Block title
Block content

"Şu hadsiz kâinatı şenlendiren, bilmüşahede, rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran, bilbedâhe, yine rahmettir..." Bu cümleleri izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu hadsiz kâinatı şenlendiren, bilmüşahede, rahmettir. Ve bu karanlıklı mevcudatı ışıklandıran, bilbedâhe, yine rahmettir. Ve bu hadsiz ihtiyacat içinde yuvarlanan mahlûkatı terbiye eden, bilbedâhe, yine rahmettir..."(1)

İnsan gibi aciz ve zelil bir mahluku, azameti sonsuz Allah ile muhatap yapan şey, Allah’ın sonsuz şefkat ve merhametidir. Bütün kâinatın insana köle gibi hizmet ettirilmesinin arka planında, yine Allah’ın sonsuz şefkat ve merhameti vardır.

Kâinattaki bütün nimet ve ikramların arka cephesinde işleyen asıl sebep, yani bu ikram ve ihsanların veriliş gerekçesi, yine Allah’ın mahlukatına olan şefkat ve merhametidir.

Böyle olunca Allah’ın her bir isminin ve kâinattaki tecellisinin arkasında rahmet ve şefkatin bir sebepliği bir gerekliliği hükmediyor. Mesela, Allah’ın kudret sıfatı kâinatı inşa ederken şefkatin tetiklemesi ile inşa ediyor. İlim sıfatı kâinatın plan ve projesini tasarlarken, yine şefkatin saikası ile yapıyor. Rezzak ismi mahlukata rızık gönderirken, şefkatin sevki ile yapıyor vesaire,.. bu manayı bütün isim ve sıfatlara tatbik edebiliriz.

Demek kâinattaki bütün iş ve icraatların temelinde ve zımnında şefkat hükmediyor. Böyle olunca kâinatı şenlendiren, ışıklandıran, terbiye eden, isimleri tetikleyen ve onlara dolaylı olarak gerekçe olan şefkat ve merhamettir.

İnsanın sonsuz yaşama arzu ve aşkına cevap verip, onun için cennet gibi ebedi bir yurdu inşa eden, yine Allah’ın sonsuz şefkat ve merhametidir.

İnsanın mükemmel bir şekilde beslenip büyütülmesinde yine Allah’ın sonsuz şefkat ve merhameti vardır...

(1) bk. On Dördüncü Lem'anın İkinci Makamı.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...