Block title
Block content

"Şu bilbedâhe san’at-ı eşyada görünen hikmet-i âmme içindeki inâyet-i tamme ve o inâyet içinde parlayan rahmet-i vâsia..." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kainatta her bir eşya üstünde görünen umumi hikmet, yani her bir şeyin faydalı ve işe yarar halde bulunması, Hakim olan Allah’ı, akla açık bir şekilde gösterir. Günümüzdeki fen ilimleri eşyanın ve sanatların hikmetlerini zahir bir şekilde akla gösteriyor.

Mesela; tıp ilminin beyanına göre, sadece karaciğerin dört yüz ayrı ayrı hikmet ve vazifesi var. Bitkileri inceleyen botanik ilmine göre; her bir bitki türünün yüzlerce fayda ve yararları var. Bütün bunlar kainatta her şeyin hikmet ve maslahat üstüne yaratıldığının bir ispatı hükmündedir. Bu hikmet ve faydalar da bir levha gibi Allah’ı ve onun Hakim ismini bize gösteriyor.

Sonra bu nihayetsiz ve umumi hikmet ve faydalar içinde bir inayet manası hükmediyor, yani ikram ve ihsan manası görünüyor. Bütün mevcudatı sayısız fayda ve hikmetle donatmasının arka cephesinde, ikram ve ihsan manası vardır. Yani her bir hikmet ve fayda, aslında bir ikram ve ihsanın aracı ve vasıtası hükmündedir. Tabir yerinde ise; Allah, hikmet ve fayda yolu ile bize ikram ve ihsanda bulunuyor. Bu yüzden en basit bir azaya bile yüzlerce binlerce maslahat ve fayda takmış. Bu yüzden her bir hikmet ve faydaya, ikram ve ihsan nazarı ile bakabiliriz.

Sonra bu sınırsız ve umumi ikram ve ihsanlar içinde veya arka cephesinde umumi ve geniş bir şefkatin manası görünür. Yani; Allah’ın mahlukata hikmet aracılığı ile vermiş olduğu sonsuz ihsan ve ikramları tetikleyen ve gerekli kılan, Allah’ın mahlukatına olan sonsuz şefkat ve merhametidir. Kainatın hikmetli ve ihsanlı yüzüne bakıldığı zaman, arkasında sonsuz şefkatli bir Zatın olduğu güneş gibi görünüyor. Her bir hikmet içinde ihsan ve ikram, ikram ve ihsan içinde şefkat, şefkat içinde de Allah’ın Zatı yani; tevhit zahir bir şekilde parlıyor.

Yeni doğmuş bir yavrunun çaresiz ve aciz bir anında, rızkının kan ve yağ içinden safi bir süt şeklinde gönderilmesinde; hem hikmet, hem ikram, hem şefkat, hem de tevhit manası güneş gibi parlıyor. Daha bunun gibi sayısız hikmet ve ikram nişaneleri Allah’ı bize gösterip tanıtırır.

İligili yeri okumak için tıklayınız: 

Sözler, Yirmi İkinci Söz İkinci Makam Yedinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...