Block title
Block content

Şu görünen âlem, İlâhî bir dükkân ve bir mahzendir. İçerisinde envâen türlü türlü mensucat kumaşlar, mekûlât yemekler, meşrubat şerbetler vardır..." ifadelerini devamıyla açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad burada; felsefenin batıl bir fikrine atıfta bulunuyor. O fikir de şudur: Felsefeye göre varlıklar ve mahlukat, Allah’ın iradesi ile icat edilmiyorlar, zorunlu olarak Allah’tan sadır olup çıkıyorlar. "Mûcib-i bizzattır" ifadesi de bu manayadır. Halbuki bütün varlıklar, Allah’ın sonsuz irade ve kudreti ile tecelli suretinde icat olunuyorlar. Haşa, hiçbir şey, Allah’tan zorunlu olarak sadır olup çıkmıyor.

"İcadi ve nesci" ifadeleri, Allah’ın iki türlü yaratmasına işaret eder. İcat modelsiz ve hiçten yaratmak anlamındadır, nesci ise; inşa ve terkip suretinde yaratmak anlamındadır. Yani Allah, kainatta yaratırken bazı şeyleri yoktan ve hiçten yaratır, bazılarını da var olan mevcudatı inşa ve birleştirmek sureti ile yapar. Sebepler ise; bu yaratmalarda bir nakış, bir dokuma vasıtası gibidir. Yoksa hakiki fail ve yaratan değildirler. Felsefe ise icat ile nakışı bir görerek, yoktan var olma manasını kabul etmiyor, bunların varlık sahasına intikalini de zorunluluk yasasına bağlıyorlar. Yani mevcudat ezelden beri Allah’tan zorunlu olarak sadır olup geliyor, diyorlar. Bu da, Allah’ın Uluhiyet ve Rububiyet sıfatlarını inkar anlamına gelir. Felsefenin bozuk esaslarına göre; Allah -haşa- etken değil edilgendir, kendine hakim olamayan bir ilk sebeptir.

Halbuki kainatta, Allah’ın isim ve sıfatları mutlak galiptir. O'nun izni ve iradesi olmadan bir yaprak dahi hareket edemez. Kainatın varlığı O'nun ezeli iradesi sayesinde, yokluğuna tereccüh etti. Varlıkların ondan istem dışı zorunlu olarak çıkması fikri; gayet gülünç ve ciddiyetsiz bir fikirdir. Bir çocuğun davranışları bile kendi iradesinde olurken, nasıl olur da alemlerin Rabbi iradesiz ve kayıt altında olabilir, şaşılacak bir fikir... Koca akil filozoflar, böyle halt ederse; gerisini düşünmek gerekir. Çendan akil filozofların bu hali; Kur’an ayetlerinin ne denli parlak ve mükemmel olduklarını ve insanlığın ne kadar nübüvvet kurumuna muhtaç olduğunu akla gösteriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...