Sünnete ittiba ne demektir? "Sünnet şekil, taklit değil ruhtur." sözünü nasıl değerlendiriyorsunuz? "Yaşayan Sünnet" tabiri hakkında ne dersiniz? Peygamberimizin her hareketi, her hadisi sünnet midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Sünnet-i Seniyye ile alakalı aşağıda açıklayıcı bir izah vermeye çalışacağız. Bu açıklayıcı bilgiden sonra, sorularınızın bir kaçı cevaplanmış olacaktır. Diğerlerini ise en aşağıda cevaplamaya çalışacağız.

Sünnetin tarifine bir bakalım. Peygamberimiz(asm)'in yaptığı, konuştuğu, hâl ve hareketlerinin tamamına sünnet diyoruz. Öyleyse hayatı boyunca yaptığı her şeye sünnet diyebiliriz.

Fıkıh kitaplarında geçen sünnet kelimesi ise, daha çok “yaparsak sevabı var, yapmazsak günahı yok” manasına geliyor.

Mesela, yemeği sağ elle yemek, dişleri temizlemek, ayakta yemek yememek gibi. Ancak sünnet kelimesini geniş anlamıyla aldığımız da; Peygamberimiz (asm)'in yaptığı her şeyi içine alır. Bu durumda, Allah’ın istekleri ve yasakları da sünnetin içinde yer alır. Mesela, Peygamberimiz (asm) namaz kılmış mı? Evet. Öyleyse namaz kılmak ta bir sünnettir. Şu halde sünneti bölümlere ayırmak gerekecektir.

Farz olanları: Allah’ın mutlaka yapmamızı veya terk etmemizi istediği her şeydir. Allah’ın emir ve yasaklarını en iyi şekilde uygulayıp da örnek olan Peygamberimiz (asm)'dir. Biz de ona uymak suretiyle en üst seviyede Peygamberimize uymuş oluruz. Namaz kılmak , oruç tutmak, zina etmemek, haram yememek gibi.

Vacip olanlar: Dinimizin vacipleri. Mesela gece namazını üç rekat olarak kılmak vaciptir.

Nafile olanlar: İbadetleri yaparken farz ve vaciplerin dışındaki yaptığımız şeylerdir. Mesela namaz kılarken Kur’an'dan bazı süreleri okumak farz, ama subhaneke duasını okumak nafiledir.

Adab olanlar: Bunlara da edeb diyoruz. Yemek yerken, yatarken, camiye, tuvalete girip çıkarken vb. günlük işlerimizi yaparken, Peygamberimize (asm) uyarsak o işi adabına uygun yapmış oluruz.

Demek ki sünneti farz, vacip, nafile ve adap diye ayırabiliriz. Sünnetin en yükseği ve en faziletlisi bu sıraya göredir. Bunu bir insanın vücudu gibi düşünebiliriz. İnsanın yaşaması için gerekli organları vardır. Beyin, kalp, kafa vesaire. İşte iman etmemiz gereken esaslarda ruhumuzun beyni kalbi gibidir. Vücudumuzun gözü, kulağı, eli, ayağı vesaire duyu organları vardır. Farzlar da bunun gibidir. Ruhumuzun gözü, kulağı, eli, ayağıdır. Farzları yapmayan elsiz, ayaksız, gözsüz, kulaksız bir insan gibi eksiktir. Vücudumuz da bir de parmak, kaş, saç gibi güzellikler ve süsler vardır. Bunlar olmasa da yaşarız. Ama olduğu zaman daha mükemmel insan oluruz.

Bunun gibi sünnetin nafile ve adab kısımları da ruhumuzun süsü ve güzelliğidir. Yapsak çok sevabı var, yapmasak günahı yok.

Özetlersek, farz ve vacip kısımlar mutlaka yapılması gereken sünnetlerdir; nafile ve adap kısımlar ise yaparsak çok sevabı var. Haramların durumunu sorarsan o da vücudunuzu aids, zehir ve ateş gibi öldürücü şeylerden koruduğumuz gibi, ruhumuzu da öldürücü ve zehirleyici haramlardan korumamız gerekir.

"Sünnet taklit değil bir ruhtur." denilmesinden maksat, sünnete uymak kuru kuruya bir taklit olmadığını, aksine Hz. Rasulullahı (asm) içimizde yaşatmak ve Muhammedî bir ruha bürünmek anlamında kabul edilmelidir.

"Yaşayan Sünnet" tabirinden de kitaplarda kalan veya resmi olarak uyulan sünnetlerden ziyade, hayatımıza hayat olan sünnetleri anlıyoruz...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

