Block title
Block content

"Şu kesafetli ve ruha münasebeti az olan topraktan ve şu küduretli ve nur-u hayata münasebeti pek cüz'î olan sudan,.." Her şey sudan yaratılmışken, neden "ruha münasebeti pek cüzi" denilmiş?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Su ile hayat arasında adetullah açısından bir ilişki olduğu aşikâr ve inkâr edilemez. Lakin mantık ve akıl açısından bakıldığında, suyun hayata kaynaklık etmesi ya da bütün canlıların sudan yaratılması esasında çok uzak olması gereken münasebeti en az olan sebep sonuç ilişkisi olarak görünüyor. Yani sebep gayet adi ve basit iken netice gayet mükemmel ve harikadır. 

Faraza, insanın aslının bir damla sudan geldiğini hiç bilmeyen ve görmeyen birisine, "insan menşe olarak hangi sebepten olabilir" diye sorulsa, herhalde en son sebep olarak su ve toprağı gösterir. Gerçekten hayat ile su tabiat ve fıtrat açısından birbirine zıt iki unsurdur.

Ama Allah kâinatta zıtları cem etmeyi âdet edindiğinden, hayatı sudan icat ediyor, ta ki akıl sahipleri hayat gibi parlak bir mucizeyi su gibi adi ve basit bir sebepten bilmesinler, ona verip şirke düşmesinler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...