Block title
Block content

"Şu 'Elhamdülillah' cümlesi, herbiri niam-ı esasiyeden birine işaret olmak üzere, Kur'anın dört suresinde tekerrür etmiştir. O nimetler de; neş'e-i ûlâ ile neş'e-i ûlâda beka, neş'e-i uhra ile neş'e-i uhrada beka nimetlerinden ibarettir." İzah?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Neşe-i ula, ilk diriliş olup insanın yoktan var edilip dünya hayatına gönderilmesi ve bu dünya hayatında varlığının her an devam ettirilmesidir. Zira varlığımız kayyumiyet sırrı ile her an devam ettiriliyor. Tabiri caiz ise Allah bir an elini üzerimizden çekse hemen helak olup yok oluruz. Demek insan açısından en mühim nimet var olma ve varlığının devam ettirilmesidir. Keza kâinat çarkının işletilmesi de bu iki nimete hizmet etmek içindir.

Mesela, güneş sistemi bozulsa insanın var olma ve varlığını idame ettirmesi mümkün olamaz. Hatta diğer bütün nimetler de bu iki nimet temelinde ihsan ediliyor. Yani diğer nimetlerin varlığı bu nimete bağlanmış, bu olmasa onlarda olmaz demektir.

Neşe-i uhra ise ikinci diriliş demektir. Ki insan öldükten sonra yeniden var edilecek ve varlığı yine idame ettirilecektir. Yani bu dirilişte de benzer bir var olma ve varlığının idamesi söz konusudur. Lakin bu nimetin şöyle bir farkı bulunuyor, bu dirilişten sonra insan ebedi bir şekilde ölümden azat ediliyor.

Bütün bu nimetler şükür ister, "elhamdülillah" kelimesi de şükrün hem sembolü hem de anahtarıdır ki, en makbul zikirler içine girmiştir. Kur'an'ın ilk suresi olan Fatiha'nın "Elhamdülillah" ile başlaması da bu yüzdendir.

“Hamd, âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahîm olan Allah’a mahsustur.” (Fatiha, 1/2-3)

“Hamd o Allah’adır ki, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Onundur. Ahirette de hamd Onundur. O, hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır.”(Sebe, 34/1)

"Hamd O Allah’a mahsustur ki, kuluna kitabı indirdi ve onun içine tutarsız hiçbir şey koymadı." (Kehf, 18/1)

"Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve aydınlığı var eden Allah’ın hakkıdır. Bir de kâfirler kalkmışlar, birtakım putları Rab’lerine eşit sayıyorlar!" (En'am, 6/1)

"Hamd, gökleri ve yeri yaratan ve melaikeyi iki, üç, dört... kanatlı elçiler yapan Allah’a mahsustur. O, yaratıklarından, istediğine, dilediği kadar fazla özellikler verir, çünkü O her şeye kadirdir." (Fatır, 35/1)

Fatiha'nın tefsiri sadedinde olduğu için, Fatiha'nın dışında dört surede geçiyor, denilmek isteniyor; yoksa "elhamdülillah" kelimesi Fatiha ile beraber beş surenin başında zikrediliyor, bunu da ayrıca belirtelim.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

ekesinan
'Fatiha'nın tefsiri sadedinde olduğu....' bu tam olarak ne anlama geliyor
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Yani Fatihayı ayrıca ifade etme ihtiyacı hissetmiyor.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
BENZER SORULAR
Yükleniyor...