"Şu zamanın nazarı, evvelâ ve bizzat saadet-i dünyeviyeye bakıyor ve ahkâmları ona tevcih ediyor." İzah eder misiniz, dünyevileşen nazarla yanlış içtihatlara örnek var mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İçinde yaşadığımız çağda, dünya sevgisi ahiret sevgisinin önüne geçmiş; insanlar her konuda ölçü olarak dünyayı esas alıyor. Düşünce, çaba, gayret ve yorumlar tamamen dünyaya odaklanmış ve dünya menfaati etrafında pervane olmuş. Bu asri bir hastalıktır.

Bu hastalıklı bakış açısı, Allah’ın kitabını ve Peygamber (asm)'in sünnetini de bu ölçü, bu metot bu duygu ile değerlendirip yorumlama eğilimindedir. Hâliyle, dünya hayatı ile ahirete temas eden bir konu çakışsa, bu hastalıklı düşünce, dünyayı tercih edip ahireti rahatlıkla feda edebilir.

Dolayısıyla bu tarz bir bakış açısı, İslam açısından sağlam ve sağlıklı bir bakış açısı değildir ve bunların din algısına ve yorumuna da güvenilemez.

Bu anlayış sonucu olarak, dünyevi meşguliyetler yüzünden, namaz vaktinden sonraya bırakılabilir, hatta bazen "İş mi namaz mı?" denildiğinde, iş önce gelir veya kadının tesettürüne gerek yok gibi sakat anlayışlar ortaya çıkabiliyor...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...