"Şu ziynetli masnuatın cemali, hüsn-i san'at ve ziyneti izhar eder. San'at ve suretin güzelliği, Sânide güzelleştirmek ve ziynetlendirmek isteği mevcut olduğuna delâlet eder. Güzelleştirmek ve zînetlendirmek sıfatları, Sâniin san'atına olan..." İzah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ezcümle: Kâinatta görünen hüsn-ü san’at dahi risalet-i Ahmediyeye (a.s.m.) delâlet ve şehadet eden kat’î bir delildir. Zira, şu ziynetli masnuatın cemali, hüsn-i san'at ve ziyneti izhar eder. San'at ve suretin güzelliği, Sânide güzelleştirmek ve ziynetlendirmek isteği mevcut olduğuna delâlet eder. Güzelleştirmek ve zînetlendirmek sıfatları, Sâniin san'atına olan muhabbetine delâlet eder."(1)

Allah’ın bir şeyi hikmetli (yararlı, faydalı ve sanatlı demek) yaratması, kendini tanıtmak içindir; aynı şeyi güzel, estetik ve ziynetli bir şekilde yaratması da hem kendini şuur sahibi kullarına sevdirmek için hem de sanatına olan muhabbeti içindir.

Mesela, Allah bir elmayı yaratırken hem sanatlı hem de insanın hoşuna gidecek bir ziynet ve güzellikte yaratmış. Bu yüzden imanlı bir insan elmayı yediğinde hem besleniyor hem onu tefekkür ediyor hem de sanatkârına karşı bir sevgi oluşuyor.

Yani Allah eşyayı yaratırken hem sanatlı ve hikmetli hem de estetik ve süslü bir şekilde yaratıyor. Ki hem kendini tanıttırıp sevdirsin hem de sanatına ne kadar değer verdiğini ve muhabbet gösterdiğini bildirsin.

Şayet öyle olmamış olsa idi, insan ihtiyaçlarını basit, şekilsiz ve estetiksiz bir şekilde de karşılayabilirdi. Mesela, insanın bedenine gerekli olan demir vitamini demirleri kemirterek de verebilirdi. Oysa Allah bu ve benzer vitaminleri tatlı, güzel ve iştah açıcı sebze ve meyvelerin içine koyarak insanın ihtiyaçlarını görüyor.

Çok sevip değer verdiğimiz bir misafir için sofra hazırlarken en güzel yemekleri, en tatlı içecekleri hazırlar, sofranın düzenine de önem veririz; böyle davranmamızın sebebi misafire olan muhabbetimizdir.

(1) bk. Mesnevî-i Nuriye, Reşhalar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...