"Sual: Zerrâtın harekâtında şu hikmetin bulunması neyle bilinir? Elcevap: Evvelâ, bütün masnuatın bütün intizamatıyla ve hikmetleriyle sabit olan Sâniin hikmetiyle bilinir..." Burayı açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sual: Zerrâtın harekâtında şu hikmetin bulunması neyle bilinir?"

"Elcevap: Evvelâ, bütün masnuatın bütün intizamatıyla ve hikmetleriyle sabit olan Sâniin hikmetiyle bilinir. Çünkü, en cüz'î bir şeye küllî hikmetleri takan bir hikmet, seyl-i kâinatın içinde en büyük faaliyet gösteren ve hikmetli nakışlara medar olan harekât-ı zerrâtı hikmetsiz bırakmaz. Hem en küçük mahlûkatı vazifelerinde ücretsiz, maaşsız, kemâlsiz bırakmayan bir hikmet, bir hâkimiyet, en kesretli ve esaslı memurlarını, hizmetkârlarını nursuz, ücretsiz bırakmaz."

"Saniyen: Sâni-i Hakîm, anâsırı tahrik edip tavzif ederek, onlara bir ücret-i kemâl hükmünde madeniyat derecesine çıkarmasıyla ve madeniyâta mahsus tesbihatları onlara bildirmesiyle ve madeniyâtı tahrik ve tavzif edip nebâtât mertebe-i hayatiyesinin makamını vermesiyle ve nebâtâtı rızık ederek tahrik ve tavzif ile hayvânât mertebe-i letâfetini onlara ihsan etmesiyle ve hayvânâttaki zerrâtı tavzif edip rızık yoluyla hayat-ı insaniye derecesine çıkarmasıyla ve insanın vücudundaki zerrâtı süze süze tasfiye ve taltif ederek tâ dimağın ve kalbin en nazik ve lâtif yerinde makam vermesiyle bilinir ki, harekât-ı zerrât hikmetsiz değil; belki kendine lâyık bir nevi kemâlâta koşturuluyor."(1)

Bu paragrafın kısa bir meali:

Zerrelerin hali, ahvali, durumu, seyri dikkatli bir şekilde incelendiğinde hikmetsiz, amaçsız ve faydasız olmadığı hemen anlaşılır.

Allah, kainatta her şeyi hikmetle yapsın küçücük bir şeye yüzlerce binlerce hikmet taksın, ama kainatın kumu ve harcı niteliğinde olan zerreleri ve onların hareketlerini (atomları) hikmetsiz ve amaçsız bıraksın; bu asla mümkün değildir.

Diğer bir husus, Allah kainatta çalıştırdığı, istihdam ettiği her türe her varlığa bir hedef noktası, bir kemal noktası tayin etmiştir. Ve onları o hedefe o kemale doğru sevk ve idare ediyor. Bu sevk esnasında o türlere de bir ücret bir nur veriyor. Bu nur ve ücret onların finale gidişinde bir dinamik bir saik oluyor.

Cansız varlıklar önce nebatat olmaya, sonra hayvanat olmaya, sonra insan bedeninde bir cüz olmaya doğru bir rotaları vardır. İnsan bedeninde de beyinde ya da kalpte bir hücre olmak, onların varacağı en son en ve kamil mertebedir.

(1) bk. Sözler, Otuzuncu Söz, İkinci Maksat.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

HAKANN
subhanallah duygulanmamak elde dehil
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...