Sure-i Bakara, Yirmidokuzuncu ayetin tefsirinde; Yedi semavatın ispatındaki üçüncü ve altıncı mukaddemenin farkını izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Üçüncü mukaddeme: Madde-i esîriyenin, yine esîr olarak kalmak şartıyla, sair maddeler gibi muhtelif teşekkülâtı ve ayrı ayrı nevileri vardır. Buhar ile su ve buzun teşekkülâtları gibi."

Bu üçüncü mukaddemede; esir maddesinin temel noktada muhtelif olduğuna işaret ediliyor. Tıpkı suyun su kalarak, buhar ve buz olması gibi esir maddesi de, esir yapısı ile farklı ve muhtelif mahiyetlere bölünmüştür.

"Altıncı mukaddeme: Şu müteaddit emarelerden anlaşıldı ki, semavat, müteaddittir. Şeriat Sahibi de yedidir demiştir; öyle ise yedidir. Maahaza yedi, yetmiş, yedi yüz sayıları Arap üslûplarında kesret için kullanılır."(1)

Altıncı mukaddemede ise; her şeyin temeli olan esir maddesi değil, esirden farklı olan semanın yedi adet olduğu vurgulanıyor. Yani esir maddesinin kendi arasında muhtelif olması ile sema tabakasının kendi içinde muhtelif olması farklı şeylerdir. Tıpkı suyun kendi içinde farklı olması ile sudan teşekkül eden buzun kendi içinde derece olarak farklı olması gibi.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, Âyet: 29

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...