Block title
Block content

"Şu âlemi ve rû-yi zemini o büyük misafirlere misafirhane yapmıştır." Buradaki "büyük misafirleri" nasıl anlayabiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Büyük misafir" kavramı, çok geniş bir kavram olup, bu kavramı belli bir zümre ya da cinse hasretmek kavramı daraltmak anlamına gelir.

Dünya Allah’ın isim ve sıfatlarının sergilendiği muhteşem bir sergi salonudur. Bu muhteşem serginin seyircileri ise başta Allah’ın kendi kudsi nazarı olmak üzere peygamberler, melekler, âlimler, evliya, cinler ve ruhanilerdir denilebilir.

Ama âyetlerde de ifade edildiği gibi, dünya misafirhanesinin en büyük ve en değerli yaratılmış olan misafiri insandır. İnsanlar içinde de peygamberler ve onun izini takip eden âlim ve evliyalardır. Peygamberler içinde de en büyük misafir, her şeyin onun yüzü suyu hürmetine yaratıldığı Habib-i Ekrem (asm)’dır.

"Levlâke levlâke Lema halaktül-eflâk = Sen olmasaydın, sen olmasaydın, Ben âlemi yaratmazdım."(1)

" Biz seni âlemlere rahmet olarak gönderdik." (Enbiyâ, 21/107)

Andolsun içinizden size aziz bir peygamber gelmiştir." (Tevbe, 9/128)

" Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle Allah'a çağıran ve nur saçan bir kandil olarak gönderdik."  (Ahzab, 33/45-46)

“Ve sen elbette yüksek bir ahlâka sahipsin.” (Kalem, 68/4)

Bu ve buna benzer çok âyetler, zımni ve işari olarak hem "Levlake..." hadisini hem de büyük misafirin kim olduğunu bize haber vermektedir.

(1) bk. Suyutî,  el-Leâli'l-Masnûa.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...