Block title
Block content

"Sünnet-i Seniyyenin her bir nev’ine tamamen bilfiil ittibâ etmek, ehass-ı havassa dahi ancak müyesser olur." Üstad bile sakal bırakamamış, evlenememiş. Bütün sünnetlere uyabilen kim var ki?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ehass-ül Havâs", hâlisin en hâlisi demektir. Diğer bir anlamı ise, şuhudi imân sahipleri olan evliyalar demektir. Yani Cenab-ı Hakk'a yakınlık kazananların en hâlisi olan enbiya ve evliya, efdallerin efdali, salihlerin salihi demektir.

Sünnetin tamamına riayet edenler elbette vardır, lakin bunların kimler olduğu hakkında teker teker isim vermemiz güçtür. Sahabe, tabiin, tebe-i tabiinin sünnete riayet etme hususunda çok titiz ve dikkatli olduklarını biliyoruz. Sünnete riayet etme konusunda en meşhur sahabe ise Abdullah İbni Ömer (ra)’dır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Dokuzuncu Nükte | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1508 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...