemaatin telefonla sık sık aramaları beni sıkıyor. Bakış açım nasıl olmalı?

 48. "Lahika derslerine günlük on sayfa Risale okuyanlar girebilir." şeklinde bir kuralımız var. Herkesi almadığımız için eleştiriliyoruz, ne önerirsiniz?

 49. "İlim ve tarikattan gelen eski sermayeleriyle ona kuvvet vermek ve genişlemesine çalışmak" ile "Lügatların mânâlarını söyleyerek aynen okumak daha müessir ve daha efdal" cümlesi zıt değil mi?

 50. "Lahika derslerine sadece Risale okuyanlar girebilir." şeklinde bir kural var mı? Risale okumalarımı aksattığım için bu müzakerelerden mahrum edilmem doğru mu?

 51. Üstadımız nazardan kaçınmıştır. Peki ders anlatan insanlara pür dikkat bakılıyor, onlara isabet-i ayn olmaz mı? Ders yapmayı mı dinlemeyi mi tercih etmeliyiz?

 52. Üstadımız zamanında kalabalık ders halkaları yoktu, bu zamanda bizim çok kişi olarak bir araya gelmemiz, toplanmamız uygun mu?

 53. Umumi derslerde cemaate; Yirmi Dokuzuncu Lem'a yani Tefekkürname'nin tercümesi ders olarak okunur mu?

 54. Birisine Risale okurken acaba yapabildim mi diye düşünüyorum, kusurlu görüyorum, doğru bir düşünce mi?

 55. Nur derslerinin meslek veya yaşa göre ayrılmasının dayandırıldığı bir hadis veya düstur var mı? Peygamber Efendimiz ilim meclislerinde rütbe ayrımı yapmadan herkesi bulundururdu!

 56. Genç kardeşlerimize; İslamiyet ve imanın inkişafı için hangi derslere öncelik vermeliyiz?

Yükleniyor...