"Sultan-ı Levlâke Levlâk, öyle bir reistir ki, bin üç yüz elli senedir saltanatı devam ediyor. Birinci asırdan sonra herbir asırda lâakal üç yüz elli milyon tebaası ve raiyeti vardır." Buradaki "Sultan-ı Levlâk" ifadesinin konu ile münasebetinin izahı?

Soru Detayı

"Sultan-ı Levlâke Levlâk, öyle bir reistir ki, bin üç yüz elli senedir saltanatı devam ediyor. Birinci asırdan sonra herbir asırda lâakal üç yüz elli milyon tebaası ve raiyeti vardır. Küre-i arzın yarısını bayrağı altına almış; ve tebaası kemâl-i teslimiyetle ona hergün salât ü selâmla tecdid-i biat ederek emirlerine itaat ederler."

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sultan-ı Levlâke Levlâk"; ifadesi

“Habibim sen olmasaydın alemleri yaratmazdım.”(1)

kudsi hadisine bir atıftır. Bu hadis Peygamber Efendimiz (asm)'in manevi azamet ve makamını ifade eden bir hadistir.

“Bin üç yüz elli senedir saltanatı devam ediyor. Birinci asırdan sonra her bir asırda lâakal üç yüz elli milyon tebaası ve raiyeti vardır. Küre-i arzın yarısını bayrağı altına almış ve tebaası kemâl-i teslimiyetle ona her gün salât ü selâmla tecdid-i biat ederek emirlerine itaat ederler. "(1)

Bu ifadeler ise, Peygamber Efendimiz (asm)'in insanlık içindeki konumunu ve değerini ifade eden tarihi gerçeklerdir. Yani Allah katında böyle bir makama sahip olan bir peygamberin, insanlık nezdinde de nasıl bir makama nasıl bir hürmet ve saygıya mazhar olduğunu ifade ediyor.

Peygamber Efendimiz (asm)'in hem Allah katında hem de insanlık nezdinde hiçbir faniye nasip olmayacak şekilde eşsiz bir derece ve makam sahibi olduğu ifade ediliyor.

Günde beş vakit ismi ezanlarla yüceltilen, beş vakit salat ve selam getirilen, beş vakit sevap hediye edilen başka bir insan yok...

Dipnotlar:

(1) bk. Acluni, II/164; Hakim el Müstedrek, II/615.

(2) bk. Mektubat, On Dokuzuncu Mektup, On Altıncı İşaret (Haşiye).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...