"Şu kâinata baktığımız vakit görüyoruz ki, zaman seylinde mütemadiyen çalkanan ve kafile kafile arkasından gelip geçen mahlukatın bir kısmı bir saniyede gelir, derakap kaybolur. Bir taifesi bir dakikada gelir, geçer..." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu kâinata baktığımız vakit görüyoruz ki, zaman seylinde mütemadiyen çalkanan ve kafile kafile arkasından gelip geçen mahlukatın bir kısmı bir saniyede gelir, derakap kaybolur. Bir taifesi bir dakikada gelir, geçer. Bir nevi, bir saat âlem-i şehadete uğrar, âlem-i gayba girer. Bir kısmı bir günde, bir kısmı bir senede, bir kısmı bir asırda, bir kısmı da asırlarda bu âlem-i şehadete gelip, konup, vazife görüp gidiyorlar."(1)

Cansız varlıklar yani dağlar, taşlar, yıldız ve gezegenler, toprak, hava, su gibi unsurların oluşumu ve devamı milyonlarca yıl sürerken, nebatat ve hayvanatın ömrü ve devamlılığı ise daha kısa ve daha hızlı gerçekleşmektedir.

Mahlukat içinde ömrü bir saniye bir dakika bir saat bir gün bir sene bir asır olanlar olduğu gibi cansız varlıklar gibi ömrü milyonlarca yıl devam edenler de vardır.

Kainatın üstünden zaman geçtiği için kainat içinde var olan her şeyin bir ömrü bir miadı bir süresi vardır. Bunların bir kısmı ömrünün hızlılığından dolayı saniye ile ifade edilirken, bir kısmının ömrünün uzun sürmesinden dolayı da asır ile ifade edilmektedir.

Allah her mahluka hem bir vazife hem de bir ömür tayin etmiştir. Bir gün yaşayan kelebekler olduğu gibi bir iki asır yaşayan kaplumbağalar da vardır. Hepsi vazifesini yaptıktan sonra, zaman nehrinin sürüklemesi ile istikbalden hale uğrar, sonra mazi de kaybolup giderler.

1) bk. Lem'alar, Otuzuncu Lem'a, Altıncı Nükte.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...