Block title
Block content

"Sulh-u Hudeybiye ile çendan maddî kılıç kılıfına muvakkaten konuldu. Fakat Kur’ân-ı Hakîmin bârika-âsâ elmas kılıcı çıktı; kalbleri, akılları fethetti. Musalâha münasebetiyle birbiriyle ihtilât ettiler." izah eder misiniz?

 
Soru Detayı:

Barış sebebiyle, birbirleriyle mümin kafir beraber mi yaşadılar? Dolayısıyla, kâfirler barış ortamında Müslümanların nasıl yaşadığını görüp onlardan etkilenip Müslüman mı oldular demek istiyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Barış ortamında insanlar fikirlerini rahatça ortaya koyabildikleri gibi, davranışları ile de güzel bir örnek olabilirler. Yani "kâfir ve müşrikler barış ortamında Müslümanların nasıl yaşadığını görüp onlardan etkilenerek Müslüman oldular" değerlendirmesi yerinde ve güzel bir değerlendirmedir.

İhtilat, insanların sadece fiziki anlamda iç içe olması anlamına gelmiyor, duygu ve akıl bakımından rahat ve objektif olması anlamına da geliyor. Bu da ancak barış ortamı ile mümkündür.

Mesela, iki insan fiziki anlamda bir arada olmuş olsa, ama aralarında barış değil husumet olsa, yine birbirlerini dinleyip anlayamazlar. Etkileşim ve fikir alışverişi ancak barış ile mümkündür. Peygamber Efendimiz (asm) bu sosyal ve psikolojik gerçeği gördüğü için, bazı aleyhte maddelere rağmen sulhu tercih etti. Üstad Hazretlerinin "müspet hareket, itidal" vurgusu da bu gerçeğin bir yansımasıdır, denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...