Block title
Block content

"Şu kâinat içinde câri olan bu tesânüd, bu teâvün, bu tecâvüb, bu teanuk, bu musahhariyet, bu intizam, birtek Müdebbir’in tertibiyle idare edildiklerine ve birtek Mürebbî’nin tedbiriyle sevk edildiklerine" nasıl şehadet ediyorlar?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu âlemde müşahede edilen bütün dayanışmalar, yardımlaşmalar ve benzeri ortak hareketlerle kâinatta bir nizam ortaya çıkmakta ve bu düzenli ve hikmetli faaliyetler sonunda, yüz binleri çok aşkın bitki ve hayvan türleri meydana gelmektedir. 

Henüz bitkiler de canlılar da hiç ortada yokken, kâinat fabrikasının bu mamullere göre şekillenmesi, aralarında bir yardımlaşma ve dayanışmanın tesisi gösteriyor ki, bütün bu faaliyetler kâinat Hâlık’ının tertibiyle ve tedbiriyle yapılmaktadır.

Büyük âlem olan kâinatta büyük çapta müşahede edilen bu hakikat, küçük bir âlem olan insanda da kendini göstermektedir. İnsanın organları birbirlerini tanımazlar, ama aralarında akıl almaz derecede mükemmel bir yardımlaşma ve dayanışma vardır. Hepsi bir ruhun emrinde sevk ve idare edilirler. 

Eğer o ruhun varlığı kabul edilmezse, bu organların akıllı ve şuurlu olmaları, birbirlerini tanımaları, görevlerini bilmeleri, yardımlaşmaya karar vermeleri ve bunu uygulamaya koymaları gerekir. Bu ise son derece akıldan uzaktır. O halde, bu yardımlaşmalar organların kendi iradeleriyle değil, Allah’ın bu küçük âlemi sevk ve idare etmek üzere görevlendirdiği şuurlu bir kanun olan ruh ile görülmektedir.

Bunun gibi, kâinattaki bu yardımlaşmalar ve dayanışmalar da sistemlerin, kürelerin, elementlerin kendi iradeleriyle olmadığına göre, bütün bunları yaratan ve belli görevlerde çalıştıran küllî bir iradeyi, sonsuz bir ilim ve kudreti açıkça göstermektedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...