"Şu mezkûr emâreler, bizzarure, semâvâtın hem vücuduna, hem taaddüdüne delâlet ederler. Madem kat’iyen semâvat müteaddittir. Ve Muhbir-i Sadık, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın lisanıyla yedidir der. Elbette yedidir." İzahı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Kur’an semayı yedi tabaka olarak ifade ederken, bugünkü fen ilimleri bu tabakaları inkar ederek semanın tek bir tabaka olduğunu iddia ediyor. Üstad Hazretleri de bu bakış açısını bu risalesinde akli ve mantıki deliller ile çürütüyor.

Sema alemine dikkat ile bakıldığında, cisimlerin sınıflara ve kısımlara ayrıldığı anlaşılıyor. Samanyolu sistemi ile diğer galaksi sistemleri arasında çok açık bir sınıf farkının olduğu anlaşılıyor. İşte Kur’an’ın yedi tabaka ile ifade ettiği mana, semaların sınıflarının ve tabakalarının çokluğuna işaret ediyor; bunları görmezden gelip inkar etmek kabil değildir.

"Altıncısı: Şu mezkûr emâreler, bizzarûre semavatın hem vücuduna, hem taaddüdüne delâlet ederler. Madem kat'iyyen semavat müteaddiddir ve Muhbir-i Sâdık, Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın lisaniyle yedidir der; elbette yedidir."

"Yedincisi: Yedi, yetmiş, yedi yüz gibi tabirat, üslûb-u Arabîde kesreti ifade ettiği için, o küllî yedi tabaka çok kesretli tabakaları hâvi olabilir."(1)

Bu risalede yedi maddelik işaretler ile semanın yedi tabaka olduğu ispat ediliyor. Fennin iddia ettiği gibi sema tek bir tabakadan ibaret değildir. Semanın yedi tabaka olduğunu semanın halıkı olan Allah, yine kendi kitabında açık bir ifade ile beyan ediyor; bize de bu beyana iman etmek düşüyor.

(1) bk. Lem'lar, On İkinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...