Block title
Block content

"Şu âlemi ziyalandıran şemsin, bir sineğin gözüne tecelli ile girip ışıklandırması mümkündür. Ve ateşten bir kıvılcımın gözüne girip tenvir etmesi imkân hâricidir. Çünkü, gözü patlatır. Kezâlik bir zerre, Şems-i Ezelî'nin tecellisine mazhar olur.." izah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İ’lem Eyyühe’l-Azîz! Şu âlemi ziyalandıran şemsin, bir sineğin gözüne tecelli ile girip ışıklandırması mümkündür. Ve ateşten bir kıvılcımın gözüne girip tenvir etmesi imkân hâricidir. Çünkü,  gözü patlatır. Kezâlik bir zerre, Şems-i Ezelî'nin tecellisine mazhar olur. Fakat Müessir-i Hakikî'ye zarf olamaz...

Şu âlemi ışıklandıran güneş, bir sineği de aydınlatır, ona da yol gösterir. Sineğe yolunu gösteren, güneşin o azametli cirmi değil, ışığının sinek gözündeki cüzi bir tecellisidir. Güneş tecelli olarak o küçük göze girdiği halde, onun ateşinden küçük bir kıvılcım o küçük göze girse onu patlatır, kör eder.

Aynen öyle de, bütün eşya ve her bir zerre Allah’ın isimlerine ayna olarak, ve O’nun kudreti, ilmi ve iradesiyle çok işler görmektedirler. Ancak, bunları o eşyanın kendilerinin yaptığını vehmetmek, bu İlâhî sıfatların o varlıklarda olmalarıyla mümkün olabilir ki  bu, ateşten bir kıvılcımın göze girmesine benzetilmiştir. Yâni, eşya Allah’ın sıfatlarına hiçbir cihetle sahip olamazlar. Ama, o sıfatların tecellileriyle kendi güç ve kuvvetlerinin, kendi ilim ve iradelerinin çok ötesinde işler görebilirler.

Eşya; esmâ ve sıfat tecellilerine bir perdedirler, ama  hakiki müessir olamazlar. Yâni, gerçek yapıcı, hakiki tesir sahibi olma vasfını yüklenemezler; gözün hakiki bir kıvılcımı içine alamaması gibi. Bir ayna güneşten aldığı ışığı başkalarına aksettirmekle o ışığa sahip olamaz, onda gerçek tesir sahibi olduğunu iddia edemez. İlâhî isimlerden örnek olarak Rezzak ismini düşünelim. Her bir meyve ağacı Rezzak ismine aynı olur, Allah’ın onda yarattığı nimetleri başkalarına takdim eder. O, bu haliyle bir aynadan farksızdır. O isme ayna olur, ama hakiki rızık verici olamaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...