"Şu eczahane-i kübra-yı âlemde, Hakîm-i Ezelî'nin mizan-ı kaza ve kaderiyle alınan mevadd-ı hayatiye, hadsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve her şeye şamil bir irade ile vücud bulabilir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tabiri caiz ise, kader, bir şeyi ölçüp biçmek ve her cihetini hesaba katarak planlayıp tasarlamak demek iken, kaza da o planı ve tasarıyı eyleme ve uygulamaya dökmek demektir. Kaderde ilahi ilim kaza da ise ilahi kudret hükmeder.

Mesela, incir ağacının bütün keyfiyetleri incir çekirdeğinde ince bir plan ile tasarlanıp içine derç edilmiştir. İncir çekirdeği bu hali ile kadere, incir ağacı da kazaya örnek teşkil eder. İncir çekirdeğinde incir ağacına lazım ne kadar hayat maddesi varsa, hepsi plan ve program olarak tasarlanmıştır. Âdeta bir kimyagerin ilacın formül ve dozajını ayarlaması gibi, kader de incir çekirdeğine incir ağacı ile ilgili bütün incelik ve ayrıntıları mizanlı, yani ölçülü bir şekilde tespit ve tayin ediyor. Sonra kaza yani İlahi kudret bu çekirdekteki kaderin planını harfiyen uyguluyor.

Özetle, bir incir ağacının hayatına ne lazım ise kader ince ve ölçülü bir hesap ile onu hesaplar, kudret de bu hesabı eyleme döker, yani ifa eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...