"Sufîmeşrep" kavramını açar mısınız? Sofi meşreplik damarı ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sufimeşrep tabiri, kişinin şahsi kemalini hizmetin kemalinden daha öncelikli görme halidir. Mesela, sofimeşrep birisi vird okumayı Risale-i Nur okumaktan ve başkalarına anlatmaktan daha önemli görür ve bu nedenle vird okuma hevesi ile neşir hizmetini aksatır.

Oysa farz-ı ayn olan iman hizmetini nafile vazifelerle sekteye uğratmamak Nur mesleğinde fevkalâde ehemmiyetlidir.

“Ey tembellik damarıyla yazıdan usanan ve ey sufîmeşrep kardeşler! Bu iki hadisin mecmuu gösterir ki, böyle zamanda hakaik-i imaniyeye ve esrar-ı Şeriat ve Sünnet-i Seniyyeye hizmet eden mübarek, hâlis kalemlerden akan siyah nur veya âb-ı hayat hükmünde olan mürekkeplerin bir dirhemi, şühedanın yüz dirhem kanı hükmünde yevm-i mahşerde size fayda verebilir. Öyleyse onu kazanmaya çalışınız.”(1)

Üstadımız bu ifadeleri ile Risale-i Nurla meşgul olmanın şahsi virtlerden daha sevaplı daha faziletli ve daha önemli olduğunu vurguluyor. Nur talebesi tembellik ya da sufimeşrep damarı ile hizmeti sekteye uğratırsa, çok düşündüğü sevabın daha büyüğünü kaybedecektir.

Risale-i Nur'daki iman hakikatlerinin muhtaç gönüllere ulaştırılması hizmeti, hem nafile ibadetle meşgul olmaktan hem şahsi kemali düşünmekten hem de virtlerle uğraşmaktan kıyaslanamayacak ölçüde daha önemli daha sevaplı daha hayati bir vazifedir.

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...