Block title
Block content

"Sûre-i Fethin âhirinde, sitâyişkârâne tavsifât-ı Rabbâniyeye mazhar ve Tevrat ve İncil ve Kur’ân’ın medih ve senâsına mazhar olan Sahabeler..." Sure-i Feth'in sonundaki ayetin sahabelere işareti nasıldır?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar da kâfirlere karşı şiddetli, kendi aralarında ise pek merhametlidirler. Sen onların rükû ve secde ettiklerini görürsün. Onlar Allah'ın lûtfunu ve rızasını ararlar. Yüzlerinde ise secde izi vardır."

"Onların Tevrat'taki vasıfları budur. İncil'deki vasıfları ise şöyledir: Onlar filizini çıkarmış, sonra git gide kuvvet bulmuş, kalınlaşmış ve gövdesi üzerinde yükselmiş bir ekine benzer ki, ekincilerin pek hoşuna gider."

"Allah'ın onları böylece çoğaltıp kuvvetlendirmesi, kâfirleri öfkeye boğmak içindir. Onlardan iman eden ve güzel işler yapanlara Allah mağfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiştir."(Fetih, 48/27-29).

Görüldüğü üzere Fetih suresindeki ayetlerin bazıları sahabeye sıfatları ile işaret ediyor, bazıları ebcet ve cifir değerleri ile bazıları da genel bir unvan ile işaret ediyor.

Ayrıca İncil ve Tevrat gibi daha önceki semavi kitapların sahabeden sitayiş ve övgü ile bahsedildiği ayette açıkça bildirilmektedir. Ebcet ve cifir anlamında sahabeden nasıl bahsedildiği zaten Yedinci Lem'a’da tafsilatlı bir şekilde izah edilmektedir; bu lem'aya bakılabilir... 

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Yirmi Yedinci Sözün Zeyli | Yazar: Sorularla Risale | Okunma Sayısı: 1120 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...