karolin
İman esasları da sünnet kapsamına girer mi? Mesela peygamberlere iman,Hz.Peygamber için abes olur,çünkü zaten kendi peygamber ama diğer iman esaslarına sünnet diyebilir miyiz? Allaha iman,ahirete iman,kitaplara iman,meleklere,kadere bunlar farz olup,hem Efendimizin Sünnet-i seniyyesi midir? Bence bu zamanda esas olan iman esasları olduğuna göre,en baştaki sünnet belirttiğim iman esasları olup,tabiki peygamberlere iman da sünnet olamayıp(Bir kişinin kendine inanması muhaldir) farzdır.. Ne dersiniz?
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Editor (Muaz)
İman esasları ve ibadetler Nebiler de dahil herkes için inanılması ve uygulanması gereken esaslardır. Peygamber önce kendi bir inanacak sonra insanlara telkin edecek bunda abes bir durum bulunmuyor. Peygamberler iman ve ibadette öncüdürler. İman esasları farz-ı ayndır sünnet ile tabir edilmesi uygun değildir. Şayet sünneti gidilen yol şeklinde anlıyorsak o zaman iman esaslarına sünnet yolu deme de bir mahzur olmaz. Ama böyle gereksiz tabirler kullanmak mahzurludur insanlar yanlış anlayabilir. İman esasları kati emirdirler.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek
EDİTÖRÜN vermiş olduğu misale bir benzetme yapmak gerekirse ; KUR'ANIMIZ hem bir ANAYASA hemde muhkem kanunlar topluluğudur.SÜNNETİ SENİYYE ise sırası ile ; muhkem kanunlar,yönetmelikler ve bundan neşet eden tüzükler veya adap ve prensipler topluluğudur.Mesela Namaz kılmak FARZ /Anayasa,rükunlar /muhkem kanunlar,rükun sırası/yönetmelik, tesbihler/yönetmelik ve tüzük,güzel ve intizamlı kıyafet ile ciddiyet te /prensipler ve adap olarak sınıflandırılabilir.İman Esasları Kur'anımızın her yerinde bulunmakla beraber Amentü Billahi deki şekline benzer ifadeler BAKARA SURESİN de geçer.Ve doğrudan doğruya Allahu Tealanın tebliğ ve emridir.Bu tebliğ başta Peygamberler a.s. olmak üzere tüm insanlara hitap dır.Bu nedenle bunları doğrudan Sünnet olarak nitelemek asla doğru olmaz.Haşa Uluhiyyeti Kulluk makamına indirmiş oluruz.Ancak; bu ifadelerden Allah Resulu asm ne anlamış ve hangi ölçüler içerisinde değerlendirme yapmış ,sınırları nasıl ve ne şekilde çizmiş işte o Sünneti Seniyyedir diyebiliriz.Mesela Temizlik İmandandır.Dişleri temizlemek; ağzı kötü kokar derecede kirlenmiş birisi için neredeyse farz derecesine gelmiştir.Ama bu duruma düşmemek için sürekli misvak veya fırça/macun kullanmak da sünnettir. H.Ş.'' Ümmetime zor olmayacağını düşünmesem iki namaz arasında dahi misvak kullanmalarını isterdim veya namazı bozmayacağını bilsem iki rekat arasında dahi misvak kullanırdım'' ifadesi de bu sünnetin sınırlarını tayin eder.Bir başka ifade ile SÜNNETİ SENİYYE nin bir kısmı Cebrail'in as Efendimize asm tarifi ve yol göstermesidir ki bunların çoğu Kanun hükmündedir.Bir kısmı da Resulullah'ın nübüvvetinin değil velayetinin tezahürüdir ki ,Rabbimiz kulu Muhammedi asm bu haliyle sevmiştir.Bir kısmı da gerek Rabbimizin gerekse vaziyetin durumu gereği O'NUN asm tercihine ,tasvibine bıraktığı/bırakıldığı söz ve davranışlardır.Şöyle denebilir,Resulullah asm KUR'ANIN İLK PEYGAMBER'i olduğu gibi ilk müfessiri ve aynı zamanda ilk İÇTİHAD İMAMIDIR. selamlar RAMAZANI ŞERİFİNİZ MÜBAREK OLSUN. ÜMMETİ MUHAMMED'İN nice dertlerine deva ve şifa olmasını ALLAHU TEALADAN NİYAZ EDERİZ.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ihlasnur

KAROLİN:" İman esasları da sünnet kapsamına girer mi? Mesela peygamberlere iman,Hz.Peygamber için abes olur,çünkü zaten kendi peygamber ama diğer iman esaslarına sünnet diyebilir miyiz? Allaha iman,ahirete iman,kitaplara iman,meleklere,kadere bunlar farz olup,hem Efendimizin Sünnet-i seniyyesi midir? "

ELCEVAB: Rasulü EKREM (ASV)'ın zatı, risaleti, kulluk şahsiyetlerinin ayrımını bilmezsek dediğiniz gibi sual akla gelmektedir. ZATI itibari ile babadır, eştir, tüccardır, arkadaştır.. bu haline bakıp, bu tavırlarını göz önüne alınıp diğerleri görülmezse PEYGAMBERİ TENKİD ÇIKAR ve ELEŞTİRİLER BAŞLAR. (ZATI İTİBARİ İLE AHMED'dir)

RİSALET/PEYGAMBERLİK vechesi ile MUHAMMEDDİR Kİ Zahir ve batın isimleri, mülk ile melekut alemi kendisine açık ve Cenab-ı Hakkın direktif/yönlendirmeleri ile hareket eder.

KULLUK İSE; Burada ibadetleri ve adetleri vardır.

3 şahsiyette AHMET (ZATI İTİBARİ İLE) MUHAMMEDE (RİSALETE) İMAN ETMİŞTİR. VE İMAN VE İSLAMIN TÜM ŞARTLARINI KABUL ETMİŞTİR.

KAROLİN: "Bence bu zamanda esas olan iman esasları olduğuna göre,en baştaki sünnet belirttiğim iman esasları olup,tabiki peygamberlere iman da sünnet olamayıp (Bir kişinin kendine inanması muhaldir) farzdır.. Ne dersiniz?"

YUKARIDA Kİ 3 ŞAHSİYET AYRIMINDAN SONRA BU SUALLERİNİZ GİDERİLDİĞİNİ UMARIM. Birde "benceler" yerine ehl-i sünnet itikadi ve ameli esasları üzerine düşünmek gerektir. Yoksa safsatalar baş gösterir.

Selam ve dua ile...

Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
rucer
Ayrica fetih süresinde muhammedun Resulullah diyor peygamberimiz ahmet (yani beşeri tarafını ifade eden ismiyle) bu ayet iman etmiştir
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...