Block title
Block content

SÜLEYMAN KAYA

 

 Gaziantep ve havalisine Nurları tanıttı

Burdur'un Bucak kazâsının Kargı köyünden 1898'de dünyaya gelmişti.

Gençliğinden beri iffetli, az konuşan, ilim ve ibadete devam eden bir zattı.

Isparta'nın Geyran (Erikli) köyünde Üstad'ın ismini ve ilmini duyarak, çobanlardan muhabbetle dinleyerek, yoğurt ve ekmek alıp ziyaretine gitmiş. Üstad kendisine, "Bu getirdiklerinden çoluk çocuğunun haberi var mı?" diye sormuş. O da "Var" deyince, Üstad oradan harika bir kerametle, taze ekmek çıkartmış.

Süleyman Kaya Üstad'la tanıştıktan sonra on yıl Nurlara hizmet etmiş. Bilhassa Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır ve Maraş'ta Risale-i Nurları götürüp dağıtan, tanıtan bir zattı.

Antep harbi gazisi, Ahmed Hamdi Serdar'ın merhum babasının eliyle Nurları etrafa yaymıştı. "Esans satma" perdesi altında muhtaç ve müştaklara hep Nurları dağıtıyordu. Diyabakır'da ise Melik Ahmed Camii müştemilâtında kalarak yine Nurları dağıtırdı.

Gaziantep ve havalisinde Nurları tanıtmayı Üstad'dan vazife olarak aldığını Emirdağ Lahikası'nın ikinci cildinde ifade etmektedir.

Üstad'la beraber 1954 yılında Isparta'da mahkemeye verilen seksen dokuz kişiden birisi de Süleyman Kaya'dır.  Diğer yüzlerce dâvâda olduğu gibi bunda da Nur talebeleri beraat etmişti. Babası gibi kendisinin ismi de Süleyman olan bu mübarek zat, Üstad'ın ebediyete intikalinden altı ay kadar sonra, 1960 yılı sonbaharında Isparta'nın Erikli köyünde vefat etti.

(Son Şahitler adlı eserin, dördüncü cildinden derlenmiştir...)

Paylaş
Yükleniyor...