Şuâ’at-ı mârifet-ün Nebi namındaki risale hakkında bilginiz var mı? Ayrıca İşarât’ü’l-İ’caz’da, Yirmi Beşinci Söz’de ve Lemeât’taki İ’caz-ı Kur’ân ile ilgili yerlere atıfta bulunulmasının, Mu’cizât-Ahmediye ile nasıl bir münasebeti vardır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Söz konusu Risalenin kapak bilgilerini aşağıda aynen aktarıyoruz:

ŞUAAT
(Marifetü’n-Nebi a.s.m.)
Bediüzzaman
Evkaf-ı İslamiye Matbaası
1339

Söz konusu tarih Miladî 1923’ tür. Bu tarihte Üstat Hazretlerinin On Dokuzuncu Söz mealinde bir risale yazdığı ve müstakil olarak bastırmış olduğu anlaşılıyor.

Sorunun ikinci şıkkına gelince: Bu eserlerde Kur’ân'ın mucize olduğunun ispatlanması aynı zamanda Hz. Muhammed Aleyissalatü Vesselamın peygamberliğini de ispat manasına gelmektedir.

Peygamberimiz (asm.) Hakk’ın sadık bir elçisi olduğunu ispat etmek üzere bin kadar mucize göstermiştir. Bilindiği gibi mucize, başkalarının yapmaktan aciz kaldığı şey demektir. O mucizeler, nasıl insan takatinin üstünde ise ve onları taklit etmek mümkün değilse, Kur’ân'ın da belağatını taklit etmek ve bir sûresinin bile mislini getirmek mümkün değildir. Bu yönüyle Kur’ân-ı Kerim de ayrı bir mucize olarak O’nun peygamberliğine açık bir delil olmaktadır.

Üstat Hazretleri Kur’ân'ın kırk vecihle mucize olduğunu beyan ediyor. Onun belağatının erişilmezliği bu kırk vecihten sadece birisidir. Gayb aleminden, geçmiş ve gelecekten doğru olarak haber vermesi, diğer semavi kitaplardaki tahrifatları tashih etmesi gibi daha birçok yönden Kur’ân büyük bir mucizedir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

mahmudGEnc
Şuâ’at-ı mârifet-ün Nebi namındaki risale: 19.söz mü yani?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (editor)
İşaratül icazdaki nübüvvet bahsinin bir özeti ve kısmen de On dokuzuncu sözün bir özeti olarak kabul edilebilir. Bu eser altı şua dan oluşmaktadır. Üstadın eski bir eseridir.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...