"Sünnet-i Seniyyeyi esas tutan, Habibullahın zılli altında makam-ı mahbubiyete mazhardır." cümlesini açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, Müceddid-i Elf-i Sâni İmam-ı Rabbânî hak söylüyor. Sünnet-i Seniyyeyi esas tutan, Habibullahın zılli altında makam-ı mahbubiyete mazhardır."(1)

Zıll; kelime olarak gölge ve himaye gibi anlamlara gelir. Dolayısı ile "Habibullahın zılli altında" tabiri, Allah Resulü'nün (asm) gölgesi altında, onun rehberliği ve onun önderliği himayesinde, hakikate ve Allah’ın rızasına gitmek ve erişmek anlamlarına gelir.

Allah Resulü'nün (asm) gölgesi ve himayesinin somut kalıpları da; O'nun Sünnet-i Seniyyesidir. Yani kim sünnet üzere hayat yaşarsa, Allah’ın rızasına ve sevgisine mazhar olur. Peygamberimizi (asm) makam-ı mahbuba çıkaran sünnet-i seniyyedir, kalıplarında yaşamasıdır. Biz de bu kalıplara uyma nispetimizde, Allah katında değer kazanırız.

(1) bk. Lem'alar, On Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...