Block title
Block content

"Şu çirkin, ölü, câmid ve çoğu kışır olan dünyada hüsün ve cemâl, yalnız göze güzel görünüp ülfete mâni olmazsa yeter." "Ülfete mâni olmazsa" ne demektir? Alışkanlık anlamına gelen "ülfet" olumsuz bir şey değil mi?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Ülfet, burada bir şey ile yakınlaşmak ve dostluk kurmak anlamında kullanılıyor. Bir insan tiksinti veren çirkin şeyler ile ülfet kuramaz. Bu yüzden tiksinti ve çirkin olan şeylerin gizlenip saklanması gerekir. Ancak bu şekilde insan o şeye ülfet edebilir, yani dostluk ve yakınlık gösterebilir.

Mesela, insanın derisi olmayıp, iç azaları görünse idi, kimse kimseye bakıp bir ülfet peyda edemezdi. Allah insanları birbirine yakınlaştırıp ülfet kurabilmeleri için güzel ve estetik bir deri ile kaplamış. İşte dünyada çirkin ile güzel iç içe olup dünyanın bir çok şeyi kışır ve kabuk olduğu için, güzellik kavramı bazı şartlar ile kemal kazanıyor. Bu şartlar olmasa, güzellik sönüp gidiyor. İnsanın derisinin olmadığında güzelliğinin gitmesi gibi. 

Cennette ise, çirkin ve insana tiksinti verecek hiçbir unsur olmayacağı için her şey kemal ve cemal de olacak. Hurilerin bacağındaki ilikleri göründüğü halde ayrı bir güzellik ve letafette olacak mesela. Bu durum dünyada olsa tiksinti verir. İlikleri görünen iki eşin dünyada bir ömür sürmesi elem ve ıstırap olurdu. 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...