Block title
Block content

"Şu İslamiyet manevi âleminin manevi güneşi, temeli, hendesesi" ifadesinde ne denilmek isteniyor?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dinin dört temel kaynağı vardır:

1. Kitap,
2. Sünnet,
3. İcma-yı ümmet,
4. Kıyas-ı fukaha.

“Edille-i şer’iye” denilen bu dört delil, sırasıyla Allah’ın kitabı olan Kur’an’ı, Hz. Peygamber (asm)'in sünnetini, ümmetin ittifak ettikleri hususları ve müçtehid âlimlerin yaptıkları içtihatları içine alır.

Bu delillerden icma-yı ümmet ve kıyas-ı fukaha müstakil delil değillerdir; esasları itibarıyla kitap ve sünnete tabidirler. Keza, sünnet de tümüyle bağımsız olmayıp Kur’an’a tabidir.

Hadis kitaplarında yer alan hususlar, Kur’an ayetlerinin açıklamasından ibarettir. Mesela, hadis kitaplarında yer alan “taharet” bölümü Kur'an'ın temizlikle ilgili ayetlerini, “savm” bölümü oruçla ilgili ayetlerini, “salât” bölümü namazla ilgili ayetlerini açıklamaktadır.

Böyle olunca İslam dini, esas olarak Kur’an’a dayanır. Kur’an, İslam’ın güneşidir, aydınlatır. O’nun binasının temelidir ve hendesesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...