"Şu zamanın nazarı, evvelâ ve bizzat saadet-i dünyeviyeye bakıyor ve ahkâmları ona tevcih ediyor." Dünyevileşmekten maksat hadisata ve meselelere his, heves ve nefis açısından yaklaşmak mıdır?

Soru Detayı

Zira fennin, teknolojinin ve medeniyetin inkişafı, semavi hakikatlerin açılımı için bir anahtar olmuyor mu?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sizin de ifade ettiğiniz gibi, dünyevileşmekten maksat, olaylara ve meselelere his, heves ve nefis açısından yaklaşmaktır. Yani dünya hayatı esas, ahiret ise talidir.

Önce dünya mutluluğu ve lezzetleri, sonra vakit kalırsa ya da dünyalığa engel değilse, ahiret hayatı gelir. Kafa ve gönül dünyası bu merkezde olan birisinin, dini yorumlamada ve anlamada sağlam ve sağlıklı olması pek mümkün değildir.

Medeniyet, fen, teknoloji gibi nimetler, dünyaya da ahirete de eşit mesafede olan araçlardır. Kafa ve gönül dünyası dünya merkezli olan birisi, bu araçları dünyaya sarf ederken, yani nefsi doğrultusunda kullanırken, aynı araçları, kafa ve gönül dünyası ahiret odaklı olan birisi de ahirete sarf edecektir.

Bu yüzden nötr (yansız, tarafsız) olan nimetleri seküler anlayışın kucağına atıp (sanki onların öz malıymış gibi) bu nimetlerden kendimizi mahrum bırakmamız caiz değildir. Mesela, internet iman hakikatlerini dünyanın dört bir köşesine götürmede büyük bir nimettir, ama aynı internet günahların yayılmasında da kullanılabilir.

Önceliği dünya olanlar, bu nimetleri kötü yolda kullanıyorsa, önceliği ahiret olanlar da iyi yolda kullanabilir. Bu, iyi ile kötünün bir mücadelesidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...