Block title
Block content

"Şu âlem, görünen ve görünmeyen bütün tabakat ve envâiyle... Ve o tabakat ile envâ, bütün erkânıyla,.. Ve o erkân bütün âzâsıyla,.. Ve o âzâ, bütün eczâsıyla,.. Ve o eczâ, bütün cüz’iyatıyla,.." izah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainat bir alemdir, bir bütündür. Bu alem içinde yani kainatta, tabakalar ve türler vardır.

Mesela; toprak bir tabaka ve nevdir, su bir tabaka ve türdür, ışık bir tabaka ve nevdir vs. Kainatta böyle külli ve her şeyi kuşatan ana ve temel türler ve tabakalar vardır. En meşhurları dört unsurdur ki; bunlar toprak, hava, su ve ateştir. İşte tabaka ve nevden kastedilen bunlardır.

Erkan ve aza ise;
bu külli tabakların bileşenleridir. Yani toprağı oluşturan element ve moleküller gibi. Tabakaların alt birimleri de diyebiliriz.

Cüz'iyat
ise; bu erkan ve azaların içindeki temel madde birimleridir. Atom ve zerreler gibi. Mesela insanın bedeni bir bütündür; deri, cilt, kan ve et gibi bedeni çevreleyen şeyler tabakalarıdır; bunlardan hasıl olan aza ve organlar ise erkanlarıdır; organlar içinde çalışan hücreler ise cüzleridir. Aynı sınıflandırmayı kainat ve içindeki unsurları için de tatbik edebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...