"Şu eczahane-i kübra-yı âlemde, Hakîm-i Ezelî'nin mizan-ı kaza ve kaderiyle alınan mevadd-ı hayatiye, hadsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilim ve her şeye şamil bir irade ile vücud bulabilir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her şey önce Allah’ın ilm-i ezelisinde takdir edildi, sonra da o kader planına göre bu kâinat ve içindeki mahlûkat O’nun kudret ve iradesi ile vücuda çıkarıldı. Zaten kaza da o ezeli planı fiiliyata dökmek demektir. Kaderde ilim, kaza da ise kudret hükmeder.

Mesela, incir ağacının bütün hususiyetleri, onun çekirdeğinde ince bir plan ile derç edilmiştir. İncir çekirdeği kadere, ondan çıkan ağaç ise kazaya misaldir. Âdeta bir kimyagerin ilacın dozajını ayarlaması gibi, kader de incir çekirdeğine ağacın her şeyini mizanlı ve hikmetli bir şekilde tespit ve tayin ediyor. Sonra İlâhî kudret bu çekirdekteki kaderin planını harfiyen uyguluyor ve ağaç böylece vücut bulmuş oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...