Block title
Block content

"Sünnet-i Seniyyesinin menbaı üçtür: akvâli, ef’âli, ahvâlidir. Bu üç kısım dahi üç kısımdır: ferâiz, nevâfil, âdât-ı hasenesidir." İzah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Peygamber size neyi verdiyse onu alın, ve size neyi yasakladıysa ondan da sakının. Allah'tan korkun, çünkü Allah'ın azabı çetindir.” (Haşir, 59/7)

“O, kendiliğinden konuşmaz. Onun konuşması ancak indirilen bir vahiy iledir.” (Necm, 53/3-4)

“Kim Resule itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur...” (Nisa, 4/80)

"Akval" Peygamber Efendimiz (asm)'in kavil ve sözlerine deniliyor ki hadis kitaplarında ravileri ile beraber zikredilen bütün hadisler bu kaynaktan nebaen ediyorlar.

"Ef’al" Peygamber Efendimiz (asm)'in fiil ve davranışlarıdır ki bu sünnetin tabi bir kaynağı gibidir. Onun her bir fiil ve davranışı sünnettir ve sünnetin en somut ve görünür şeklidir.  

"Ahval" Peygamber Efendimiz (asm)'in hâl ve durumlarıdır. Bazen insan ne konuşur ne bir davranış ve fiil sergiler, ama durum ve hâli ile konuşmak ve davranmaktan daha etkili bir nasihatçi olabilir.  Kısaca ahval Peygamber Efendimiz (asm)'in konuşmadan ve davranış sergilemeden, bir meseleyi ya da hakikati hâl ve durumu ile ifade etmesidir.

Ahval grubuna giren sünnetler “takvadan, muhabbetten, güzel ahlâkın bütün şubelerinden, insanî seciyelerin en üstünlerinden ve beşerî karakterlerin en sağlamlarından” örülmüş ve dokunmuş muhteşem bir tablodur.

"Farz, nafile ve âdet" terimleri, sünnetin hüküm derecelerini ifade ediyor. Farz, terk edilmesi haram olan sünnetlerdir ki beş vakit namaz hem farz hem de sünnettir.

Farzları yerine getiren bir mümin, manevî terakkisini nafile ibadetlerle sürdürür. Nafile denilince, farz ve vacip dışında kalan ibadetler anlaşılır. Namazların sünnetleri nafile ibadet gurubuna girdiği gibi, kuşluk namazı, tahiyye-i mescit namazı, evvabin namazı, gece namazı gibi nice nafile ibadetler de vardır.

“Âdât-ı hasene” ise, Allah Resulünün (asm) yeme, içme, oturma gibi beşerî fiilleridir. Bunların her biri, insanlar için güzel birer örnektir. Bir mümin, âdet olarak her gün icra ettiği bu gibi işleri, Allah Resülünün (asm) yaptığı şekilde yapmaya çalışırsa, ayrı bir feyiz kaynağı daha bulmuş ve dünya işlerinde bile huzuru yakalama imkânına kavuşmuş olur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: On Birinci Nükte | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 2648 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...