Block title
Block content

"Şu kitab-ı kebîr-i kâinat, nasıl ki vücud ve vahdete dair âyât-ı tekvîniyeyi bize ders veriyor. Öyle de, o Zât-ı Zülcelâl’in bütün evsâf-ı kemâliye ve cemâliye ve celâliyesine de şehadet eder." Evsâf-ı kemâliye ve cemâliye ve celâliyenin izahı?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Evsaf; vasıflar, sıfatlar demektir. Ancak, burada esmâ manasında kullanılmıştır. Zira, her isim aynı zamanda sıfat görevi yapar. Meselâ, “Rahîm Allah” dediğimizde Allah’ı Rahîm olmakla tavsif etmiş oluruz ve buradaki Rahîm ismi sıfat görevi yapmış olur.

Esmâ-i Hüsnâ, cemalî ve celalî isimler olarak ikiye ayrılabildiği gibi, cemalî, celalî ve kemalî isimler şeklinde üçlü bir tasnif de yapılmaktadır. Bu derste bu üçlü tasnif esas alınmıştır. Allah’ın sıfatları için bu şekilde üçlü bir tasnif yapmak biraz zordur, ama o sıfatlardan doğan isimler için bu sınıflandırma daha kolay yapılabilmektedir.

Ancak, şu noktanın önemle dikkate alınması gerekiyor: Bu isimler kesin hatlarla birbirinden ayrılmazlar. Üstadımızın ifadesiyle “cemâlin gözünde celâl” veya “celâlin gözünde cemâl” seyredilebilmektedir. Meselâ, okyanusa baktığımızda öncelikle celâl mânası nazarımıza çakar, ancak okyanusun muhteşem bir güzelliği, cemâli de vardır. Ve yine o muhteşem varlığı yaratmak ancak Allah’a mahsus bir kemâldir. O halde, okyanusta hem cemâl, hem kemâl, hem de celâl birlikte görülür, seyredilirler, ancak ilk bakışta kalbimizde hayret manası daha fazla uyandığı için onda celâl ve azamet tecellisini daha galip görürüz.

Bu kısa açıklamadan sonra, cemalî, celalî ve kemalî isimlere bazı  örnekler  verelim:

Cemalî isimlere birkaç örnek: Rahmân, Rahîm, Cemîl, Musavvir, Müzeyyin, Rezzak, Kerîm, Şâfi, Gaffar, Tevvab.

Celalî isimlere örnekler: Celîl, Azîz, Cebbar, Mütekebbir, Kahhar.

Kemali isimlere örnekler: Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın, Kadim, Bâki, Alîm, Hakîm, Kuddüs, Selâm.     

Arz ettiğimiz gibi, bunlar kesin sınırlar değildir; esmânın tecellilerindeki galibiyet ve hâkimiyete bakarlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...