"Şu kâinat, hadsiz mehâsin-i maddiyesiyle, bir mânevî ve ilmî mehâsinin tereşşuhatıdır. Ve o ilmî ve mânevî mehâsin ve kemâlât, elbette hadsiz bir sermedî hüsün ve cemâl ve kemâlin cilveleridir." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kâinattaki bütün güzellik ve mükemmellikler, Allah’ın sonsuz cemal ve kemalinden gelen bir damla ve cüz’î bir tecelli mesabesindedir. Okyanus ile damla ne ise, Allah’ın sonsuz cemal ve kemali ile kâinatın umumundaki güzellik ve mükemmellikler de odur. Küçük bir ışık huzmesi nasıl güneşe işaret ediyor ise, kâinattaki bütün güzellik ve mükemmellikler de Allah’ın sonsuz cemal ve kemaline işaret eden küçük bir huzme gibidir.

İşte kâinat ve içindeki mükemmel eserler, eser sahibinin sonsuz kemaline işaret ediyor, onu akla ispat ediyor.

Yeryüzünde parlak ve şeffaf şeyler üstünde görülen küçük ışık huzmeleri, güneşi nasıl gösteriyorsa, kâinattaki bütün mükemmellikler de bütün kemallerin kaynağı olan ilâhî isim ve sıfatların kemalini gösterip ilan ve ispat ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...