Block title
Block content

"Şükür ile Rezzâkından sual ve dua ne kadar nâfi ve tiryak gibi iki ilâç olduğunu..." Biz şükrü sadece rıza-yı İlahi yani ibadet olduğu için yapmıyor muyuz? Şükür ile bir şey istemek ihlasa engel değil midir? Ya da şükür ile nasıl sual ediyoruz?

 
Soru Açıklaması:

şükür ile Rezzâkından sual ve dua ne kadar nâfi ve tiryak gibi iki ilâç olduğunu.. Biz şükür ile Allahtan yeni birşey mi istiyoruz,nimet gibi vs. Biz şükrü sadece rızayı İlahi yani ibadet olduğu için yapmıyor muyuz? Şükür ile birşey istemek ihlasa engel değil midir? Yada şükür ile nasıl sual ediyoruz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dua ve şükür, biçim ve şekil bakımından bir şey istemek ve verilen şeye teşekkür etmek anlamına geliyor. Bu, şükür ve duanın kalıbı ve işleyiş biçimi oluyor. Ama dua ve şükrün bir de ruhu ve özü vardır ki, bu İlahi rıza oluyor. Bir şeyin devam edebilmesi için hem biçiminin hem de özünün beraber olması gerekir.

İnsanın ihtiyaçlar vesilesi ile dua etmesine Allah’ın da Rezzak isminin bir gereği olarak bu dualara cevap vermesi biçim açısından gereklidir. Ama ruh ve öz insanın bir imtihanı oluyor. Yani insan olaya basit bir alışveriş gibi bakarsa kaybediyor, İlahi rızayı elde etmede bir araç bir biçim olarak görürse kazanıyor.

Biçim ve şekil olarak şükür ve dua nimetlerin çoğalmasına bir sebeptir ve bu âdetullahtır. İnsan niyet bakımından sırf nimetlerin çoğalması için şükür ve dua ederse, öz ve ruh kaçar, İlahi rıza uzaklaşır. Ama olaya sadece bir âdet bir kural olarak bakar da asıl niyeti İlahi rıza olursa, o zaman ibadetin hem şekline hem de özüne riayet etmiş olur.  

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Yedinci Söz | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 339 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...