"Şu zamanın medenî engizisyonu müthiş bir vesileyle, bazı ezhanı telkih ile bir kısım nâmeşru evlâdını vücuda getirip, İslâmiyete karşı kinini ve hiss-i intikamını icra eder..." Devamıyla izah eder misiniz? "Medenî engizisyonu" tabirinden ne anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Şu zamanın medenî engizisyonu müthiş bir vesileyle, bazı ezhanı telkih ile, bir kısım nâmeşru evlâdını vücuda getirip, İslâmiyete karşı kinini ve hiss-i intikamını icra eder. Diyanetsizliğe veya lâübaliliğe veya Hıristiyanlığa temayüle veya İslâmiyetten şüpheyle soğutmaya bir kapı açmak ister."(1)

Engizisyon, Orta Çağ'da Hristiyan dogmalarını korumak adına kurulan ölümcül bir kilise mahkemesidir. Özgür düşünce ve fikirlerin ayaklarında bir pranga gibidir. Avrupa bu çağlardan sonra değişik süreçlerden geçerek, bugünkü aydınlanma medeniyetini inşa etmiştir. Lakin eski geleneklerin tortuları ve kalıntıları şekil ve suret değiştirerek, halihazırda da varlığını başka namlarla devam ettiriyor. Mesela;

Avrupa’nın bozuk ve menfi yüzünü teşkil eden birtakım kurum ve kuruluşlar, İslam’a olan kin ve adavetini yaymak, ona şüphe atmak için birtakım araçları ve hileleri istihdam eder. Mesela, şu fikri yayması buna güzel bir numunedir:

"Ey Müslüman, bak nerede bir müslim varsa binnisbe fakir, gafil, bedevîdir. Nerede Hristiyan varsa, bir derece medenî, mütenebbih ehl-i servettir, demek..."(2)

Avrupa’nın eski zamanda kaba kuvvet ve ölümlerle susturulan akıl ve fikirleri, şimdi de medeni engizisyon hükmünde olan dolap ve hileler ile yapılıyor. Orta Çağ engizisyonu baskı ve ölümle insanları sindiriyordu, şimdiki medeni engizisyon da aldatmak ve fitne ile insanları İslam’a karşı sindirip ürkütüyor. Böylece Orta Çağ engizisyonu şimdilerde farklı bir tarz ve suretle hortlamış.

Dipnotlar:

(1) bk. Sünuhat.
(2) bk. age.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

ilyas26125
İzahınız için teşekkürler ancak Şu zamanın medenî engizisyonu müthiş bir vesileyle, bazı ezhanı telkih ile, bir kısım nâmeşru evlâdını vücuda getirip, İslâmiyete karşı kinini ve hiss-i intikamını icra eder. Bu ifadedeki namesru evlâd ile kastedileni anlayamadım.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
Batılılaşma adı altında oluşan ve dine mesafeli duran izmlerdir kemalizm gibi.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...